Modlitwa poranna i wieczorna

Modlitwa poranna

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Już o poranku, stańmy w Bożej obecności i oddajmy Mu cześć.

Niech będzie błogosławiona święta i nierozdzielna Trójca, jedyny Bóg, w trzech osobach. Wierzę, że jesteś tu obecny. Wielbię Cię z najgłębszą pokorą, powierzam Ci całe moje serce i oddaję Ci cześć. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Akt wiary.

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei.

Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości.

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Dziękujmy Bogu za Jego łaskę i zawierzmy Mu się.

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja – to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego (Dz. 1794).

Wyraźmy nasze postanowienie by unikać grzechu i żyć w cnocie.
 
Dobry Boże, z łaską Twoją chcę unikać każdego ciężkiego grzechu i złej sposobności. Szczególnie postanawiam... (co postanawiasz sobie na najbliższy okres?) O Boże, błogosław moje postanowienie.

Poprośmy Boga o potrzebne łaski
 Duchu święty, rządź mną i obdarzaj mnie łaską Swoją przenajświętszą! Boże, przed którym nie masz nic zakrytego, i który nieustannie masz na nas zwrócone oczy, racz myśli moje oczyścić i miłością Swoją niebieską serce moje zapalić.

Odmówmy Ojcze NaszZdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga (Credo).

Wezwijmy Najświętszą Maryję Pannę, Anioła Stróża i naszego świętego Patrona.

Święta Dziewico, Matko Boża, Matko moja i Patronko, oddaję się pod Twoją opiekę i poddaję się z ufnością Twojemu miłosierdziu. Bądź, o Matko dobroci, moją ucieczką w potrzebach, moim ukojeniem w cierpieniach i moją orędowniczką przed obliczem Syna Twego, dziś, przez wszystkie dni mojego życia, a szczególnie w godzinie mojej śmierci.

Aniele Boży, mój wierny i miłosierny przewodniku, wyjednaj mi łaskę uważności na twoje natchnienia, koryguj moje kroki, abym w żaden sposób nie zboczył z drogi przykazań mojego Boga.

Wielki święty, którego imię mam zaszczyt nosić, chroń mnie i módl się za mnie, bym i ja mógł służyć Bogu tak jak ty na ziemi i chwalić Go wiecznie z tobą w niebie. Amen.

Modlitwa wieczorna

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Stańmy w Bożej obecności i oddajmy Mu cześć.

Uwielbiam Cię, o mój Boże, z uległością jaką wzbudza we mnie Twoja niezmierzona wielkość. Wierzę w Ciebie, bo jesteś prawdą. W Tobie pokładam nadzieję, bo jesteś nieskończenie dobry. Kocham Cię z całego mego serca, Boże mój umiłowany; i kocham bliźniego mego jak siebie samego w imię miłości Twojej.

Podziękujmy Bogu za łaski, które nam zsyła

Jakie dziękczynienie złożę Ci, o Boże mój, za dobro, które od Ciebie otrzymałem? Myślałeś o mnie przez całą wieczność. Wywiodłeś mnie z nicości, oddałeś swoje życie, aby odkupić moje winy i nadal każdego dnia zasypujesz mnie nieskończoną ilością łask. Panie, co mógłbym zrobić, by okazać wdzięczność za tyle dobroci? Przyłączcie się do mnie, Błogosławieni Pańscy, by chwalić Boga miłosierdzia, który nie przestaje czynić dobra najbardziej niewdzięcznym i niegodnym ze swoich stworzeń.

Poprośmy Boga by wskazał nam nasze grzechy.

Odwieczne źródło światła, Duchu Święty, rozprosz ciemność, która ukrywa przede mną brzydotę i złośliwość grzechu. Spraw, aby przejęła mnie tak wielka groza, o Boże mój, bym znienawidził grzech tak bardzo, jak Ty sam i bym nie obawiał się niczego tak bardzo, jak popełnienia go w przyszłości.

Odprawmy rachunek sumienia z grzechów popełnionych tego dnia wobec Boga, wobec bliźniego, wobec siebie samego, w myślach, w słowach, w czynach i w zaniedbaniach.

Poprośmy Boga o przebaczenie za nasze grzechy.

Ojcze, wiem, że nie byłem posłuszny Twemu prawu i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w prowadzeniu życia podobającego się Tobie.

Postanówmy stanowczo by więcej nie grzeszyć.

Jakże bym chciał, o Boże mój, nigdy Cię nie obrazić! Jednak, ponieważ nieszczęśliwie zgrzeszyłem i postąpiłem wbrew Twojej woli, okażę Ci moją skruchę lepszym zachowaniem, niż to, którego dopuściłem się dotychczas. Od tej chwili wyrzekam się grzechu i sytuacji, które mogłyby wieść mnie do grzechu, zwłaszcza do tego, w którym mam słabość tak często upadać. A jeśli raczysz udzielić mi swojej łaski, o co proszę i na co mam nadzieję, postaram się wiernie wypełniać moje obowiązki. Nic nie będzie w stanie mnie powstrzymać przed tym, by służyć Tobie. Amen.

Odmówmy Ojcze NaszZdrowaś Maryjo, i Wierzę w Boga (Credo).

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Polećmy się Bogu, Maryi i świętym.

Pobłogosław, o mój Boże, spoczynek, na który się udam by odnowić moje siły, aby lepiej Ci służyć. Święta Dziewico, Matko Boga mego i po Nim największa nadziejo, święty Józefie, mój dobry Aniele, mój święty Patronie, wstawiajcie się za mną, chrońcie mnie w tę noc, przez cały czas mojego życia i w godzinę mojej śmierci. Amen.

Módlmy się za żywych i zmarłych wiernych.

Panie, wylej Twoje błogosławieństwo na moich rodziców, dobrodziejów, przyjaciół i wrogów. Chroń wszystkich, których dałeś mi jako przełożonych, zarówno duchowych, jak i doczesnych. Pomagaj biednym, więźniom, strapionym, podróżnym, chorym i umierającym. Nawracaj heretyków i oświecaj niewiernych. Boże dobroci i miłosierdzia, zmiłuj się także nad duszami wiernych przebywających w czyśćcu, zwłaszcza nad tymi, za których jestem zobowiązany się modlić. Daj im odpoczynek i wieczne światło. Amen.

Modlitwa do wszystkich świętych.

Błogosławione dusze, które miały szczęście dostąpić chwały, wyproście dla mnie dwie łaski od Tego, który jest naszym Bogiem i Ojcem: abym nigdy śmiertelnie Go nie obrażał i aby odebrał mi wszystko, co jest Mu niemiłe. Amen.