You are here:
Święci patroni: kim są i co robią?

Święci patroni: kim są i co robią?

Kim jest święty patron? Dlaczego mamy świętego patrona? 

Czy to z powodu naszego imienia, kraju, zawodu czy sytuacji, w której się znajdujemy (bezrobocie, choroba, małżeństwo w trudnościach, itp.), wszyscy mamy świętych patronów, którzy tylko czekają, aby wstawić się za nami i zanosić nasze modlitwy do Boga. Dowiedz się więcej o tych świętych, którzy towarzyszą nam w życiu!

Kim są święci patronowie?

Patron to święty, który poprzez swoje życie i historię stał się opiekunem konkretnej osoby lub grupy ludzi. Istnieją patroni według zawodów, cech i zajęć: św. Józef z Kupertynu patron studentów, św. Krzysztof patron podróżujących, św. Eligiusz patron mechaników itp. Miasta, kraje i miejsca geograficzne również mają swoich patronów: św. Wojciech, biskup, patron Polski, św. Benedykt patron Europy, św. Jadwiga Śląska patronka Wrocławia i Dębicy itp. Są również dobrze znani patroni imienni: patronem każdej osoby jest święty, którego imię nosi! Wśród katolików święty patron jest wybierany w czasie chrztu, a kapłan wtedy nazywa przyszłego ochrzczonego jego imieniem. W obrządkach wschodnich imię chrzcielne (odpowiadające świętemu patronowi) może być inne niż imię nadane przy urodzeniu.

To właśnie na podstawie życia, historii lub legendy, która otacza świętego, ustanawia się jego patronat. Niektórzy święci dokonywali szczególnych cudów za życia, a pamięć ludowa po śmierci nadal powołuje się na świętego w sytuacjach, w których był skuteczny za życia. Tak jest w przypadku św. Rocha uzdrowiciela. Inni święci uprawiali jakiś zawód lub zajęcie ze świętością i są wybierani na opiekunów tego zawodu (św. Józef robotnik). Pod patronatem świętych stawia się także kościoły, wybierając świętego, który żył lub był czczony w danym miejscu. Wielu świętych jest przyzywanych w szczególnych sprawach: św. Michał dla ochrony, św. Ekspedyt dla spraw pilnych, św. Rita dla spraw beznadziejnych, św. Antoni w sprawie rzeczy zagubionych itp.

Jaka jest misja świętego patrona?

Patronat świętego oznacza jego szczególną ochronę. Święci są potężnymi orędownikami w Niebie, ponieważ swoimi cnotami zasłużyli sobie na to, by być już w niebie. Przebywają więc w obecności Boga, do którego nieustannie się modlą i którego chwalą. Katolicy nazywają "Obcowaniem Świętych" fakt, że dusze będące już w Niebie modlą się za ludzi jeszcze na Ziemi i odwrotnie, ci na Ziemi mogą zjednoczyć swoje modlitwy z modlitwami świętych lub prosić o ich wstawiennictwo. W ten sposób wszystkie dusze są zaproszone do zjednoczenia i uzupełniania się w modlitwie, aby dostąpić Bożej łaski. W tej komunii świętych patroni mają szczególną misję: uzyskują łaski dla tych, którzy się do nich zwracają. Św. Józef jest opiekunem rodzin i uzyskuje od Boga wiele łask dla tych rodzin, które się do niego zwracają. Każdy święty patron ma określoną "specjalizację", dzięki czemu każdy może znaleźć w niebie orędownika stosownie do swojej sytuacji.

Kto jest moim świętym patronem?

Ogólnie rzecz biorąc, patronem każdej osoby jest święty o tym samym imieniu. Możliwe jest, że dane imię nosi wielu świętych lub odwrotnie - żaden. W takim przypadku rodzice są proszeni o wybranie patrona, którego chcą dla swojego dziecka. Można to zrobić w momencie narodzin lub chrztu. Osoby, które podejmują sami drogę do Chrztu Świętego, często wybierają imię chrzcielne odpowiadające świętemu patronowi, który był drogowskazem na ich drodze do Chrystusa. Od Soboru Trydenckiego (1563) do Soboru Watykańskiego II (1965) katolicy byli zobowiązani do wyboru imienia związanego ze świętym oficjalnie uznanym przez Kościół. Choć nie ma już takiego obowiązku, wybór imienia świętego pozwala nam podarować naszemu dziecku wzór życia chrześcijańskiego i opiekuna, który będzie mu towarzyszył w życiu.

Oprócz posiadania patrona, każdy człowiek ma swojego anioła stróża. Misja anioła stróża polega na ochronie każdego człowieka przez całe jego życie i jest nawet ważniejsza niż misja patrona, ponieważ jest on dany przez Boga każdemu człowiekowi od chwili poczęcia.

Lista świętych patronów

 • patroni od spraw beznadziejnych: święta Rita z Cascia, święty Juda Tadeusz,
 • patron od rzeczy zagubionych: święty Antoni z Padwy
 • patron kierowców i podróżujących: św. Krzysztof
 • patron robotników: św. Józef
 • patron studentów: św. Józef z Kupertynu i św. Ekspedyt
 • patron lekarzy: św. Rafał Archanioł
 • patroni misji: święta Teresa z Lisieux i święty Franciszek Ksawery
 • patron skautów i ekologów: św. Franciszek z Asyżu

Z Hozana módlcie się do świętych i proście o ich wstawiennictwo

Z Hozaną odkryj wielu świętych, ich orędownictwo i zawierz im siebie! Możesz też wybrać świętego, który szczególnie do Ciebie przemawia:

 • Pomódl się nowenną do świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych.
 • Poproś o wstawiennictwo świętego Józefa, patrona robotników, za pomocą pięknej nowenny.
 • Odkryj świętą Annę, babcię Jezusa, mamę Maryi Panny, patronkę dziadków i babci - ona może się wstawiać za wszystkimi naszymi problemami rodzinnymi.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt