You are here:
Święci - przewodnik

Święci - przewodnik

Duch Święty, Pismo Święte, święty na każdy dzień, święty Paweł... Święty, święty, święty! Choć może się wydawać, że to mało istotne, słowo święty kojarzy się z wieloma aspektami naszej codzienności. Pojawia się w nazwach niektórych miejscowości, jak San Marino czy Góra Świętej Anny... Słynne miasto San Francisco również przypisane jest świętemu: jego nazwa pochodzi od świętego Franciszka z Asyżu w języku hiszpańskim.

Słowo "święty" jest częścią naszej codzienności: na naszych kalendarzach szukamy nieraz świętego na dany dzień. Ale kim są święci dla nas, chrześcijan? Czego mają nas nauczyć? Dzięki temu przewodnikowi pogłębiaj tajemnicę świętości i odkryj wiele fascynujących i inspirujących żywotów świętych!

Kim jest święty?

Nie jest zaskoczeniem to, że słowo święty pochodzi z religii. Świętość jest pojęciem, które odnosi się do przedmiotów (Pismo Święte, Krzyż Święty) do pojęć abstrakcyjnych (Duch Święty, adoracja Najświętszego Sakramentu) i do ludzi. Jeśli odwołamy się do języków, słowo święty pochodzi od łacińskiego sanctus, a na język grecki tłumaczone jest jako hagios ("hagiografia" to biografia świętego). Słowo to odnosi się do tego, co czcigodne, co wznosi się do sacrum, co jest czyste, co przybliża nas do Boga.

Dotknięci łaską, napełnieni cnotą, święci poświęcają swoje życie na pełne podążanie za słowem Chrystusa. Uwaga, nie oznacza to, że święty jest superbohaterem. Powiedzmy raczej, że święci pełnią rolę wzorców dla swoich braci i sióstr. Męczennicy, królowie, mnisi, zakonnicy, bogaci, biedni, mężczyźni, kobiety... niezależnie od pochodzenia, święci są przykładem życia w pełni oddanego Chrystusowi i innym. Są oni obrazem niebiańskiej obietnicy na ziemi i dlatego możemy prosić ich o wstawiennictwo za nami. Kiedy w naszej modlitwie prosimy o wstawiennictwo świętych, wierzymy, że mogą oni zanieść przed Boga nasze intencje modlitewne, czy to za nas samych, naszych bliskich, Kościół, świat...

“Będziecie dla Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Pan, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi.” (Kpł 20, 26)

Kto jest Święty?

Cóż, na wstępie, Bóg jest święty! Ponadto, Bóg jest świętością.

"Święty jest Pan, Bóg zastępów

Hosanna na wysokościach!"

Ale każdy z nas jest też powołany do świętości. Jest to powołanie każdego ochrzczonego, w zasięgu każdego ochrzczonego! W prawdzie, aby zostać świętym nie trzeba być księdzem, zakonnicą, mieć nadzwyczajnego daru uzdrawiania czy proroctwa. Niezależnie od wieku czy stanu życia, być świętym to starać się wypełniać wolę Bożą tam, gdzie jesteśmy, tu i teraz. Oznacza to, że żyjemy z Nim, kochamy Go i ludzi, których stawia na naszej drodze, nie żyjemy już skupieni na sobie i naszej pysze, ale skupiamy się na Nim i Jego woli. Nie zawsze jest to łatwe i czasem branie przykładu z innych może nam pomóc na tej drodze do świętości. Uczynność okazana przez babcię, czy przyjaciółkę, potrafi czasem w szczególny sposób nas dotknąć i podbudować. Doświadczenia błogosławionej Chiary Luce czy świętej Teresy z Lisieux, w ich zwykłym życiu, również mogą do nas przemawiać i nas inspirować!

Ale skoro każdy może być świętym, to dlaczego miano to przysługuje tylko niektórym osobom? Z oficjalnego punktu widzenia kult świętych jest uznawany przez chrześcijan katolików i prawosławnych. Tak więc święci, jakich znamy, zostali oficjalnie uznani przez Kościół, po długim procesie kanonizacji skodyfikowanym od X wieku. Kanonizację poprzedza kilka etapów: osoba musi być najpierw uznana za Sługę Bożego, potem za błogosławioną (po procesie beatyfikacyjnym), a następnie może, ale nie musi, zostać ogłoszona świętą. Nie oznacza to oczywiście, że Kościół uważa za świętych tylko osoby oficjalnie kanonizowane! Kościół zdaje sobie sprawę, że dla Boga, który zna wszystkie serca, wielu innych ludzi jest świętych, ale musi być ostrożny, aby stawiać za przykład chrześcijańskiej doskonałości tylko te osoby, których świętość jest poświadczona bardzo dużą liczbą świadectw i dowodów.

Różnorodność i bogactwo świętych Bożych

Świętych jest wielu, od najwcześniejszych czasów chrześcijaństwa po dzień dzisiejszy. Podążali wieloma ścieżkami, niektórzy bardziej zawiłymi niż inni. Rozwijali swoje charyzmaty, każdy na swój sposób, aby lepiej służyć i kochać Boga i bliźnich. Odkryj te wspaniałe przykłady i zainspiruj się!

Święci, którzy tworzyli Kościół: pierwsi święci, ojcowie i doktorzy Kościoła, kanonizowani papieże

Wśród świętych są wszyscy ci, którzy towarzyszyli Chrystusowi w jego życiu.

Obecnie jest 35 świętych, którzy byli ogłoszeni doktorami Kościoła w okresie od XIII do XXI wieku.

Ci święci są wyróżniani - nie tylko za ich wielką wiarę - ale także za ważny udział w rozwoju teologicznym chrześcijaństwa. Oto kilka z najbardziej znanych:

Wielu papieży zostało świętymi, do których ostatnio dołączyli m.in. święty Pius X i święty Jan Paweł II.

Święci o niezwykłych losach: męczennicy, cudotwórcy, mistycy

Kiedy myślimy o świętych, często myślimy o męczennikach, gotowych umrzeć za wiarę: święty Krzysztof, święty Mikołaj, święta Barbara, święta Maria Goretti, święty Szczepan, święta Katarzyna Aleksandryjska, święty Maksymilian Maria Kolbe...

Ale te niezwykłe losy są czasem owocem drogi świętości przebytej w bardzo krótkim czasie; tak jest w przypadku świętych, którzy zmarłszy bardzo młodo, już za życia oświecili świat swoją wiarą: święty Dominik Savio (14 lat), święty Gerard Majella (29 lat). 

Dzieła i dziedzictwo świętych

Niektórzy święci znani są również ze swoich dzieł, nurtów duchowych, zakonów, misji...

Święci naszych czasów

Ale święci to także chrześcijanie, którzy są nam bliscy, ponieważ są nam współcześni, dzieląc ten sam wiek, a nawet przeżywając te same wydarzenia, co wielu z nas: święty Ojciec Pio, święta Joanna Beretta Molla, święta Matka Teresa, Edyta Stein, itd.

Błogosławieni i będący w procesie beatyfikacyjnym

Wielu innych poszło drogą świętości i wskazują nam drogę :

Poznaj życie świętych z Hozaną

Aby lepiej poznać świętych i zrozumieć, co przyczyniło się do ogłoszenia ich takimi, odkryj z Hozaną niezwykłe życiorysy świętych i zainspiruj się w podążaniu swoją drogą do świętości.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt