You are here:
Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły

Kult Matki Bożej rozwiązującej węzły rozpowszechnił się pod koniec XX wieku. Przyszły papież Franciszek rozpowszechnił obraz „Maryi, rozwiązującej węzły”. Niedługo potem pojawiła się specjalna nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Polega ona na powierzeniu przez dziewięć dni, codziennie jednego węzła w ręce Maryi, aby wstawiła się za nami u Boga by otrzymać dla nas Jego łaski.

Na czym polega nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły

Przebieg nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły

Każdego dnia nowenny odmawiamy:

Nowenna bywa upraszczana i można zmniejszyć liczbę odmawianych dziesiątek różańca. Najważniejsze jest przede wszystkim wytrwanie przez dziewięć dni modlitwy.

Dziewięć medytacji nowenny Ojca Celeiro

Dzień Pierwszy: Maryja, nowa Ewa

Święta Maryjo, daj mi siłę do trwania w miłości do Boga. Obym nie zwracał się do Niego tylko w trudnych chwilach, ale także uczył się dziękować Mu za wszystkie Jego dary: te, które dostrzegam i te, których nie dostrzegam.”

Dzień Drugi: Maryja, łaski pełna

O Matko moja, pomóż mi zachować serce czyste w miłości do Boga i do moich braci. Spraw, abym wyrzucił z serca wszelki ślad egoizmu i wszelki ślad pychy.”

Dzień Trzeci: Maryja, służebnica Pańska

Święta Maryjo Pośredniczko i Matko moja, naucz mnie cenić dobra ziemskie w ich relacji do dóbr niebieskich. Spraw, aby dzięki moim wysiłkom udało mi się podążać śladami Twojego Syna, aby w ten sposób dotrzeć do królestwa niebieskiego.”

Dzień Czwarty: Maryja, błogosławiona między niewiastami

Święta Maryjo, Matko Boża, proszę Cię o natchnienie moich modlitw kierowanych do Ojca Niebieskiego. Niech Jego miłosierdzie wylewa się na moich bliskich i na tych, których kocham.”

Dzień Piąty: wiara Maryi

Święta Matko Pana naszego, naucz mnie kochać Twoją prostotą życie i wszystko co mnie otacza. Maryjo, wspaniałomyślna Matko, wzorze małżonki, niech mnie ożywia, tak jak Ciebie, bezwarunkowa miłość bliźniego.”

Dzień Szósty: Maryja, związana z misją Chrystusa

„O Maryjo, moja Opiekunko, pomóż mi rozwiązać sieć problemów, w którą sam się wplątuję. I uzdolnij mnie do miłowania ponad wszystko naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna”.

Dzień Siódmy: Maryja, która pierwsza usłyszała słowo Boże i zachowała je

Najukochańsza Dziewico Maryjo, naucz mnie kochać tak, jak Ty kochałaś Jezusa. Naucz mnie zawsze dawać się Jemu i moim braciom, z miłością wolną, hojną i bezinteresowną, na wzór Jego miłości.”

Dzień Ósmy: Maryja, pośredniczka wszelkich łask

Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, wierna służebnico Pana, pomóż mi być nieustannie ożywionym miłością do bliźniego: niech stanie się to dowodem mojej miłości do Boga. Pomóż mi zrozumieć, że nie jest możliwe abym kochał Boga, jeśli nie kocham moich braci.”

Dzień Dziewiąty: Maryja, Matka Boża i nasza Matka

Maryjo, Matko moja, błagam Cię o rozwikłanie sieci moich problemów. Prowadź mnie w mojej misji bycia kimś, kto codziennie głosi Słowo Pana. Niech mój codzienny przykład przyprowadzi do Niego tych, którzy nie mają wiary.”

Medytacje i modlitwy Ojca Celeiro są najczęściej spotykane, jednak istnieją też inne nowenny korzystające z tego samego formatu.

Powierz Maryi węzły w twoim życiu

Dobrze jest zacząć nowennę wybierając intencję, węzeł, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, a który chcemy powierzyć Maryi podczas dziewięciu dni nowenny. Tym węzłem może być każda trudność, napotkana przez nas samych, lub przez kogoś nam drogiego. Może dotyczyć trudności duchowych, materialnych, aż po wszystkie próby życiowe. Możemy powierzyć Maryi każdy problem. Może to być choroba, depresja, uzależnienie, rozstanie, problemy małżeńskie, poszukiwanie pracy czy mieszkania, itd. Niektóre węzły to głębokie rany, inne zaś to zmartwienia wynikające z wydarzeń, które przeżywamy.

Najświętsza Maryja Panna, z całą swoją cierpliwością i łagodnością, jako kochająca matka, która przyjmuje nas za swoje dzieci, rozwiązuje węzły i kieruje nas ku miłosiernemu Ojcu

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt