You are here:
Święci patroni ŚDM 2023 w Lizbonie

Święci patroni ŚDM 2023 w Lizbonie

W sierpniu 2023 roku odbędą się ŚDM w Lizbonie. Młodzi ludzie z całego świata spotkają się z papieżem Franciszkiem w stolicy Portugalii od 1 do 6 sierpnia. Lokalny Komitet Organizacyjny wyznaczył 13 świętych patronów, którzy będą towarzyszyć młodym przez cały czas trwania Światowych Dni Młodzieży. Święci lub błogosławieni, mężczyźni i kobiety, Portugalczycy (6 z nich urodziło się w Lizbonie) i nie tylko, wszyscy oni mają silne przesłanie wytrwałości, nadziei i zaufania Bogu, które przekazują każdemu młodemu człowiekowi, który pragnie pójść za Chrystusem. Odkryjcie świętych patronów ŚDM 2023!

13 świętych patronów ŚDM 2023

Święty Jan Paweł II

Święty papież Jan Paweł II, wielka postać XX wieku, zainicjował pierwsze Światowe Dni Młodzieży w 1986 roku. Papież Polak nigdy nie przestał nas napominać, abyśmy się nie bali. Lubił zwracać się do młodych ludzi, o których mówił: "Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście, nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!".

Święty Jan Bosco

Ten włoski święty, wielki pedagog, żyjący w XIX wieku, założył Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, którego misją było kształcenie młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji. Jako "Ojciec i Nauczyciel Młodzieży" troszczył się o zapewnienie młodym ludziom przyszłości poprzez kształcenie intelektualne i zawodowe. Ksiądz Bosko jest również patronem praktykantów i wychowawców.

Święty Wincenty

Patron diecezji lizbońskiej, święty Wincenty - diakon z Saragossy - zginął jako męczennik na początku IV wieku. Legenda głosi, że był pogodny i pełen poczucia humoru. Jest on patronem winiarzy.

Święty Antoni z Padwy

Ten franciszkański święty, do którego modli się cały świat, urodził się w Lizbonie w 1195 roku. Wiele osób powierza jego wstawiennictwu swoje intencje, by prosić o łaskę lub odnalezienie zagubionej rzeczy. Ten wielki kaznodzieja, jest również Doktorem Kościoła i patronem Portugalii.

Święty Bartłomiej Fernandes od Męczenników

Święty Bartłomiej był dominikaninem z XVI wieku. Urodził się w Lizbonie i został biskupem Bragi. Imię otrzymał od kościoła, w którym został ochrzczony (Najświętszej Maryi Panny od Męczenników). Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2001 roku i kanonizowany przez papieża Franciszka w 2019 roku.

Święty Jan de Britto

Święty Jan de Britto był portugalskim kapłanem jezuickim z XVII wieku. Zginął jako męczennik w Indiach, gdzie był misjonarzem. Urodzony w Lizbonie w rodzinie szlacheckiej, usłyszał powołanie do głoszenia Ewangelii w Indiach.

Błogosławiona Joanna Portugalska

Córka króla Alfonsa V, który panował w Portugalii w XV wieku, Joanna była księżniczką o wielkiej urodzie. Była dziedziczką królestwa, ale odrzuciła to przeznaczenie, ponieważ czuła się powołana do innego królestwa. Wstąpiła do klasztoru i poświęciła się Bogu.

Błogosławiony Jan Fernandes

João Fernandes był jezuickim misjonarzem, urodzonym w Lizbonie w XVI w. Był jednym z 38 towarzyszy św. Ignacego Azevedo, którzy zginęli męczeńsko podczas podróży do Brazylii, gdy ich statek został zaatakowany przez hugenockich piratów.

Błogosławiona Maria Klara od Dzieciątka Jezus

Urodzona również w Lizbonie, bł. Maria Klara od Dzieciątka Jezus była portugalską zakonnicą, która żyła w XIX wieku. Poświęciła się najuboższym z ubogich i założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Szpitalnych od Niepokalanego Poczęcia.

Błogosławiony Pier Giorgio Frassati

Ten młody Włoch wcześnie wykazał silne zaangażowanie społeczne poprzez działalność w stowarzyszeniach katolików świeckich i aktywnie żył miłosierdziem. Czerpał pokrzepienie z głębokiego przywiązania do Matki Bożej i Różańca. Zmarł w wieku 24 lat, w 1925 roku, na polio, którą się zaraził odwiedzając ubogich. Jest patronem Światowych Dni Młodzieży.

Błogosławiony Marcel Callo 

Marcel Callo, członek Skautów Francji, a następnie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Robotniczej, był aktywnym młodym człowiekiem, który łączył życie duchowe z zaangażowaniem czynnym. W 1943 r. musiał wyjechać do Niemiec na obowiązkową służbę pracy. Nadal służył w podziemiu Akcji Katolickiej. Aresztowany w 1944 r. przez Gestapo, trafił do obozu koncentracyjnego i zmarł w Mauthausen w 1945 r.

Błogosławiona Chiara Badano

Chiara Badano urodziła się we Włoszech w 1971 roku. Żywa i aktywna sportowo nastolatka, była również bardzo uważna na innych. Chcąc żyć w pełni Ewangelią, wstąpiła do Ruchu Focolare. Nawet w obliczu choroby wszystko ofiarowała Jezusowi. Zmarła w 1990 r., pozostawiając nam to piękne zdanie: "Jeśli Ty tego chcesz, Jezu, to ja też tego chcę".

Błogosławiony Carlo Acutis

"Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie" - powiedział Carlo Acutis. Ten młody Włoch przeznaczył swoje umiejętności komputerowe, swoje krótkie życie i całą swoją istotę na służbę Chrystusowi. W wieku 15 lat odszedł do Boga, przeżywszy swoje życie w sposób wyjątkowy i pełny. Beatyfikowany w 2020 roku, może być pierwszym świętym który żył w XXI wieku.

Matka Boska pierwszorzędną patronką ŚDM

Kardynał Manuel Clemente, patriarcha Lizbony, przypomniał, że Matka Boska jest również "najlepszą patronką" tego wydarzenia. Oficjalną modlitwą ŚDM 2023 jest modlitwa do Matki Bożej Nawiedzenia.

Papież Franciszek zaprasza młodych ludzi do przeżycia tych Światowych Dni Młodzieży tym wersem z Ewangelii Łukasza, który wprowadza fragment o Nawiedzeniu: "Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem" (Łk 1, 39)

Przeżyj ŚDM 2023 z Hozaną!

Odkryj na stronie hozana.org/pl rekolekcje i nowenny dzięki którym możecie się przygotować do przeżywania tego wydarzenia lub towarzyszenia młodym w ich drodzę poprzez modlitwę.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt