You are here:
Święty Benedykt

Święty Benedykt

Żywot Benedykta z Nursji

Benedykt przychodzi na świat w Nursji, w regionie Umbria, we Włoszech, w 480 roku. Ma siostrę bliźniaczkę, Scholastykę, która w przyszłości również zostanie mniszką i świętą. Urodzony w arystokratycznej rodzinie, Benedykt zostaje wysłany na nauki do Rzymu. Tamtejsza korupcja wzbudzi w nim głęboką odrazę.

W wieku piętnastu lat postanawia opuścić Rzym w poszukiwaniu Boga. Czuje potrzebę oddalenia się od tego środowiska skażonego grzechem. Wyjeżdża do Affile, gdzie dokonuje pierwszego znanego cudu. Kontynuuje swoją drogę i spotyka mnicha Romana, który prowadzi pustelnicze życie. Postanawia osiąść w jaskini w górach Taleo, gdzie dotknięty samotnością i pokusami, przeżywa ciężką walkę duchową. Doświadcza Bożej opatrzności, która nie opuszcza tych, którzy jej ufają. Ludzi wokół niego zauważają, jaki ma na nich wpływ i coraz liczniej przybywają, by doświadczyć oświecenia. Benedykt decyduje więc porzucić życie pustelnika na rzecz życia we wspólnocie. Mnisi proszą go, by został ich przełożonym, lecz niedługo później próbują go uwięzić. Po tym przykrym doświadczeniu Benedykt postanawia powrócić do życia w samotności przed Bogiem.

Święty Pustelnik znów widzi uczniów przybywających ku niemu coraz liczniej i na nowo opuszcza swoją pustelnię, by założyć wspólnoty w dolinie Aniene. Benedykt zakłada trzynaście wspólnot monastycznych, między innymi Opactwo terytorialne Subiaco i Monte Cassino. Jest obdarzony darem rozeznania, umie rozpoznać to, co pochodzi od człowieka, od Boga lub od diabła.

Około 540 roku, Benedykt pisze regułę benedyktyńską, w której umieszcza słynną dewizę „Ora et Labora” (Módl się i pracuj). Benedykt umiera w 548 roku, a jego święto przypada na 11. lipca.

Dziedzictwo świętego Benedykta

Około trzydzieści lat po jego śmierci, koło 593-594 roku, papież święty Grzegorz Wielki, będący wtedy jeszcze mnichem w opactwie Świętego Andrzeja w Rzymie, opisał żywot świętego Benedykta. W tym dziele zatytułowanym „Dialogi” przedstawił Benedykta jako wzór świętości i cudotwórcę. Dzieło to przyczyniło się do popularności nie tylko samego świętego, ale i reguły benedyktyńskiej. Stała się ona fundamentem życia wspólnot religijnych, które do tej pory nie były zbytnio zorganizowane. W VIII i IX wieku Karol Wielki podporządkował całe swoje imperium Regule świętego Benedykta, ustanawiając ją tym samym podstawą do zjednoczenia Europy w średniowieczu. Tym samym, poprzez sieć klasztorów i powiązań kulturowych powstała wspólna europejska tożsamość kulturowa. To z tego powodu, święty Benedykt zostaje ogłoszony świętym patronem Europy w 1964 roku przez papieża Pawła VI.

Dzieło Benedykta z Nursji: benedyktyni

Reguła świętego Benedykta jest również stosowana przez zakon cystersów i trapistów. W XI wieku zakon benedyktyński przechodzi reformę, by stać się zakonem cysterskim. Zakon zyska nowy blask dzięki świętemu Bernardowi z Clairvaux.

Po przejściowym kryzysie w X wieku, w XI i XII wieku, życie zakonne ponownie rozkwitło w niezwykłym tempie. To w tym okresie powstały zakon norbertanów, franciszkanów i klarysek założonych przez świętego Franciszka i świętą Klarę, dominikanów założonych przez świętego Dominika, zakon kartuzów założony przez świętego Brunona i karmelici. Wszystkie z wyżej wymienionych istnieją po dziś dzień i nadal cieszą się popularnością. Za to zakon benedyktyński rozpowszechnił się na wszystkich kontynentach i reprezentuje do dziś wzór życia monastycznego na całym świecie.

Medalik świętego Benedykta

Medalik świętego Benedykta to wiekowy już dar od Boga. Jest uznawany przez Kościół Katolicki za sakrament i ma niezwykle silną moc egzorcystyczną i uwalniania spod wpływu demonów. Jego potężna moc pochodzi od samego Jezusa Chrystusa, który podarował ten medalik Kościołowi i to przez wiarę w Jezusa, medalik może działać. Aż do 1647 roku, pełne znaczenie słów wygrawerowanych na medaliku pozostawało tajemnicą. To wtedy, w klasztorze Metten odkryto manuskrypty z 1415 roku tłumaczące znaczenie symboli widniejących na medaliku.

Medalik zapewnia bezwarunkową wyrozumiałość dla tych, którzy w momencie śmierci używają go, całują lub trzymają w rękach z uwielbieniem.

Modlitwy do świętego Benedykta

Wstawiennictwo świętego Benedykta jest skuteczne i potężne. Odgrywa szczególnie ważną rolę obrońcy, zwłaszcza wobec dzieci. Przez wieki, liczne modlitwy do świętego Benedykta przynosiły niezliczone łaski. Na Hozana, możesz odkryć kilka z nich:

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt