You are here:
Święta Anna: życie, popularność i modlitwy

Święta Anna: życie, popularność i modlitwy

Życie i historia świętej Anny

Święta Anna jest matką Matki Boskiej i żoną świętego Joachima. Jest babcią Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. W Biblii rodzice Maryi nie są wymienieni. Ewangelie apokryficzne, zwłaszcza "Proto-ewangelia Jakuba", są źródłem informacji o pochodzeniu świętej Anny. Wiadomo, że Anna pochodziła z kapłańskiego rodu Aarona przez swoją matkę i prawdopodobnie z królewskiego rodu Dawida przez swojego ojca. Jej mąż Joachim sam był potomkiem Dawida. Po urodzeniu dziewczynka otrzymała imię Anna, co oznacza łaskę Bożą, miała starszą siostrę, która była matką świętej Elżbiety, która z kolei była matką świętego Jana Chrzciciela.

Święte małżeństwo mieszkało w Nazarecie, gdzie znajdował się dom Joachima, i przez długi czas pozostawali bezdzietni, dzielnie znosząc próbę, modląc się i błagając Pana, aby obdarzył ich dzieckiem. Jednak tajemnicza bezpłodność Anny stanowiła sedno Bożego planu: "Maryja miała być córką łaski, a nie ciała i krwi, miała pochodzić z nieba, a nie z ziemi, tylko Bóg mógł dać światu tak boski owoc". Oprócz modlitw, postów i jałmużny, Anna i Joachim złożyli Panu obietnicę, że ofiarują Mu to dziecko. Gdy już byli w podeszłym wieku, Anna, modląc się w świątyni jerozolimskiej, otrzymała od Pana zapewnienie, że jej modlitwa została wysłuchana. Rzeczywiście, krótko po tym zauważa, że jest w ciąży. Narodziny Maryi, podobnie jak Jej poczęcie, były cudowne. Świętej Annie oszczędzono bólów porodowych, a w czasie narodzin Najświętszej Maryi Panny miały miejsce niezwykłe zjawiska nadprzyrodzone. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice zabrali ją do Świątyni w Jerozolimie, aby wśród dziewic świątynnych została poświęcona Panu. Ten dar, tak święty i tak wielki, nie różni się od daru Maryi, która na Kalwarii ofiarowała swojego Syna za zbawienie świata. Dokładna data śmierci świętej Anny nie jest znana. Przypuszcza się jednak, że po oddaniu ukochanej córki, święci rodzice doznali bolesnej starości i zmarli, gdy Maryja była jeszcze w świątyni.

Kilku mistyków, jak np. święta Brygida Szwedzka, otrzymało bogate objawienia podające szczegóły z życia rodziców Matki Boskiej. Zwłaszcza dzieło Marii Valtorty zawiera dokładne informacje o życiu świętej Anny.

Francja odziedziczyła relikwie świętej Anny, które obecnie znajdują się w Apt w regionie Vaucluse we Francji, gdzie kult świętej Anny istnieje od XII wieku. Święta Anna i święty Joachim są wspólnie wspominani 26 sierpnia. Są patronami dziadków, a święta Anna jest również patronką i opiekunką żeglarzy.

Poznaj innych świętych, którzy żyli z Matką Boską i Jezusem: świętego Józefa, świętą Elżbietę, świętego Jana Chrzciciela, świętą Marię Magdalenę, świętą Weronikę, świętych apostołów: świętego Jana, świętego Piotra, świętego Mateusza itd.

Popularność świętej Anny

Kult świętej Anny

Kult świętej Anny wpierw rozwinął się na Wschodzie wraz ze wzrostem czci dla Matki Boskiej i uznaniem jej przez Kościół za "Theotokos", czyli Matkę Boga. Święta Anna jest często przedstawiana jako ucząca swoją córkę czytania z Biblii.

Sanktuarium świętej Anny z Auray we Francji

Historia świętej Anny z Auray rozpoczyna się w XVII wieku, kiedy to święta Anna ukazała się Yvonowi Nicolazikowi w Bretanii w miejscowości Keranna (przysiółek w pobliżu Auray noszący wówczas już bretońskie imię świętej Anny) i oznajmiła: "Bóg chce, abym została tu uczczona". Niedługo potem Yvon Nicolazik odkrył na polu cudowną figurkę świętej Anny, a fakt ten uwierzytelnił objawienia. Papież Jan Paweł II pielgrzymował do Świętej Anny z Auray w 1996 roku, aby przywrócić do życia w sercach mieszkańców Bretanii przesłanie przekazane przez Świętą Annę. Sainte Anne d'Auray jest najważniejszym na świecie miejscem pielgrzymek do świętej Anny.

Sanktuaria świętej Anny w Polsce

Kult świętej Anny Samotrzeciej ma także miejsce w Polsce, oto kilka sanktuariów związanych z babcią Jezusa:

  • Na Górze Świętej Anny (woj. opolskie) znajduje się figurka z XV w przedstawiającą św. Annę Samotrzecią, w której schowane zostały relikwie świętej. Cudami słynącą figurę odwiedzali przez stulecia pątnicy i pielgrzymi. Sanktuarium znajduje się na wysokości 407,6 m n.p.m. i składa się z Kalwarii, Bazyliki mniejszej, klasztoru ojców franciszkanów i groty lurdzkiej. W 1983 r. odwiedził to miejsce Jan Paweł II.
  • W Prostyni (woj. mazowieckie) - w 1510 r. - święta Anna ukazała się pobożnej kobiecie Małgorzacie - żonie Błażeja. Święta poprosiła kobietę, aby wzgórze nad wsią było poświęcone Trójcy Przenajświętszej oraz aby zbudowano kaplicę na miejscu objawienia ku czci św. Anny. Miejsce to zasłynęło licznymi cudami i łaskami, a wioska stała się miejscem pielgrzymkowym. W 1547 r. do Prostyni przybyła żona polskiego króla Zygmunta Starego – Bona Sforza. Dziś Prostyń należy do rzadkich miejsc objawień św. Anny i dalej słynie z łask.
  • W Smardzewicach (woj. łódzkie) - w 1620 - roku ukazała się święta Anna ubogiemu wieśniakowi Wojciechowi Głowie. Prosiła, aby czczono ją na tym miejscu razem z córką - Maryją i wnukiem - Jezusem. Miejsce objawienia zaczęło szybko słynąć cudami i doznawanymi łaskami za wstawiennictwem św. Anny. Dziś sanktuarium znajduje się pod opieką ojców franciszkanów konwentualnych

Modlitwy do świętej Anny

Modlitwa do świętej Anny z Hozaną

Święta Anna wstawia się szczególnie za tymi, którzy pragną spotkać ukochaną osobę. Wiele modlitw jest jej poświęconych w tej intencji.

Ofiarowanie się w opiekę świętej Annie

O chwały godna Anno święta, przed wszystkimi niewiastami uwielbiona, któraś samą Matkę Boga za najposłuszniejszą córkę miała, podziwiam tę wielkość, do której cię Bóg podwyższył i te laski, którymi cię napełnił. Łączymy się z Maryją najświętszą i nieporuszoną Panną, aby cię coraz więcej czcić, ciebie chwalić i twojej opiece się całkiem powierzyć. Na najmniejszy znak mojej nabożnej czci poświęcam Jezusowi, Maryi i tobie całe życie moje; wyjednaj mi łaskę, abym takowe święcie i nieba godnie prowadził. Amen. 

Nowenny do świętej Anny

Modlitwa nowenny, w przygotowaniu do święta liturgicznego lub w każdym innym momencie roku, pozwala prosić o wstawiennictwo świętego, modląc się przez dziewięć dni z rzędu, jednocześnie poznając jego życie, modlitwy i rady duchowe. Nowenny są szczególnie skuteczne w przypadku każdej prośby. Do świętej Anny można odmawiać nowenny m.in. w intencjach rodzin, dziadków czy potomstwa.