You are here:
Modlitwy do Maryi Panny

Modlitwy do Maryi Panny

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…” - te słowa jako pierwsze przychodzą chrześcijanom na myśl kiedy mowa jest o modlitwie do Matki Bożej. Chociaż Zdrowaś Maryjo” to najbardziej znana i najczęściej odmawiana modlitwa maryjna, to istnieje wiele innych modlitw do Matki Bożej, która w tradycji katolickiej ma szczególny status - to Ona jest Niepokalanym Poczęciem, Matką Bożą, wybraną przez Pana.

Oto trzy przykłady modlitw do Maryi Panny napisane przez wielkich świętych, oraz modlitwy do Matki Bożej dopasowane do naszych najróżniejszych potrzeb.

Trzy piękne modlitwy katolickie do Maryi, Matki Bożej

Modlitwa św. Bernarda do Maryi Panny

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

Że nigdy nie słyszano,

Abyś opuściła tego,

Kto się do Ciebie ucieka, 

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

 

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

O Panno nad pannami i Matko, 

Biegnę, do Ciebie przychodzę,

Przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

 

O Matko Słowa,

Racz nie gardzić słowami moimi,

Ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.”

Modlitwa papieża Jana Pawła II do Matki Bożej z Guadalupe

„Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! 

Ty, Która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie 

dla wszystkich, co uciekają się pod Twą opiekę, 

wysłuchaj modlitwy, wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością 

i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi. 

Matko miłosierdzia. Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, 

Tobie, wychodzącej nam naprzeciw, my, grzesznicy, 

oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość. 

Oddajemy Ci także nasze życie, nasze prace, 

nasze radości, naszą słabość i nasze cierpienia.

 

Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom, 

gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej trosce, Pani Matko nasza. 

Chcemy być całkiem Twoi, 

z Tobą przemierzać drogę pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: 

z miłością zawsze prowadź nas za rękę. 

 

Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, prosimy Cię za wszystkimi Biskupami, 

by wiedli wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, 

ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom. 

Spójrz, jak wielkie jest żniwo i wstaw się u Pana, 

by głodem świętości napełnił cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania: 

kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych rozdawców tajemnic Bożych. 

 

Daj naszym rodzinom tę łaskę, by kochały i szanowały poczynające się życie, 

z tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. 

Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, 

chroń nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci. 

Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas iść zawsze do Jezusa, 

a jeśli upadniemy pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego 

przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, dającym spokój duszy. 

 

Błagamy Cię, daj nam wielkie umiłowanie wszystkich świętych Sakramentów, 

które są jak znaki pozostawione przez Twego Syna na ziemi. 

Teraz, Matko Święta, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści 

będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i pokój prawdziwy, 

które przychodzą do nas od Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa 

który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.”

Modlitwa św. Maksymiliana Kolbe do Niepokalanej

„Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.

Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.

Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł.

Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie.

Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł.

Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz szybciej, coraz potężniej, tak jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.

W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbiony stał się Bóg niż we wszystkich Świętych swoich.

Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał.

Skądże mi to szczęście?

O dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.”

Nabożeństwa maryjne, różaniec i nowenny do Maryi Panny

Możemy modlić się wybierając jedną z krótkich i pięknych modlitw o dowolnej porze dnia:

Możemy również modlić się w komunii duchowej z wszystkimi chrześcijanami, wybierając jedną z tradycyjnych modlitw do Maryi Panny:

Istnieją też dłuższe formy modlitwy, takie jak:

Poprzez liczne objawienia: w Fatimie, w Lourdes, w Guadalupe... Matka Chrystusa zachęca nas by zwracać się do Niej w modlitwie o zbawienie dla nas i całego świata. Módlmy się do Maryi Panny tak jak sobie tego życzy poprzez:

Dlaczego modlimy się do Maryi Panny?

Nie bój się kochać Najświętszej Panny zbyt mocno, nigdy nie będziesz Jej kochać wystarczająco, a Jezus będzie bardzo szczęśliwy, ponieważ Najświętsza Panna jest Jego Matką.”, mawiała święta Teresa z Lisieux do swojej kuzynki. Kierujemy nasze modlitwy do Matki Bożej, aby przekazała je Swojemu Synowi. To najlepszy sposób, aby zbliżyć się do Jezusa Chrystusa. Modlitwa czyni nas uczniami w szkole Maryi: szkole pokory, łagodności, bezgranicznej i bezwarunkowej miłości, która czyni nas prawdziwymi chrześcijanami. Maryja jest wzorem chrześcijanina - upodabniając się do niej, podążamy śladami jej syna, Jezusa. 

W Ewangelii według świętego Jana (19, 26-27), Jezus w momencie śmierci czyni Maryję matką wszystkich chrześcijan. Mówi do niej „Niewiasto, oto syn Twój”, po czym zwraca się do Jana i mówi: „Oto Matka twoja”. Maryja staje się matką Jana, apostołów i wszystkich chrześcijan - matką Kościoła.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt