You are here:
Błogosławiony Karol I Habsburg

Błogosławiony Karol I Habsburg

Żywot Karola Habsburga

Arcyksiążę Karol Habsburg-Lotaryński przychodzi na świat 17 sierpnia 1887 roku na zamku w Persenbeugu, w Dolnej Austrii. Jest najstarszym synem arcyksięcia Ottona Franciszka z Austrii, który sam jest synem młodszego brata panującego cesarza. W chwili narodzin Karol jest zatem daleko w linii sukcesji Cesarstwa. Jest mało prawdopodobne, aby doszedł do władzy. Otrzymuje dobre wykształcenie i jest wychowywany na pobożnego katolika. Ponieważ nikt nie spodziewa się, by kiedyś objął władzę polityczną, zwłaszcza na tak szczeblu, nie uczy się o sprawach dyplomacji państwowej. Podobnie jak wcześniej jego ojciec, zostaje oficerem armii austro-węgierskiej i wraz ze swoim pułkiem wyrusza do Pragi. W latach 1906-1908, równolegle do pełnienia obowiązków wojskowych, kontynuuje studia prawnicze i politologiczne. W 1911 roku Karol poślubia księżniczkę Zytę Burbon-Parmeńską. Tuż przed ślubem, młoda kobieta udaje się na audiencję u papieża Piusa X, który ku zdumieniu wszystkich przepowiada jej przyszłe wstąpienie na tron.

Po zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku, następcą tronu zostaje arcyksiążę Karol. Przygotowaniem młodego mężczyzny do spraw państwowych zajął się jego stryjeczny dziadek, cesarz Franciszek Józef. Wojna nie ułatwiła tego zadania. Po śmierci Franciszka Józefa w 1916 roku, arcyksiążę Karol wstępuje na tron, stając się cesarzem Karolem I Austrii, IV Węgier i III Czech.

W 1917 rok rozpoczyna potajemne negocjacje pokojowe z Francją, które nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Trudności tylko przybywa, Imperium Austro-Węgier doświadcza również problemów wewnętrznych i silnych spięć między grupami etnicznymi, które do niego należą. Mimo trudnej sytuacji politycznej wewnątrz kraju cesarz wprowadza politykę socjalną inspirowaną chrześcijańskimi naukami społecznymi. Jeśli chodzi o politykę zewnętrzną, jego działania na rzecz pokoju pozwalają na zakończenie konfliktu i uniknięcie wojny cywilnej, która pochłonęłaby tysiące ofiar.

W dniu 11 listopada 1918 roku cesarz wydaje (pod przymusem) obwieszczenie uznające prawo narodu austriackiego do określenia nowej formy rządów. Równocześnie zrzeka się wszelkiego udziału w administracji państwowej, nie abdykując. Dwa dni później, ogłasza podobną proklamację w sprawie Węgier. Tym sposobem, 12 listopada powstaje Niepodległa Republika Niemiecko-Austriacka, a 16 listopada, Demokratyczna Republika Węgierska. Cesarz wyjeżdża do Szwajcarii, skąd publikuje Manifest Feldkirch potępiający decyzje Zgromadzenia Narodowego. W odpowiedzi parlament austriacki uchwala ustawę habsburską, na stałe zakazującą cesarzowi Karolowi i Zycie powrotu do Austrii oraz konfiskatę całego ich majątku. Po dwóch próbach odzyskania tronu Węgier, cesarska para zostaje wygnana na Maderę, gdzie dwa miesiące później dołącza do nich siedmioro ich dzieci. Żyją w niezwykle skromnych warunkach. Cesarz Karol spędza ostatnie lata życia na próbach przywrócenia monarchii.

W 1922 roku choruje na zapalenie oskrzeli, które szybko przekształca się w zapalenie płuc. Po dwóch atakach serca umiera w Funchal 1 kwietnia 1922 roku w obecności swojej żony (będącej wtedy w ciąży) i dziewięcioletniego księcia dziedzica Otto. Jego ostatnie słowa to: „Tak bardzo Cię kocham” wypowiedziane do Zyty. Ciało Karola wciąż spoczywa na Maderze, mimo prób przeniesienia go do cesarskim grobie Habsburgów w Wiedniu. Cesarzowa Zyta umiera 14 marca 1989 roku w Zizers, w Szwajcarii.

Beatyfikacja Karola I Habsburga

Proces beatyfikacyjny został otwarty w archidiecezji wiedeńskiej w 1949 roku, gdzie zebrano świadectwo jego świętościW ramach tej procedury w 1972 roku otworzono jego grób i odkryto nienaruszone ciało.

W dniu 3 października 2004 roku papież Jan Paweł II beatyfikował Karola I Habsburga. Z tej okazji powiedział: „Decydującym obowiązkiem chrześcijanina jest szukanie we wszystkim woli Bożej, rozpoznanie jej i podążanie za nią. Jako mąż stanu i chrześcijanin, Karol I Habsburg codziennie stawiał sobie to wyzwanie. Był miłośnikiem pokoju. W jego oczach wojna była czymś strasznym. Przejmując władzę w zamęcie pierwszej wojny światowej, starał się promować ideę pokoju mojego poprzednika Benedykta VI. Od samego początku, Cesarz Karol podchodził do swojej roli jak do świętej służby poddanym. Jego główną troską było podążanie za chrześcijańskim powołaniem do świętości również poprzez swoją działalność polityczną. Dlatego tak istotna była dla niego pomoc społeczna”. Od tego czasu znany jest jako Błogosławiony Cesarz Karol I Habsburg i wspominany jest 21 października, w dzień jego ślubu z Zytą.

W 2008 roku został uznany drugi cud za wstawiennictwem błogosławionego Karola I Habsburga, otwierając tym samym proces jego przyszłej kanonizacji.

Liga Modlitewna Cesarza Karola o Pokój Między Narodami

Proroctwa na temat Karola I Habsburga

Nosząca stygmaty siostra urszulanka, matka Vicencia Faulant, przepowiedziała, że arcyksiążę Karol będzie ogromnie cierpiał i zostanie brutalnie zaatakowany. Siostra ta mieszkała w Sopron, na Węgrzech. To tam młody Karol spędził część swojego dzieciństwa. Przepowiedziała także, że pewnego dnia zostanie cesarzem. Po 1895 roku uformowała się z jej udziałem grupa modlitewna wspierająca młodego Karola od dzieciństwa poprzez modlitwę i ofiary.

Czym jest Liga Modlitewna Cesarza Karola o Pokój Między Narodami

Po śmierci cesarza Karola I Habsburga grupa modlitewna, która wstawiała się za nim od czasów dzieciństwa, przybrała formę Ligi Modlitewnej Cesarza Karola o Pokój Między Narodami i wniosła o rozpoczęcie procesu jego beatyfikacji. Ta wspólnota modlitewna została uznana przez Kościół w 1963 roku.

Podstawową misją Ligi Modlitewnej jest kontynuowanie modlitwy Cesarza Karola, który za życie i po śmierci krzewił i umacniał wiarę wielu. Drugą misją Ligi Modlitewnej jest wspieranie procesu kanonizacyjnego błogosławionego Karola I Habsburdzkiego, zwanego Cesarzem Pokoju. Członkowie Ligi Modlitewnej zobowiązują się żyć na wzór błogosławionego Karola, czynić wolę Bożą, dążyć do osiągnięcia pokoju we wszystkich dziedzinach życia i do zadośćuczynienia za czyny sprzeczne z ideą pokoju.

Modlitwa wstawiennicza o kanonizację błogosławionego Karola I Habsburga

Boże, nasz Ojcze, w Błogosławionym Cesarzu Karolu dałeś nam wzorzec postępowania. W niezwykle trudnych czasach spełniał on swoje uciążliwe powinności bez utraty nadziei, zawsze dążąc w ślady Twego Syna, prawdziwego Króla królów. Jego skromne życie charakteryzowała serdeczna miłość do ubogich oraz bezustanne starania o pokój. Nawet w śmiertelnym niebezpieczeństwie całkowicie ufał Ci, powierzając swe życie w Twe ręce. Wszechmogący i miłosierny Boże, za wstawiennictwem Błogosławionego Karola błagamy Cię, obdaruj nas jego bezwarunkową wiarą jako podporą w najtrudniejszych sytuacjach oraz odwagą, abyśmy i my umieli śmiało iść za przykładem Twego jedynego Syna. Otwórz nasze serca na potrzeby biednych i wzmacniaj nasze zaangażowanie na rzecz pokoju zarówno w naszych rodzinach, jak i wśród wszystkich narodów świata. Prosimy Cię, przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.