Modlitwa za zmarłych

W czasie ceremonii pogrzebowej w kościele odmawia się różne modlitwy, aby powierzyć zmarłego Panu Bogu. Niektóre z nich są odczytywane przez księdza, inne przez krewnych, jak na przykład modlitwa powszechna. Osoby bliskie zmarłemu mogą wybrać modlitwę, w której dziękują za jego życie, za to, czego dokonał, za chwile spędzone z nim, a także proszą miłosiernego Ojca, aby przyjął go do swojej światłości. Mogą to być modlitwy katolickie, np. modlitwa De Profundis z Księgi Psalmów, lub teksty duchowe i wiersze.

Modlitwa za bliskiego zmarłego

“Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Modlitwa za zmarłego

“Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne.

Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.); jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Modlitwa świętego Augustyna

“Gdybyś znał dar Boga i to, czym jest niebo.

Gdybyś mógł stąd słyszeć śpiew aniołów i widzieć mnie pośród nich.

Gdybyś mógł widzieć rozwijające się przed twymi oczami horyzonty i wieczne pola, nowe ścieżki, po których chodzę.

Gdybyś mógł, jak ja, przez chwilę kontemplować piękno, przy którym blednie wszystko, co piękne.

Uwierz mi, kiedy śmierć przyjdzie zniszczyć twe więzi, tak jak zniszczyła te, które mnie wiązały i kiedy pewnego dnia, który Bóg zna i który ustalił, twoja dusza przyjdzie do nieba, gdzie przywita ją moja, tego dnia zobaczysz tego, który cię kochał i który wciąż cię kocha, odnajdziesz swoje serce; odnajdziesz tam czułości uszlachetnione.

Nie czekając już na śmierć, ale posuwając się naprzód z chwili na chwilę, zobaczysz mnie więc, przemienionego w zachwycie i szczęściu.

Będziesz mnie trzymać za rękę na nowych ścieżkach światła i życia.

Otrzyj twe łzy i nie płacz, jeśli mnie kochasz.”

Modlitwa wiernych za zmarłych

Podczas uroczystości pogrzebowych w kościele odczytywana jest modlitwa całej wspólnoty. Jest to modlitwa powszechna, która obejmuje różne intencje modlitewne. Będą one dotyczyły osoby zmarłej i jej rodziny, ale będą też uwzględniały szersze intencje (zmarłych członków rodziny, chorych, starszych, cierpiących, Kościoła itp.) Rodzina może je napisać, z pomocą księdza. Znajdź przykłady intencji modlitewnych na pogrzeb, a także porady, jak napisać modlitwę powszechną na pogrzeb.

Jak i dlaczego modlić się po pogrzebie

Śmierć bliskiej osoby to trudny okres. Choć wszystkie zgony są bolesne, niektóre z nich mogą być jeszcze bardziej traumatyczne ze względu na okoliczności, w jakich nastąpiły. W takich chwilach większość z nas odczuwa potrzebę zadumy, niezależnie od tego gdzie jesteśmy na drodze wiary. Modlitwa pozwala nam otworzyć serce na Ducha pocieszenia posłanego przez Boga, pozwala nam wspierać osoby najbardziej dotknięte śmiercią (wdowy/wdowców, rodziców, dzieci) i towarzyszy duszy zmarłego w spotkaniu z Ojcem.

Jednak gdy mijają dni, miesiące i lata, a ból staje się mniej uciążliwy, a nieobecność bardziej znośna, nasi zmarli nadal potrzebują naszej modlitwy. Musimy zawsze modlić się za nich i prosić, by oni modlili się za nas. Nasza więź z nimi nie kończy się wraz ze śmiercią i pozostaje bardzo żywa. Możemy wykorzystać Dzień Zaduszny 2 listopada, aby pomodlić się za zmarłych z naszych rodzin, odwiedzając ich groby. Ale możemy też po prostu włączyć je do naszej wieczornej modlitwy, na przykład odmówić za nie Ojcze Nasz lub Zdrowaś Maryjo. Istnieje również możliwość odprawienia Mszy św. za zmarłego; intencję odprawi kapłan, a cała wspólnota obejmie zmarłego swoimi modlitwami.

Dusze czyśćcowe również potrzebują naszej modlitwy. Oczyszczają się w nadziei na ponowne spotkanie z Panem, a nasze modlitwy im w tym pomagają. Nie zapominajmy więc o modlitwie za nich, kiedy tylko możemy.

Módlmy się za zmarłych z Hozaną

Kiedy tracimy bliską osobę, możemy być zrozpaczeni. Jeśli wiara pozwala nam mieć nadzieję na ponowne spotkanie w życiu wiecznym, to czasem pozostają pytania i wątpliwości.

Otoczcie swoimi modlitwami dusze czyśćcowe i powierzcie je Maryi, aby prowadziła je do Ojca.