You are here:
Marthe Robin: biografia, dzieło, orędzie

Marthe Robin: biografia, dzieło, orędzie

Biografia Marty Robin

Marthe czy Marta Robin urodziła się 13 marca 1902 roku w Châteauneuf de Galaure w departamencie Drôme, w "ferme de la plaine". Była szóstym dzieckiem skromnych rolników. Nie byli oni raczej praktykujący, ale zdecydowali się na chrzest dla małej Marty. Będąc dzieckiem pomagała w domowych obowiązkach doglądając kóz. Od szóstego roku życia Marta chodziła codziennie pieszo do szkoły, która była oddalona o dwa kilometry.

W wieku dziesięciu lat przystąpiła do pierwszej Komunii Świętej i właśnie wtedy rozpoczęła się jej osobista relacja z Panem. Młoda Marta kochała również Matkę Boską, której się zwierzała i często odmawiała różaniec. Rodzina Robinów została dotknięta tyfusem, który spowodował, że Marta była słabego zdrowia. Z tego powodu często opuszczała szkołę i nigdy nie uzyskała świadectwa szkolnego, choć była zdolną uczennicą.

W wieku 16 lat Marta ciężko zachorowała na zdiagnozowane później zapalenie mózgu. Przez prawie dwa lata była przykuta do łóżka, a później zajęła się haftem. Do 26 roku życia choroba postępowała i Marta zdała sobie sprawę, że nigdy nie wyzdrowieje i nie będzie miała normalnego życia. Te dziesięć lat było dla młodej dziewczyny okresem wielkiego cierpienia, jej niepełnosprawność stawała się coraz większa, nie mogła już jeść i wiedziała, że jest ciężarem dla swoich rodziców. W tych warunkach zastanawiała się, jaki jest sens jej bezużytecznego życia i nie rozumiała sensu tego ciężaru narzuconego jej i jej rodzinie.

W wieku 26 lat jej życie zmieniło się dzięki rekolekcjom parafialnym głoszonym przez ojców kapucynów. Dwóch z nich odwiedziło młodą kobietę, otrzymała ona ogromną łaskę i zrozumiała, że jej życie w chorobie ma sens z Jezusem. Na prośbę swojego proboszcza, ojca Faure, Marta Robin zaczyna pisać swój "Dziennik" od grudnia 1929 do listopada 1932 r. W 1934 r., na prośbę Marty, w Châteauneuf zostaje założona mała szkoła dla dziewcząt. 10 lutego 1936 roku Marthe Robin po raz pierwszy spotyka ojca Fineta. Ten ksiądz z Lyonu przywiózł jej obraz Matki Bożej dla szkoły. Z tego opatrznościowego spotkania zrodziło się dzieło Ognisk Miłości.

Długie ukryte życie Marty Robin toczyło się dalej, nigdy nie opuszczając swojego małego pokoju na farmie, życie Marty miało być niezwykle aktywne i owocne. Z powodu choroby nie mogła znieść światła i pozostawała w ciemnym pokoju, gdzie przyjmowała wielu gości. W ciągu swojego życia przyjęła ponad sto tysięcy osób. Ci, którzy ją poznali, zgodnie twierdzą, że była osobą prostą, bardzo uważną na innych i zainteresowaną ludźmi dogłębnie.

W życiu Marty jest wiele niezwykłych zjawisk. Miała różne charyzmaty np. czytanie dusz. Miała objawienia Matki Bożej, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Jezusa. Wygłosiła słynne proroctwa, zwłaszcza dotyczące Francji. Marthe Robin prowadziła intensywne życie mistyczne. Od 2 października 1930 r. w każdy piątek przeżywała Mękę Pańską i otrzymała stygmaty.

Marthe Robin zmarła 6 lutego 1981 roku w wieku 79 lat. Dziś jej dom nadal jest otwarty dla wszystkich. Każdego dnia ludzie przychodzą do jej pokoju, aby się modlić i powierzać się jej wstawiennictwu. Ludzie z całego świata powierzają jej swoje intencje. Do Châteauneuf spływają liczne świadectwa łask otrzymanych za jej wstawiennictwem w niebie.

