Modlitwa uwielbienia: 7 sposobów na wielbienie Boga

Uwielbienie to oddawanie czci i chwały Bogu oraz przebywanie w Jego obecności. Dla chrześcijan, modlitwa uwielbienia pełni kluczową rolę ponieważ pomaga nam zobaczyć wielkość i nieskończoną dobroć Boga. „Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.” (Rz 11, 36) Biblia jest przepełniona słowami uwielbienia, zwłaszcza Księga Psalmów. Być może pojawia się w naszej głowie pytanie w jaki sposób możemy wielbić Boga na co dzień?

7 sposobów by wielbić Pana zawsze i wszędzie

Uwielbienie jest formą wyrażania naszej wiary w Boga, bez względu na to czy jesteśmy katolikami, protestantami, czy też należymy do kościoła prawosławnego. To oddawanie Bogu czci i chwały. Poprzez wyrażanie naszej wdzięczności wobec Boga, nie tylko sprawiamy Mu radość, ale również spoglądamy na nasze życie z innej perspektywy. Z czasem możemy spokojnie powiedzieć, że apetyt wzrasta w miarę jedzenia - im więcej wielbimy Pana, tym bardziej mamy ochotę to robić! Oto 7 praktycznych porad by wielbić Boga zawsze i wszędzie:

 • Rozpocznij dzień od uwielbienia. Możemy spontanicznie wielbić Boga już o poranku, zaśpiewać lub posłuchać pieśni uwielbienia, albo przeczytać krótką modlitwę uwielbienia.
 • Zakończ dzień oddając chwałę Panu. Wieczorem, przed pójściem spać, warto poświęcić kilka chwil na przyjrzenie się wydarzeniom dnia i podziękowanie Bogu za wszystkie dobre momenty.
 • Dziękuj Bogu za każdym razem gdy poczujesz się szczęśliwy. Jeśliby się nad tym zastanowić, uwielbienie przychodzi nam najłatwiej gdy jesteśmy szczęśliwi. Warto skorzystać z tych chwil by oddać chwałę Panu i pomyśleć o Nim!
 • Dziękuj Bogu także wtedy gdy jesteś nieszczęśliwy, zdenerwowany, itd. W ciężkich chwilach nie jest nam łatwo wielbić Boga. Jednak jeżeli właśnie w takich momentach, uda nam się znaleźć choć drobiazg, za który możemy wyrazić wdzięczność Panu, tym bardziej ucieszy Go nasz gest. Jest też możliwe, że pomoże nam to zobaczyć daną sytuację w zupełnie innym świetle.
 • Weź udział w koncercie uwielbienia. Coraz więcej chrześcijańskich grup muzycznych organizuje koncerty w Polsce i na świecie: Hillsong, TGD, Exodus 15, Mate.O... i wiele, wiele innych! Muzycy komponują lub adaptują pieśni uwielbienia i adoracji. Sprawdź daty koncertów w twoim mieście!
 • Dołącz do grupy uwielbienia. W wielu parafiach, istnieje możliwość dołączenia do grupy uwielbienia, często charyzmatycznego.To szczególne miejsce, gdzie każdy może naładować swoje duchowe baterie i „napełnić się po brzegi” Duchem Świętym.
 • Weź udział w Mszy Świętej. Eucharystia (z języka greckiego „dziękczynienie”) jest ofiarą dziękczynną. W obrządku katolickim, kilka części Mszy jest w szczególny sposób poświęconych uwielbieniu, na przykład śpiewy Gloria („Chwała na wysokości”) czy Alleluia (które z hebrajskiego przekłada się na „Wychwalajcie Jahwe!”).

Modlitwy uwielbienia

Oto kilka tekstów modlitwy uwielbienia, na dobry początek:

 • Te Deum, czyli „Ciebie Boga wysławiamy” - to łaciński hymn śpiewany podczas Godziny Czytań (to jedna z modlitw Liturgii Godzin). Możemy sięgać po tę piękną modlitwę o dowolnej porze dnia i w dowolnym języku.
 • Powszechnie znane pieśni uwielbienia, np. „Święte Imię Jezus”. Możemy po prostu przeczytać tekst, posłuchać wykonania, lub (dlaczego by nie) nauczyć się śpiewać lubiany przez nas utwór.
 • Psalm 150, jest przepełniony słowami uwielbienia!
 • Zaczerpnięte z Nowego Testamentu: Pieśń Maryi (Łk 1, 46-55) oraz Pieśń Zachariasza (Łk 1, 68-79).

Te Deum

 „Ciebie Boga wysławiamy,

Tobie Panu wieczna chwała,

Ciebie Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.

 

Tobie wszyscy Aniołowie,

Tobie Moce i Niebiosy,

Cheruby, Serafinowie,

ślą wieczystej pieśni głosy.

 

Święty, Święty, nad Świętymi,

Bóg Zastępów, Król łaskawy,

Pełne niebo z kręgiem ziemi,

Majestatu Twojej sławy.

 

Apostołów Tobie rzesza,

chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza

Męczenników orszak biały.

 

Ciebie poprzez okrąg ziemi,

z głębi serca ile zdoła,

Głosy ludów zgodzonymi,

wielbi święta pieśń Kościoła.

 

Niezmierzonej Ojca chwały,

Syna Słowo wiekuiste,

Z Duchem wszechświat wielbi cały,

Królem chwały Tyś, o Chryste.

 

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,

by świat zbawić swoim zgonem,

Przyoblókłszy się w człowieka,

nie wzgardziłeś Panny łonem.

 

Tyś pokruszył śmierci wrota;

starł jej oścień w męki dobie

I rajskiego kraj żywota,

otworzyłeś wiernym sobie.

 

Po prawicy siedzisz Boga,

w chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

 

Prosim, słudzy łask niegodni,

wspomóż, obmyj grzech co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni

Drogiej swojej Krwi strugami.

 

Ze Świętymi w blaskach mocy,

wiecznej chwały zlej nam zdroje:

Zbaw o Panie, lud sierocy,

Błogosław dziedzictwo swoje.

 

Rządź je, broń po wszystkie lata,

prowadź w niebios błogie bramy,

My w dzień każdy, Władco co świata,

Imię Twoje wysławiamy.

 

Po wiek wieków nie ustanie,

Pieśni, co sławi Twoje czyny,

O w dniu onym racz nas Panie

od wszelakiej ustrzec winy.

 

Zjaw swą litość w życiu całym

tym, co żebrzą Twej opieki:

w Tobie Panie zaufałem,

Nie zawstydzę się na wieki.”

 

Święte Imię Jezus

 „Święte Imię Jezus, święte Imię Jezus 

Jest na ustach mych i w sercu mym 

W mocy Ducha uwielbiam Cię.

 

Nie ma w innym zbawienia 

Gdyż nie dano nam ludziom 

Innego Imienia, w Nim zbawienie jest.”

 

Psalm 150

 Alleluja.

Chwalcie Boga w Jego świątyni,

chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!

Chwalcie Go za potężne Jego czyny,

chwalcie Go za wielką Jego potęgę!

Chwalcie Go dźwiękiem rogu,

chwalcie Go na harfie i cytrze!

Chwalcie Go bębnem i tańcem,

chwalcie Go na strunach i flecie!

Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,

chwalcie Go na cymbałach brzęczących:

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Alleluja.”

Pieśń Maryi

 „Wielbi dusza moja Pana 

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 

a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, 

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, 

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, 

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 

pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, 

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen.”

 

Pieśń Zachariasza

 „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą 

w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna 

przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół 

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie 

i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył 

ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, 

służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim 

po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, 

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie 

przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, 

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, 

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, 

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen.”

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt