You are here:
Święta Weronika: historia, całun, modlitwa

Święta Weronika: historia, całun, modlitwa

Biografia świętej Weroniki

Weronika znana jest jako kobieta, która otarła twarz Jezusowi w drodze na Kalwarię. W Biblii nie ma wzmianki o tej kobiecie, a Ewangelia nie mówi nam o świętej Weronice, jednak jest ona wspominana przy szóstej stacji Drogi Krzyżowej. Wraz z Marią Magdaleną i innymi jest jedną ze świętych kobiet, które otaczały Jezusa w ciągu trzech lat Jego publicznej działalności i towarzyszyły Mu w drodze na Golgotę. Weronika, pełna współczucia dla Chrystusa dźwigającego swój krzyż, przyszła do Niego niosąc czystą chustę i otarła nią Jego twarz. Po śmierci Jezusa kobieta ze zdumieniem zobaczyła, że na drogocennym płótnie w cudowny sposób odcisnął się obraz twarzy Zbawiciela. Od tego czasu Weronika zawsze przedstawiana jest trzymająca ten całun z umieszczonym na nim Świętym Obliczem. Po rozproszeniu apostołów Weronika prawdopodobnie udała się do Francji, być może z Zacheuszem, i ewangelizowała Akwitanię. Do XIX wieku jej relikwie były czczone w bazylice Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres w Soulac; dziś znajdują się w kościele Saint Seurin w Bordeaux.

Od początków chrześcijaństwa czczono św. Weronikę, a wobec braku tekstów świętych odnoszących się do niej, pobożność ludowa przekazywała jej mniej lub bardziej prawdziwą historię. Następnie kilku mistyków otrzymało objawienia, które rzucają światło na pewne wydarzenia z życia Jezusa i pierwszych chrześcijan, które nie są przytaczane w kanonicznych Ewangeliach. Tak było w przypadku Sługi Bożej Marii z Agredy, bł. Anny Katarzyny Emmerich, Marty Robin, siostry Josefy Menendez, a przede wszystkim Marii Valtorty, której relacje cechuje nieporównywalna precyzja i jasność. Pochodzenie imienia Weronika wydaje się pochodzić od greckiego, "vera icona" oznaczającego prawdziwą ikonę i nawiązuje do cudownego obrazu otrzymanego przez Weronikę.

Święto Weroniki obchodzone jest 4 lutego. Ze względu na obraz cudownie odbity na jej welonie, święta Weronika jest patronką fotografów. W malarstwie popularnym tematem jest św. Weronika i cenne płótno z twarzą Chrystusa. Jeden z najsłynniejszych obrazów został wykonany przez El Greco.

Odkryj na Hozanie inne żywoty świętych współczesnych Jezusowi: św. Józef, św. Maria Magdalena, św. Anna, św. Elżbieta, św. Jan Chrzciciel, św. Piotr i wiele innych!

Welon lub całun Weroniki

"Święte Oblicze" odpowiada starożytnym źródłom i tekstom, które od prawie 2000 lat mówią o prawdziwym wizerunku Chrystusa "nie uczynionym ludzkimi rękami" oraz o "Całunie Weroniki". Historia tego cennego Całunu Weroniki nie jest dokładnie znana. Znanych jest dziś kilka welonów przedstawiających twarz cierpiącego Chrystusa.

  • Słynny "Mandylion z Edessy", który znajduje się w zakrystii Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Wielu ekspertów uważa ten obraz za "najstarszy wizerunek Chrystusa", pochodzący z IV wieku.
  • Inny "Obraz z Edessy", podobny, ale prawdopodobnie nowszy, przechowywany jest w kościele św. Bartłomieja Ormian w Genui. Tam również jest czczony jako "prawdziwy i najbardziej starożytny obraz Jezusa".
  • Welon z Manoppello jest najprawdopodobniej prawdziwym welonem Weroniki. Znajduje się on w Sanktuarium Świętego Oblicza w Manoppello w Abruzji we Włoszech. Twarz jest jakby wydrukowana na tkaninie bisiorowej, niezwykle cienkiej i przejrzystej, nie ma na niej śladów farby ani przypaleń. Porównanie wizerunku z tego welonu z twarzą z Całunu Turyńskiego wskazuje, że jest to jedna i ta sama osoba.

Modlitwa do Świętego Oblicza, papieża Innocentego III

Błogosławioneś Święte Oblicze Naszego Odkupiciela, w którym odbija się blask Boskiej chwały

Odciśnięteś w małej chuście o śnieżnobiałej jasności i dane Weronice jako sztandar miłości.

Błogosławioneś piękno wieków, zwierciadło świętych, które pragną ujrzeć Dusze z niebios.

Oczyść nas z wszelkiej zmazy grzechu i wprowadź nas do grona błogosławionych.

Błogosławionaś nasza chwało pośród tego ciężkiego życia, tak delikatna i nietrwała, szybko odchodząca.

Skieruj nas, o radosny wizerunku, do domu w niebiosach byśmy ujrzeli twarz, która zaiste jest Chrystusową.

Błogosławioneś, o sudarium, klejnocie szlachetnie obramowany, zarównoś naszą pociechą jak i pamiątką po Nim, który przyjął drobne śmiertelne ciało – naszej prawdziwej radości i dobru ostatecznemu!

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt