You are here:
Święta Brygida Szwedzka: życie, objawienia, kontemplacja, modlitwy

Święta Brygida Szwedzka: życie, objawienia, kontemplacja, modlitwy

Biografia świętej Brygidy Szwedzkiej

Brygida Birgersdotter urodziła się w 1303 roku w Finster w Szwecji. Jej rodzice należeli do rodzin szlacheckich, bliskich domowi królewskiemu i intensywnie przeżywali swoją wiarę. W 1318 r. poślubiła Ulfa Gudmarsona, namiestnika dużego terytorium w królestwie szwedzkim. Razem mieli ośmioro dzieci, w tym świętą Katarzynę Szwedzką.

Duchowy kierownik Brygidy był uczonym zakonnikiem, który wprowadził ją w poznawanie Pisma Świętego, a ona sama pracowała nad tym, aby jej rodzina wzrastała w świętości. Wraz z mężem przyjęła regułę tercjarzy franciszkańskich. Brygida praktykowała dzieła miłosierdzia wobec ubogich i założyła szpital, w którym sama opiekowała się chorymi. Z pomocą żony Ulf czynił postępy w życiu duchowym, a w 1341 r. razem odbyli długą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Niedługo po ich powrocie, w 1344 roku, zmarł Ulf w klasztorze, do którego się przeniósł. Po tym wydarzeniu Brygida oddała się całkowicie życiu zakonnemu w modlitwie, pokucie i dziełach miłosierdzia. Przeniosła się do klasztoru cystersów w Alvastrze, gdzie zaczęły się objawienia boskie, które trwały do końca jej życia. W 1346 r. założyła klasztor w Vadstena i powołała do życia nowy zakon: Zakon Najświętszego Zbawiciela. Zakonnice, zwane też "brygidkami", kierują się regułą świętego Augustyna.

W 1349 roku Brygida udała się z pielgrzymką do Rzymu na Wielki Jubileusz 1350 roku i by prosić papieża o zatwierdzenie jej nowo założonego zakonu. Zamieszkała na stałe w Rzymie i przez dwadzieścia lat poświęciła się życiu w apostolacie i modlitwie. Dołączyła do niej córka Katarzyna i brała udział w jej dziełach. Brygida odbyła wiele pielgrzymek do Włoch, pojechała do Asyżu śladami świętego Franciszka, którego szczególnie czciła. W 1371 roku Brygida zrealizowała swoje wielkie marzenie: odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej, wyjechała do Jerozolimy i zwiedziła miejsca święte. Tam doznała objawień dotyczących narodzin, życia i bolesnej Męki Jezusa, a także Świętej Rodziny, Najświętszej Dziewicy i Kościoła pierwotnego.

Brygida usilnie zabiegała o powrót papieża do stolicy Apostolskiej w Rzymie wówczas zesłanego do Awinionu. Dopiero po jej śmierci papież Grzegorz XI powrócił definitywnie do Wiecznego Miasta. Brygida zmarła w Rzymie 23 lipca 1373 roku, gdzie została tymczasowo pochowana. W 1374 roku jej dzieci Birger i Katarzyna sprowadzili ją z powrotem do Szwecji, do klasztoru Vadstena, siedziby zakonu założonego przez świętą Brygidę. Zakon natychmiast doznał niezwykłego rozrostu i nastąpiło wiele cudów. W 1391 roku papież Bonifacy IX kanonizował Brygidę. Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy wraz ze świętą Katarzyną ze Sieny i Edytą Stein (świętą Teresą Benedyktą od Krzyża). Święta Brygida Szwedzka wspominana jest 23 lipca.

Objawienia niebiańskie świętej Brygidy

Święta Brygida znana jest ze swoich przepowiedni i mistycznych objawień. Gdy miała siedem lat, ukazała się jej Matka Boska i przedstawiła jej wspaniałą koronę. Od tej pory postanowiła, że z miłości do Jezusa zrobi wszystko, by na nią zasłużyć. W wieku 11 lat ukazał się jej Chrystus pokryty krwią i ranami; płacząc ze współczucia, powiedziała do niego: "O Jezu, kto ci wyrządził tyle krzywdy?” Jezus odpowiedział: "To ci, którzy mnie odrzucają i gardzą moją miłością". Od tej pory Brygida starała się go pocieszać w każdy możliwy sposób.

Niebiańskie Objawienia Świętej Brygidy tworzą zbiór ośmiu ksiąg, zatytułowanych Objawienia i Proroctwa. Książki te są uzupełnione o dodatek. Pisma te są zróżnicowane pod względem treści i stylu. Niektóre objawienia mają formę dialogu Brygidy z jedną z Trzech Osób Boskich, Maryją Dziewicą, świętymi lub demonami. Innym razem święta relacjonuje konkretną wizję, a jeszcze innym razem objawienia opowiadają o tym, co Maryja Dziewica objawia jej o życiu i tajemnicach swojego Syna. W odniesieniu do wartości Objawień świętej Brygidy, święty Jan Paweł II mówi: "Uznając świętość Brygidy, Kościół, nie wypowiadając się na temat poszczególnych objawień, przyjął ogólną autentyczność jej wewnętrznego doświadczenia".

Tematy często poruszane podczas objawień to :  

  • Męka Pańska, do której Brygida zawsze miała szczególne przywiązanie. Objawienia podają wiele szczegółów dotyczących Męki Pańskiej, które pozwalają nam kontemplować nieskończoną miłość Boga do ludzkości. Na przykład Pan powiedział do niej te wzruszające słowa: "O przyjaciele moi, tak bardzo kocham moje owce, że gdyby to było możliwe, wolałbym raczej umrzeć za każdą z nich tyle razy śmiercią, jaką poniosłem dla odkupienia wszystkich, niż być ich pozbawionym".
  • Bolesne macierzyństwo Maryi: W ten sposób Najświętsza Dziewica jest Pośredniczką i Matką Miłosierdzia.

Modlitwy do świętej Brygidy

15 modlitw świętej Brygidy

To właśnie w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie Jezus przemówił do św. Brygidy poprzez krucyfiks, który znajduje się tam do dziś. Jezus przyszedł, aby powierzyć jej "Piętnaście modlitw", zwane również “Tajemnicą szczęścia”, które są świadectwem ogromu Jego męczeństwa i ofiary. Jezus powiedział do św. Brygidy: “Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów codziennie 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś Maryjo z modlitwami, których cię nauczyłem, podczas całego roku. W ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą moją Ranę”.

Często przepisywane ręcznie przez mnichów, "Piętnaście modlitw" i związane z nimi obietnice Chrystusa zostały wydrukowane w 1740 roku przez ojca Adriana Parvilliersa z Towarzystwa Jezusowego, za kościelną zgodą, przyzwoleniem i zachętą. Papież Pius IX zatwierdził je w 1862 roku, zalecając ich propagowanie "dla dobra dusz i dla czystej prawdy". Jezus objawił też świętej Brygidzie siedem medytacji do codziennego rozważania, zwanych potocznie "7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo". Odkryj na Hozanie 15 modlitw Świętej Brygidy, a także 7 Ojcze Nasz i obietnice Jezusa, które są związane z tymi nabożeństwami.

Modlitwy świętej Brygidy

Błogosławiony jesteś, o Boże! Stwórco wszystkich rzeczy, który zgodziłeś się zstąpić do łona Dziewicy Maryi bez niedogodności i który zgodziłeś się przyjąć z Niej ludzkie ciało pozbawione grzechu!

Błogosławiony jesteś, o Boże! Który przyszedłeś do świętej Dziewicy, który narodziłeś się z Niej nie mając grzechu, napełniając Jej duszę i wszystkie Jej członki porywem niewysłowionej radości!

Błogosławiony jesteś, o Boże! Który ucieszyłeś Dziewicę Maryję, Twoją Matkę, po Wniebowstąpieniu, dając Jej tyle wspaniałych pocieszeń, i który nawiedziłeś Ją z boskim pocieszeniem!

Błogosławiony jesteś, o Boże! Który zabrałeś do nieba ciało i duszę Dziewicy Maryi, Twojej Matki, i który uhonorowałeś Ją sadzając w obecności Boga, ponad wszystkimi aniołami. Zmiłuj się nade mną z powodu jej miłosiernych modlitw.

Niech tak będzie.