Modlitwa do chórów anielskich

Czym są dziewięć chórów anielskich? Często zwracamy się do Serafinów, Cherubinów, Stróżów, itd. jak i do świętego Michała, m.in. w nowennie do świętego Michałą i dziewieciu chórów anielskich. Dowiedz się więcej o tych stworzeniach Niebieskich, Bożych wysłanników i odkryj, jak się do nich modlić.

Wezwania do dziewięciu chórów anielskich

“Maryjo, świętych aniołów Królowo,

Dozwól nam na nich spoglądać z wiarą nową!

Chórze aniołów, nieprzebrany,

Przez dolinę ziemi prowadź nas w niebios bramy!

Mocni Archaniołowie – ducha bojowego,

oddalajcie od nas wroga złego!

Władze niebieskie – w wierze wzmacniajcie,

Radości ni nadziei odebrać nam nie dajcie!

Książęta! Bogu przygotujcie serca nasze,

Gdy Maryi poświęcone zostały na zawsze!

Potęgi, pełne mocy i chwały Najwyższego,

Pokrzepiajcie nas łaskawie darami Ducha Świętego!

Panowania, z mocy Najwyższego,

Uczyńcie serca nasze na wzór Serca Jezusowego!

Trony wzniosłe, błagajcie za nami,

Niech tron Boży w sercach naszych powstanie!

Cherubini, Kościoła Ostojo,

Nieście do każdego narodu Boże Słowo!

Serafini pełni żaru miłości,

Dajcie – niech miłość do Boga w naszych sercach gości!”

Czym są dziewięć chórów anielskich?

Na podstawie tekstów Starego i Nowego Testamentu można wyodrębnić dziewięć kategorii aniołów: Serafini, Cheruby, Trony, Panowania, Moce, Władze, Zwierzchności, Archaniołowie, Aniołowie. Te dziewięć kategorii nazywa się "chórami aniołów".

Choć hierarchia aniołów istniała już w tradycji żydowskiej, to dla tradycji katolickiej pojęcie to pochodzi z IV wieku. W tym czasie dzieło porządkowania przeprowadził święty Ambroży, następnie kontynuował je Pseudo-Dionizy Areopagita (autor chrześcijański) w V wieku. Dziewięć chórów anielskich zostało odtąd zhierarchizowane i podzielone na 3 triady, czyli 3 grupy po 3 chóry:

  • Górna triada składająca się z serafinów, cherubinów i tronów. Służą i kontemplują Boga.
  • Triada pośrednia składająca się z panowań, mocy i władz. Pomagają one ludziom w ich duchowym postępie i przejściu do boskiego światła.
  • Niższa triada składająca się z zwierzchności, archaniołów i aniołów. Reprezentują Boga działając na ziemi, np. zwiastując ludziom wiadomości.

Kościół jednak nigdy nie wypowiedział się na temat ważności tej klasyfikacji, nie jest ona też uniwersalna, gdyż Kościoły wschodnie mają swoje własne tradycje.

Dlaczego warto przyzywać pomocy aniołów?

Za pośrednictwem modlitwy anioły mogą być dla nas wielką pomocą. Istotnie, znajdują swoje szczęście w służbie Bogu Ojcu, i tym samym w towarzyszeniu i pomaganiu ludziom dobrej woli. W Biblii aniołowie działają w świecie na wiele sposobów: niosą wiadomości, uzdrawiają, wstawiają się za ludźmi... Przez swoje wstawiennictwo aniołowie mogą uzyskać łaski Pana i pomóc nam przed atakami złego. Ich pomoc jest tym cenniejsza, że dobrze znają siły, z którymi musimy walczyć duchowo, gdyż są to siły tej samej natury co oni sami, niematerialne i niewidzialne.

Możemy przywołać dziewięć chórów anielskich i prosić o ich wstawiennictwo w każdej chwili, na przykład, gdy zmagamy się z pokusą. Możemy również przywoływać ich w nowennie do świętego Michała i dziewięciu chórów anielskich.

Módl się do aniołów z Hozaną

Na Hozanie odkryj wiele duchowych propozycji, aby zasilić swoją codzienną modlitwę, na przykład odmawiając nowenny w łączności z tysiącami innych modlących się, które pomogą wzrastać duchowo.