Dzieło Marty Robin

Ogniska Miłości

Ogniska Miłości są wielkim dziełem zleconym przez Jezusa Marcie, a zostanie ono zrealizowane dzięki ojcu Finetowi. Spotkanie tego mieszczańskiego księdza, pełniącego ważne obowiązki w szkolnictwie katolickim, z młodą niewykształconą chłopką, jaką była Marthe Robin, było nieoczekiwane.

"Ogniska Światła i Miłości", zwane potocznie Ogniskami Miłości, są wspólnotami świeckich mężczyzn i kobiet żyjących w komunii z kapłanem. Ich misją jest głoszenie miłości Boga do wszystkich ludzi poprzez rekolekcje duchowe i świadectwo członków Ognisk.

Pierwsza z tych wspólnot powstała w Châteauneuf de Galaure. Stopniowo Ogniska Miłości były zakładane na całym świecie. Obecnie Ogniska są obecne w Europie, Afryce, Ameryce i Azji. Każdy dom chce być taki, jak Jezus prosił Martę: "dom mojego serca otwarty dla wszystkich".

Szkoła

Na początku Dzieła, o które Jezus poprosił Martę Robin, było otwarcie małej szkoły parafialnej. To proboszcz Faure zajął się tym na życzenie Marty Robin. Ta placówka, skierowana wyłącznie do dziewcząt, otworzyła swoje drzwi w Châteauneuf w 1934 roku.

3 października 1953 r. w Saint-Bonnet de Galaure otwarto szkołę dla chłopców, z pomocą członka Ogniska i nauczyciela przysłanego przez diecezję. Dziś Ogniska Miłości prowadzą kilka szkół.

Orędzie Marty Robin

W ciągu swojego życia Marta rozwijała się duchowo i stopniowo odkrywała serce Boga. Pokazuje nam to, co zrozumiała i czego doświadczyła. Jej przesłanie jest zgodne z przesłaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus i jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Można je streścić w kilku punktach:

  • Marta przedstawia Boga jako czułego i współczującego Ojca.
  • Chce przypomnieć światu o bezwarunkowej miłości Boga do każdego człowieka.
  • Marta wyjaśnia wielki plan Jezusa, aby rozpalić na nowo miłość, która zamiera w świecie.
  • Marta zaświadcza z własnego doświadczenia, że miłość jest silniejsza od cierpienia.

Modlitwy Marty Robin

Marthe Robin napisała wiele modlitw, które stały się publiczne. Do najbardziej znanych należą Droga Krzyżowa, modlitwa za Francję, modlitwa "O ukochana Matko", modlitwa zawierzenia. Istnieje również nowenna, poprzez którą możemy prosić o wstawiennictwo Marty Robin dla nas w sposób szczególny.

Beatyfikacja i kanonizacja Marty Robin

Dla tysięcy osób, które ją spotkały, Marthe Robin jest świętą. Trzeba jednak czegoś więcej, aby Kościół oficjalnie ogłosił Martę świętą. Sprawa beatyfikacji toczy się od 10 lutego 1986 roku. 7 listopada 2014 roku Marta Robin została ogłoszona Czcigodną Sługą Bożą przez papieża Franciszka. Proces prowadzący do beatyfikacji, a następnie kanonizacji jest długi i żmudny, zwłaszcza w przypadku takiej osobowości jak Marta Robin. Istotnie, otrzymała wizyty od ponad stu tysięcy osób, a świadectw o Marcie jest ponad dziesięć tysięcy stron. Pierwsza praca polegała na ich posortowaniu i zweryfikowaniu poprzez wyeliminowanie niektórych stron i zachowanie niektórych świadectw. Ta praca została wykonana i nazwana "positio"; są to trzy tomy, które tworzą podsumowanie.

Wiele osób czeka na uznanie przez Kościół świętości Marty Robin. Dzięki temu Marta będzie lepiej znana i odpowie na potrzebę naszych czasów. Marta Robin jest osobą, która swoim przykładem przyciąga do Jezusa wielu ludzi ze wszystkich środowisk.