You are here:
Święty Krzysztof

Święty Krzysztof

Żywot świętego Krzysztofa z Lycji

Krzysztof z Lycji jest męczennikiem żył III wieku. Niedługo po nawróceniu, został schwytany przez Rzymian. W 250 roku zmarł heroicznie, broniąc chrześcijan prześladowanych w Rzymie przez cesarza Decjusza. Kult świętego Krzysztofa rozprzestrzenia się od V wieku, kiedy to w Bitynii powstaje bazylika pod jego wezwaniem. Na podstawie tych kilku elementów biograficznych powstają liczne legendy opowiadające historię świętego Krzysztofa. Niektóre źródła ukazują świętego z głową psa. Wzięło się to z opowieści świętego Andrzeja, któremu w V wieku udało się nawrócić olbrzyma z głową psa, kanibala o przydomku „Obrzydliwy”, i uczynić go swoim strażnikiem. Święty Krzysztof jest przedstawiany przed nawróceniem z cechami ogra. Po oddaniu serca Chrystusowi, święty wykorzystuje swoją siłę w służbie najsłabszym.

Święty Krzysztof często jest przedstawiany jako brodaty olbrzym niosący na ramieniu Dzieciątko Jezus i trzymający w ręku laskę pielgrzyma. Ta reprezentacja została zainspirowana „Złotą legendą” Jakuba de Voragine. Mówi ona o gigancie zwanym „Porzuconym”, który żył na ziemiach Kanaan. Uwolnił się spod władzy Diabła i zaczął służyć Bogu. Jego służba polegała na przenoszeniu przechodniów przez rwący potok. Pewnego dnia, mały chłopiec próbuje przedostać się na drugi brzeg. Krzysztof sadza go na swoich ramionach, ale ma problemy z przejściem na drugą stronę. Dziecko staje się coraz cięższe, a nurt rzeki gwałtowny. Kiedy w końcu stawia chłopca na ziemi, objawia mu się Dzieciątko Jezus i mówi: „Ja jestem Chrystus, niosąc mnie, niosłeś ciężar całego świata, i mnie, który stworzył świat”. To dlatego święty nazwał się Krzysztofem, co po grecku oznacza „ten, który niesie Chrystusa”.

Święty Krzysztof wspominany jest 21 sierpnia.

Święty Krzysztof, patron podróżników

Święty Patron Podróżników

Krzysztof, święty niosący Chrystusa, zapomina o sobie, skupiając się na doniesieniu do celu tego, kogo ma w swoich ramionach. Przeprowadza Dzieciątko Jezus przez wartki potok, niesie go na swoich barkach, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Nic złego nie może mu się przydarzyć podczas tej przeprawy. To dla tego święty Krzysztof jest patronem podróżników, a także żołnierzy wyruszających do walki. Cyganie i ludzie żyjący w drodze również zawierzają się ochronie świętego Krzysztofa.

Święty Patron Zmotoryzowanych

Święty Krzysztof jest również patronem tych, którzy korzystają ze środków transportuzwłaszcza samochodów. Święty Krzysztof, odpowiedzialny za bezpieczne przeprawy z brzegu na brzeg, czuwa nad podróżującymi samochodem. Pod jego opieką znajdują się również maszyniści. 

Wspomnienie świętego Krzysztofa

W północnej Francji i w Belgii popularnym zwyczajem jest pielgrzymowanie w dzień świętego Krzysztofa. W wielu parafiach ma miejsce specjalne błogosławieństwo pojazdów i ich użytkowników. W mieście Flobecq odbywa się parada, podczas której „święty Krzysztof” maszeruje na szczudłach.

Medalik świętego Krzysztofa

Zwyczajowo wręcza się medalik świętego Krzysztofa osobie wyruszającej w daleką i trudną podróż. Żołnierze nosili medalik świętego Krzysztofa, wyruszając do garnizonu lub na misję. Wielu kierowców umieszcza w swoim samochodzie medalik świętego Krzysztofa, aby uzyskać jego ochronę. Na medaliku wytłoczone jest klasyczne przedstawienie świętego Krzysztofa: jest bardzo wysoki, przechodzi przez wzburzoną rzekę, w ręku trzymając kij, a na ramieniu, Dzieciątko Jezus.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt