You are here:
Święta Faustyna: biografia, główne dzieło i nabożeństwa

Święta Faustyna: biografia, główne dzieło i nabożeństwa

Biografia świętej Faustyny

Św. Faustyna Kowalska znana jest jako wielka misjonarka Bożego Miłosierdzia. Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu i na chrzcie otrzymała imię Helena.

Wychowała się w chłopskiej rodzinie liczącej dziesięcioro dzieci i od siódmego roku życia czuła silne powołanie od Boga. Jednak rodzice nie przyjęli z zadowoleniem jej pragnienia zostania zakonnicą, więc uciszyła wewnętrzny głos. W wieku 19 lat, podczas balu, miała wizję Jezusa biczowanego i pokrytego krwią, co uświadomiło jej, że czas podjąć decyzję, dla Niego. Jeszcze tej samej nocy Helena wyjechała z domu do Warszawy, aby wypełnić swoje powołanie. Została przyjęta do klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie miała wykonywać skromne prace domowe (gotowanie, ogrodnictwo, stróżowanie itp.). Pierwszy rok jej życia zakonnego naznaczony był bolesnym doświadczeniem "nocy ciemnej", którą ofiarowała dla zbawienia dusz. Prosta i oddana zakonnica, nic z jej mistycznego życia nie było widać. Jednak w tajemnicy otrzymywała niezwykłe łaski, objawienia Jezusa i dar proroctwa. Dowiaduje się wtedy o misji, którą Jezus jej powierza: ma spisywać wszystko, co jej objawia, aby być sekretarką Jego miłosierdzia. Przez nią Jezus chce przypomnieć światu o swojej miłosiernej miłości.

Za radą swojego spowiednika zaczęła pisać o swoich mistycznych doświadczeniach w Dzienniczku, który później stał się sławny. Jezus przekazał jej szczególne nabożeństwa do swojego Bożego Miłosierdzia. Były to m.in. Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia, Nowenna do Miłosierdzia i Święto Miłosierdzia.

Obraz Jezusa Miłosiernego namalowany jest według opisu siostry Faustyny. Jest na nim Chrystus z dwoma dużymi czerwonymi i białymi promieniami wychodzącymi z jego serca. Pod obrazem jest napisane "Jezu ufam Tobie".

Siostra Faustyna zmarła na gruźlicę 5 października 1938 roku w Krakowie w wieku 33 lat.

Jej dzieło rozpowszechniło się po jej śmierci wraz z apostołami Bożego Miłosierdzia, którzy rozprzestrzeniali charyzmat i mistyczne doświadczenie siostry Faustyny.

30 kwietnia 2000 r. została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II. Ustanowił święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zgodnie z życzeniem Jezusa. Święta Siostra Faustyna jest wspominana 5 października.

Główne dzieło Siostry Faustyny: jej Dzienniczek

Dzienniczek siostry Faustyny powstaje głównie w latach 1934-1938 i ma formę pamiętnika. Spisane są w nim słowa Jezusa do świętej, jest ona tylko Jego sekretarką, jak nazywa ją Jezus, są to jednak słowa Chrystusa, które możemy odczytać.

Pisma te ukazują nam głębię życia duchowego świętej Faustyny, której dusza była ściśle zjednoczona z Bogiem. Dzienniczek ujawnia szczególne łaski, jakimi została obdarzona ta skromna zakonnica: wizje, objawienia, dar proroctwa, dar czytania dusz, niewidzialne stygmaty, dar bilokacji i dar mistycznych zaślubin.

Dowiedz się więcej o Dzienniczku siostry Faustyny.

Przesłanie świętej Faustyny: rozpowszechnić wielkość Bożego Miłosierdzia

Bóg często bierze bardzo ubogie narzędzia, aby przeprowadzić swoje największe dzieła. Przykładem tego jest święta Faustyna. W XX wieku została specjalnie wybrana na apostołkę miłosierdzia. Przesłanie, które niesie, dotyczy naszych czasów i ma być rozpowszechnione na całym świecie. Jego znaczenie jest fundamentalne: dać światu poznać, że Bóg ma serce wrażliwe na ludzką nędzę i cierpienie.

Jan Paweł II wziął udział w uniwersalnym rozpowszechnianiu przesłania przekazanego przez św. Faustynę. Jan Paweł II jako papież, a jeszcze bardziej jako Polak, znacznie przyczynił się do popularyzacji wiedzy o siostrze Faustynie i przekazywanym przez nią przesłaniu. Znając świętość życia Faustyny, wyjął jej pisma z indeksu i zachęcał do ich czytania oraz zgłębiania historii życia młodej świętej. Sam obszernie nauczał na temat Bożego miłosierdzia, które według jego słów, "niejako kształtowało obraz jego pontyfikatu".

Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego: skuteczne drogi, którymi Jezus nas obdarza

Godzina Miłosierdzia

Jezus poprosił siostrę Faustynę, aby codziennie o godzinie 15.00 zanurzała się w Jego miłosierdziu, bez względu na to, gdzie się znajduje. Powiedział: "W tej godzinie nie mogę niczego odmówić temu, kto modli się do mnie przez moją Mękę". Jezus proponuje, by jeśli znajdziemy czas, w tej godzinie łaski odbyć Drogę Krzyżową lub po prostu rozważać Jego mękę.

Dowiedz się więcej o godzinie miłosierdzia.

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Jest to modlitwa, którą możemy prosić o Miłosierdzie Boże i która ma wielką moc w nawracaniu grzeszników. Jezus zachęcał św. Faustynę do odmawiania tej koronki w każdej sytuacji zagrożenia lub potrzebie, zwłaszcza za ludzi w agonii. Niezwykle liczne są świadectwa otrzymanych łask.

Dowiedz się więcej o Różańcu Miłosierdzia.

Niedziela Miłosierdzia

Jezus poprosił o ustanowienie tego święta w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Do tego święta przygotowuje nas nowenna, której Pan Jezus nauczył siostrę Faustynę, w której wstawiamy się za wszystkie dusze.  Jest to dzień wielkich łask, "kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar." - powiedział Jezus.

Obraz Jezusa Miłosiernego: źródło łask

Jezus ukazał się siostrze Faustynie i poprosił ją, aby namalowano obraz przedstawiający Go tak, jak Go widziała. Jezus ukazuje się jako zmartwychwstały, chwalebny, wychodzi na spotkanie grzesznika, z jego serca wytryskują dwa wielkie promienie światła. Są one znakiem Jego nieskończonego miłosierdzia. Pod obrazem wypisane są słowa "Jezu ufam Tobie".

Obraz został wykonany po raz pierwszy w 1934 roku. Później powstały inne reprezentacje, zawsze na tym samym modelu.

Pan obiecuje wiele łask przed tym obrazem: "Obiecuję, że dusza, która uczci ten obraz, nie zginie".

Dowiedz się więcej o obrazie Jezusa Miłosiernego.