You are here:
Święta Monika: życie, dzieło, modlitwy

Święta Monika: życie, dzieło, modlitwy

Biografia Moniki z Hippony

Historia św. Moniki znana jest dzięki wielkiemu dziełu jej syna Augustyna - "Wyznania". Monika urodziła się około 332 roku w Afryce Północnej w rodzinie chrześcijańskiej. W młodym wieku została wydana za mąż za pogańskiego szlachcica z miasta Tagasta (dzisiejsza Algieria), Patriciusza. Chociaż jej mąż był niewierny i gwałtowny, Monika była przykładną żoną przez swoją cierpliwość i milczenie w obliczu wyrzutów, co ostatecznie przyczyniło się do nawrócenia jej męża. Z ich związku urodziło się co najmniej troje dzieci, w tym święty Augustyn. Monika wychowała swoje dzieci w żywej i pobożnej wierze chrześcijańskiej, a w 371 roku owdowiała.

Jej syn Augustyn odszedł od życia chrześcijańskiego, żyjąc z kobietą i mając dziecko bez ślubu, a przede wszystkim wyznając manicheizm. Monika pojechała za nim do Włoch, gdzie spotkała biskupa Ambrożego, który powiedział jej: "Niemożliwe jest, aby syn takich łez się zagubił". Rzeczywiście, nie przestała modlić się o jego nawrócenie. Kiedy w końcu doczekała jego nawrócenia i chrztu, zawsze pozostawała u jego boku, aby go wspierać. Augustyn często powtarzał, że jego matka "spłodziła go dwukrotnie". W 387 r. w Ostii, niedaleko Rzymu, obaj przeżyli mistyczne doświadczenie, które Augustyn wspomina w Wyznaniach. Kilka dni później Monika nagle zachorowała i zmarła, prosząc swoje dzieci, aby nie kłopotały się o jej pochówek, ale modliły się za nią przy ołtarzu, gdziekolwiek się znajdują.

Święta Monika wspominana jest 27 sierpnia, dzień przed świętem św. Augustyna. Uważana jest za wzór i patronkę matek chrześcijańskich. Święta Monika jest również patronką wdów.

Odkryj więcej żywotów świętych na Hozanie.

Modlitwy do świętej Moniki

Święta Monika, matka świętego Augustyna, modliła się nieustannie za swojego syna, gdy ten odszedł od wiary i cnót chrześcijańskich. Jej modlitwa została w dużej mierze wysłuchana, gdy jej syn nawrócił się, przyjął chrzest i radykalnie zmienił swoje życie, decydując się na życie poświęcone Panu we wspólnocie, stając się jednym z największych Ojców Kościoła. Dziś święta Monika, patronka matek chrześcijańskich, działa w Niebie, aby wspierać wszystkie matki, które stają w obliczu błędnych wyborów dokonywanych przez ich dzieci. Jej wstawiennictwo skutkuje cudownymi nawróceniami. Oto modlitwy do świętej Moniki:

Modlitwa za dzieci ze świętą Moniką

Wierny Boże, Światłości naszych serc, wychwalamy Ciebie za św. Monikę, kobietę żywej wiary i wielkiej miłości. Ona troszczyła się o swego syna Augustyna i w imię Jezusa niestrudzenie przekonywała go do chrześcijańskiego życia. W odpowiedzi na jej modlitwy o nawrócenie syna i męża dałeś jej o wiele większą radość, aniżeli wszystkie jej łzy wylane w błagalnych modlitwach do Ciebie. Usłysz moją modlitwę...... (tu wymień swoją intencję). Tak jak kiedyś pochwyciłeś serce św. Augustyna, tak teraz pociągnij nasze serca ku sobie, Piękności Odwieczna, a zawsze nowa. Amen.

Modlitwa do świętej Moniki o cierpliwość i wytrwałość w modlitwie

Święta Moniko, stroskana żono i matko, jakże wiele smutków przeszywało Twoje serce przez całe Twe życie. A jednak nigdy nie popadłaś w rozpacz ani nie straciłaś wiary. Z zaufaniem, wytrwałością i głęboką wiarą modliłaś się codziennie o nawrócenie swego męża oraz ukochanego syna, Augustyna. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Wyproś dla mnie taki sam hart ducha, taką cierpliwość i takie zaufanie do Boga, jakie Ty miałaś. Wstawiaj się za mną, droga św. Moniko, aby Bóg życzliwie wysłuchał mojej prośby za...... (tu wymień swoją intencję) i wyproś mi łaskę przyjęcia Jego woli we wszystkim. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.