You are here:
Święty Rafał: historia, świadectwa, modlitwy, nowenny

Święty Rafał: historia, świadectwa, modlitwy, nowenny

Kim jest święty Rafał Archanioł?

Jeden z siedmiu Archaniołów

Święty Rafał jest jednym z siedmiu archaniołów, o których mówi Biblia, przy czym czterech z nich nie jest wymienionych po imieniu w Piśmie Świętym, lecz w ewangeliach apokryficznych. Rafał jest jednym z trzech archaniołów, których imiona są wymienione, a więc uznane przez Kościół KatolickiŚwięty Michał jest obrońcą, odnosi zwycięstwo nad złem. Święty Gabriel jest posłańcem Boga, ogłasza Maryi Dziewicy, że została wybrana na matkę Chrystusa. Święty Rafał, którego imię oznacza po hebrajsku "Bóg uzdrawia", jest Bożym lekarstwem. Archanioł Rafał należy do chóru serafinów, jest zwierzchnikiem aniołów stróżów i aniołem opatrzności czuwającym nad całą ludzkością.

Kościół obchodzi święto tych trzech archaniołów wspólnie 29. września. Święty Rafał jest patronem lekarzy, podróżników, niewidomych i swatów.

Historia świętego Rafała i Tobiasza

To właśnie w starotestamentowej Księdze Tobiasza spotykamy Archanioła Rafała. Tobiasz jest synem Starego Tobiasza, Żyda z plemienia Neftalego, zesłanego do Niniwy. W wyniku wypadku Stary Tobiasz traci wzrok i czuje zbliżającą się śmierć; jego rodzina, dotychczas bogata, pogrąża się w ubóstwie. Stary Tobiasz poleca swojemu synowi Tobiaszowi udać się do Rages, aby odebrać pieniądze od swojego znajomego Gabaela. Szukając towarzysza podróży, Tobiasz w cudowny sposób spotyka archanioła Rafała ukrytego pod postacią młodzieńca. W trakcie podróży Rafał ratuje Tobiasza, który pływając w Tygrysie omal nie zostaje połknięty przez ogromną rybę. Idąc za radą archanioła, Tobiasz zabija rybę i zachowuje jej żółć, serce i wątrobę, które "stanowią pożyteczne lekarstwa".

Po drodze Rafał namawia Tobiasza do poślubienia Sary, córki Raguela. Młoda dziewczyna jest nękana przez demona Asmodeusa, który spowodował śmierć każdego z jej siedmiu mężów po kolei, w każdą noc poślubną. Sara, która pozostała dziewicą, wezwała Pana, aby ją wybawił od tego zła. Archanioł daje Tobiaszowi środki, aby przepędzić demona za pomocą serca i wątroby ryby, dzięki czemu dochodzi do ślubu. Sam Rafael idzie po pieniądze i wraca z Gabaelem na ślub Tobiasza. Po powrocie do ojcowskiego domu Tobiasz przykłada rybią żółć do oczu ojca i odzyskuje on wzrok. Anioł ujawnia wtedy swoją prawdziwą naturę: "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański". Po udzieleniu Tobiaszowi i jego ojcu rady, by zawsze modlili się i czynili dobro, Archanioł wraca do nieba.

Świadectwa wstawiennictwa świętego Rafała Archanioła 

  • Anioł z sadzawki Betesda

Teologowie identyfikują Rafała jako archanioła, który przychodził uzdrawiać chorych przy sadzawce Betesda, jak to zostało przedstawione w Ewangelii wg św. Jana. W rozdziale 5 czytamy: “Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę.

  • Klasztor Świętego Rafała w Grecji

Ten prawosławny klasztor, poświęcony świętemu Rafałowi, został zbudowany na miejscu objawienia Archanioła. Bracia zapisują wszystkie otrzymane łaski i uzdrowienia. Jednym z takich przypadków uzdrowienia jest młoda dziewczyna o imieniu Stawrula, u której zdiagnozowano jaskrę młodzieńczą. Rodzina zabrała dziewczynę tracącą wzrok do klasztoru św. Rafała, gdzie mnisi dali im błogosławiony olej i zalecili, aby codziennie nakładali go na jej oczy, czyniąc znak krzyża. Stan dziewczynki poprawił się, a wkrótce potem badania lekarskie potwierdziły, że nie ma znaku po jaskrze.

W jakim celu modlić się o wstawiennictwo św. Rafała?

Modlitwa do św. Rafała za związek małżeński

Do świętego Rafała można się modlić o spotkanie ukochanej osoby. W Biblii archanioł jest wysyłany przez Boga, który wysłuchał modlitw Sary i Starego Tobiasza. Archanioł przychodzi osobiście, aby dać Sarze męża, który jest dla niej, a Tobiaszowi żonę, na którą zasługuje. Podążając za wolą Boga poprzez posłuszeństwo archaniołowi, Tobiasz i Sara otrzymują wszelkie błogosławieństwo dla swojego małżeństwa. Rafał jest doskonałym orędownikiem dla tych, którzy powierzają Panu swoje pragnienie poznania małżonka i zbudowania z nim świętego życia.

Modlitwa do Archanioła Rafała o zdrowie

Święty Rafał jest boskim uzdrowicielem, zna tajemnice natury, aby znaleźć w niej odpowiednie środki zaradcze. Daje Tobiaszowi środki do wyleczenia ślepoty ojca, każąc mu zatrzymać żółć z ryby, a Sarę uwalnia od demona Asmodeusa, pokazując, jak wykorzystać wątrobę i serce tej samej ryby. Od tego czasu modlono się do archanioła, aby leczył choroby ciała, ale także duszy. Przywołuje się go w modlitwach o uwolnienie, aby odpędził zło.

Modlitwy do świętego Rafała

Istnieje wiele modlitw do Archanioła Rafała: Litania do św. Rafała, Zawierzenie się Archaniołowi Rafałowi. Koronka do dziewięciu Chórów Anielskich jest potężną modlitwą, dzięki której można uzyskać wstawiennictwo wszystkich aniołów i archaniołów.

Z Hozaną poznajcie świętego Rafała i módlcie się do niego

Masz intencję modlitewną, która jest dla ciebie ważnaprośbę o uzdrowienie lub pragniesz spotkać swojego przyszłego małżonka? Hozana proponuje ci kilka wspólnot modlitewnych, aby zasięgnąć potężnego wstawiennictwa przesławnego Archanioła Rafała.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt