Modlitwa małżeńska podczas ślubu: rady i przykłady

Modlitwa małżonków, w niektórych krajach, jest modlitwą odmawianą przez narzeczonych podczas sakramentu zawarcia związku małżeńskiego w kościele. Chociaż modlitwa małżonków nie jest obowiązkowa, stanowi ona głęboki i wzruszający moment ceremonii religijnej, gdy narzeczeni wnikają w głębię swoich serc i z ufnością i nadzieją składają u stóp Pana prośby dotyczące ich małżeństwa.

Aby przygotowywać Mszę ślubną, przyszli małżonkowie mogą wybrać modlitwę lub napisać własną modlitwę, podobnie jak w przypadku modlitwy wiernych. Oto kilka wskazówek i przykładów, jak ułożyć modlitwę małżonków, aby rozpocząć wspólne życie z Bożym błogosławieństwem!

(I nie zapomnijcie modlić się za swojego męża/żonę nawet po ślubie!).

Jak napisać modlitwę małżeńską?

Modlitwa małżonków, podobnie jak modlitwa rodziców, jest tradycyjnie zbudowana na dwóch filarach: modlitwie dziękczynnej i prośbie.

Dziękczynienie w modlitwie małżeńskiej

Modlitwa ta pozwala nam dziękować Bogu za to, że postawił na naszej drodze ukochaną osobę, za to, że pozwolił tej miłości narodzić się i wzrastać.

  • Na przykład:

"Panie, pozwoliłeś, by narodziła się między nami miłość i umacniała się każdego dnia, odkąd się poznaliśmy. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby zjednoczyć nasze życie przed Tobą i przez Ciebie. Dziękujemy Ci za tę ogromną łaskę, która została nam dana, abyśmy mogli w pełni żyć tą miłością i poznać radość wzajemnego oddawania się sobie.”

Może to być także okazja dla nowożeńców, aby podziękować Bogu za rodzinę, krewnych i przyjaciół. Podziękować, że ci ludzie swoją czułością, przykładem, wsparciem umożliwili zaistnienie dzisiaj ich małżeństwa.

  • Na przykład:

"Panie, dziękujemy Ci za miłość, jaką otrzymaliśmy od naszych rodziców i przyjaciół, która pozwoliła naszym sercom otworzyć się na innych. Dziś, dzięki nim, jesteśmy gotowi z ufnością złożyć sobie przysięgę małżeńską.”

Prośba w modlitwie małżeńskiej

Modlitwa małżonków jest przede wszystkim sposobem powierzenia Panu próśb za swoje małżeństwo. Nie chodzi tu o wyrażenie życzeń, lub woli małżonków, ale o prośbę do Boga, aby ich prowadził, towarzyszył im i działał w ich sercach. Możemy formułować prośby dotyczące małżeństwa, rodziny, którą chcemy zbudować.

  • Na przykład:

"Panie, pomóż nam być zawsze uważnymi na drugiego człowieka, widzieć go zawsze Twoimi oczami: jako wspaniałą istotę, którą chciałeś, aby był. Naucz nas kochać się nawzajem prawdziwą Miłością, jakiej nauczył nas Chrystus: bezgranicznie, bezwarunkowo, z poszanowaniem wolności drugiego, z czułością i miłosierdziem."

"Panie, pozwól, aby dom, który mamy zamiar stworzyć, był miejscem ciepłym, przyjaznym i pełnym troski. Obyśmy potrafili dzielić się radością w chwilach szczęścia i pocieszać w chwilach smutku, nie tylko siebie nawzajem, ale wszystkich, którzy tego potrzebują. Niech nasze małżeństwo przynosi owoce, zarówno poprzez dzieci, jak i naszą pracę zawodową czy nasze obowiązki.”

Wskazówki do przygotowania oryginalnej i osobistej modlitwy małżonków

Aby napisać piękną modlitwę, najważniejsze jest poświęcenie jej czasu. Będzie to owoc całego okresu przygotowania do ślubu, podczas którego zaręczeni małżonkowie zgłębiają prawdę swojego serca, aby zrozumieć, kim są i jakim małżeństwem mogą być.

  • Poświęćcie trochę czasu sobie, aby prześledzić historię waszej miłości i zrozumieć, co macie do zaoferowania drugiej osobie i co ta druga osoba wnosi w wasze życie. Co sprawia, że jestem dziś w tym miejscu, gotowa (gotowy) poślubić jego (ją)?
  • Poświęć czas na wspólne zastanowienie się z narzeczonym (narzeczoną) nad projektami i przyszłością, jakiej pragniecie dla waszego związku. Gdzie chcecie dojść? Modlitwa narzeczonych może być krokiem w tym kierunku.
  • Poświęćmy czas Panu Bogu, modląc się samemu lub we dwoje, rozmawiając z księdzem... Jakie miejsce chcemy dać Bogu w naszym domu? Co chcemy Mu powierzyć? W czym konkretnie chcemy, aby nam pomógł?

 Istnieją też inne piękne modlitwy, które można wykorzystać jako modlitwę małżonków.

Przygotujcie swoje serca do małżeństwa z Hozaną!

Małżeństwo to piękne powołanie. Dołącz do jednej z wspólnot modlitewnych na Hozanie, aby przygotować swoje serce do przeżycia tej pięknej przygody pod Bożą opieką.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt