You are here:
Siostra Łucja z Fatimy: życie, zapisy, tajemnice, przesłania

Siostra Łucja z Fatimy: życie, zapisy, tajemnice, przesłania

Biografia Łucji Dos Santos

Łucja dos Santos urodziła się 22 marca 1907 r. w Aljustrel, przysiółku koło Fatimy w Portugalii. Jej rodzice pracowali na roli i podobnie jak jej kuzyni, Hiacynta i Franciszek Marto, była pasterką. Pierwszą Komunię Świętą przyjęła w wieku sześciu lat i modliła się: "Panie, uczyń mnie świętą! Zachowaj moje serce zawsze czyste, tylko dla Ciebie".  Od 1915 roku Łucja kilkakrotnie widziała anioła, a w 1917 roku miały miejsce wielkie objawienia Matki Bożej w Fatimie. Łucja była najstarszą z trzech wizjonerów i to ona rozmawiała z Matką Bożą podczas objawień fatimskich. W latach po objawieniach sława Fatimy rosła, dlatego wiele ludzi garnęło się do młodej Łucji. Biskup postanowił, że aby ją chronić, oddali ją od tego i umieścił ją w szkole sióstr od świętej Doroty w Vilar. Siostry zauważyły, że jej miłość do Matki Najświętszej i relacja z nią były niezwykłe. Była posłuszna we wszystkim i przyjmowała najbardziej nieprzyjemne zadania.

W 1926 r. wstąpiła do nowicjatu sióstr św. Doroty w Tuy w Hiszpanii. W 1934 r. złożyła śluby wieczyste i otrzymała imię siostra Maria od Boleści. Od momentu wstąpienia do klasztoru Łucja otrzymywała wielkie przesłania od Matki Bożej: w latach 1925-1926 w Pontevedra Matka Boża prosiła o zatwierdzenie nabożeństwa reparacyjnego pierwszych sobót, a następnie w 1929 r. w Tuy prosiła o zawierzenie Rosji przez biskupów zjednoczonych z papieżem. Siostra Łucja spotkała się z obojętnością, a nawet wrogością ze strony papieża, a także z rezerwą swojego biskupa, biskupa da Silva, który początkowo ignorował jej prośby. W 1929 r. Łucja miała wizję Trójcy Przenajświętszej.

Po uzyskaniu specjalnego pozwolenia od papieża, w 1948 roku wstąpiła do karmelitańskiego klasztoru św. Teresy w Coimbrze w Portugalii, gdzie pozostała do końca życia. W maju 1949 r. złożyła śluby wieczyste i przyjęła imię Siostry Marii od Jezusa i Niepokalanego Serca. W klasztorze życie siostry Łucji składało się z czasu skupienia, samotności i ciszy, z dala od ciekawości ludzi. Codziennie odmawiała różaniec wzdłuż alejki, a przełożona często przyłapywała ją na "besztaniu małych pastuszków za to, że poszli do nieba i zostawili ją samą".

Siostra Łucja została wezwana przez Boga do siebie 13 lutego 2005 roku, w wieku 97 lat. Została pochowana w Karmelu w Coimbrze. Choć jej dwoje kuzynów, Hiacynta i Franciszek Marto, są już świętymi, to dla zmarłej niedawno siostry Łucji procedura wciąż trwa. Sprawa beatyfikacyjna została otwarta w diecezji Coimbra 13 lutego 2008 r., papież Benedykt XVI uchylił pięcioletni okres oczekiwania po jej śmierci. Dochodzenie diecezjalne zostało zamknięte i wysłane do Rzymu w 2017 roku. Kolejnym krokiem jest uznanie heroiczności cnót siostry Łucji przez Stolicę Apostolską. Wtedy uznanie cudu pozwoli na beatyfikację, a następnie kanonizację Sługi Bożej

Zapisy i przesłania siostry Łucji z Fatimy

Matka Boża poprosiła małą Łucję, aby nauczyła się czytać i pisać. Miało to być niezbędne dla misji, do której została powołana. W 1925 roku biskup poprosił ją o napisanie wspomnień o Hiacyncie. To dzieło, pierwsze ze Wspomnień siostry Łucji, wywarło wielki wpływ. Ogółem siostra Łucja napisała w ciągu swojego życia sześć Wspomnień, z których pierwsze cztery powstały w latach 1935-1941. Dwa ostatnie zostały napisane w 1989 i 1993 roku. Napisała też książkę "Apele orędzia fatimskiego".

Łucja napisała wiele listów w odpowiedzi tym, którzy chcieli poznać "Trzecią Tajemnicę Fatimską", ujawniając ją tylko biskupowi i papieżowi. Poproszono ją także o interpretację próśb Matki Bożej, zwłaszcza w odniesieniu do "Konsekracji Rosji". Siostra Łucja kilkakrotnie spotykała się z papieżem Janem Pawłem II, aby opowiedzieć mu o trzech tajemnicach.

Rozmowa między siostrą Łucją a ojcem Fuentesem w 1957 roku zawiera ważne proroctwa. Oto fragment: „Matka Boża nie powiedziała mi, że jesteśmy w ostatecznych czasach świata, ale pozwoliła mi to zrozumieć: (…) Ona powiedziała mi, że diabeł zabiera się do walki decydującej z Matką Dziewicą; (...) Po drugie powiedziała, (...) że Bóg dał światu dwa ostatnie lekarstwa: Różaniec i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, skoro to są dwa ostatnie lekarstwa, oznacza to, że nie ma więcej innych”.

Orędzie z Fatimy przekazane przez siostrę Łucję 

Przez całe swoje życie siostra Łucja nie przestawała przekazywać orędzia otrzymanego od Matki Bożej w Fatimie. Podsumowując wezwanie Matki Bożej w Fatimie, siostra Łucja powiedziała: "Są dwa sposoby na uratowanie świata: modlitwa i ofiara. Następnie Różaniec Święty. Wreszcie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi”.

Modlitwa i ofiara za nawrócenie grzeszników

Siostra Łucja zawsze powtarzała, że modlitwy i ofiary za nawrócenie grzeszników są podstawowym punktem nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Powiedziała: "Nawrócenie grzeszników, i powrót dusz do Boga. Ta myśl powtarzała się we wszystkich objawieniach, dlatego uważam ją za istotę orędzia". Kiedy zapytano siostrę Łucję, co rozumie przez ofiarę, odpowiedziała: "Przez ofiarę Matka Boża powiedziała, że ma na myśli wierne wypełnianie codziennego obowiązku stanu”.

Różaniec

Oto co o Różańcu mówi siostra Łucja: "Najświętsza Dziewica w tych ostatnich czasach, w których żyjemy, nadała nową skuteczność odmawianiu Różańca. Zgodnie z tym, że nie ma żadnego problemu, choćby najtrudniejszego, doczesnego czy zwłaszcza duchowego, odnoszącego się do życia osobistego każdego z nas, do naszych rodzin, czy to rodzin żyjących w świecie, czy wspólnot zakonnych, czy też do życia ludów i narodów, nie ma takiego problemu, mówię, choćby najtrudniejszego, którego nie moglibyśmy rozwiązać przez odmawianie Różańca Świętego. Dzięki Różańcowi Świętemu uratujemy się, uświęcimy, pocieszymy naszego Pana i uzyskamy zbawienie wielu dusz".

Kult Niepokalanego Serca Maryi powierzony siostrze Łucji

Matka Boża ukazała się siostrze Łucji 10 grudnia 1925 r. w Pontevedra, aby przekazać jej szczegóły nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca i poprosić, aby zaczęła je propagować. Powiedziała do niej: “Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Modlitwy do siostry Łucji

Modlitwy o beatyfikację siostry Łucji:

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wielbię Ciebie w najgłębszej pokorze. Z głębi serca i mojej duszy dzięki Ci składam za objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie, które ukazały światu bogactwa Jej Niepokalanego Serca. Boże, jeśli to przyczyni się do większej chwały Twojej i dobra dusz naszych, przez zasługi Najświętszego Serca Jezusa i przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, błagam Cię, byś raczył wsławić w Kościele Świętym siostrę Łucję, pasterkę z Fatimy, udzielając nam za jej wstawiennictwem łask, o które Cię pokornie prosimy.

Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej (link)

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt