Modlitwy do świętego Ekspedyta

Święty Ekspedyt jest bardzo popularny jako patron młodzieży, a także jako orędownik w pilnych sprawach. Możemy zwrócić się do Niego, by natchnął nas do znalezienia rozwiązania, by pokierował naszymi działaniami i decyzjami tak, by sprzyjały one rozwiązaniu, które jest zgodne z dobroczynnym planem, jaki Bóg ma wobec nas. Nie wahajmy się powierzać Mu siebie w naszych modlitwach!

Trzy skuteczne modlitwy do świętego Ekspedyta

Modlitwa o pilne wstawiennictwo świętego Ekspedyta

“Nasz drogi męczenniku i opiekunie, święty Ekspedycie, ty, który wiesz, co jest konieczne i co jest niezwłocznie potrzebne, błagam cię, wstaw się przed Trójcą Świętą, aby przez twoją łaskę moja prośba była spełniona… (jasno powiedz, czego chcesz, i proś go, aby znalazł sposób realizacji twojej prośby). Obym otrzymał twoje błogosławieństwo i życzliwość. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.”

 

Zdolność świętego Ekspedyta do podejmowania prawidłowych decyzji bez zwłoki sprawia, że jest on szczególnie proszony o wstawiennictwo w sprawach sądowych. Poznaj inne modlitwy do Świętego Ekspedyta w przypadku konfliktów, czy to zawodowych, czy rodzinnych.

Prośba o wstawiennictwo świętego Ekspedyta w sprawach pilnych i przed złem

“Chwalebny męczenniku, święty Ekspedycie, mój obrońco, ciebie Pan Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi w ich potrzebach i kłopotach. Pomagałeś wszystkim ludziom zwracającym się do ciebie z potrzebami duszy i ciała: chorym niosłeś pociechę i zdrowie, studentom jasną myśl, grzesznikom nawrócenie, zwaśnionym zgodę. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich ludzi, którzy za twoją przyczyną otrzymali pociechę i pomoc, i nadal udzielasz jej ludziom proszącym o nie.

Mam również nadzieję, że dzięki twojemu wstawiennictwu u Boga prośby moje, dotyczące mojego dobra, będą wysłuchane. Proś więc Boga, aby przebaczył moje grzechy i dał mi łaskę poprawy życia, a szczególnie łaskę, o którą cię proszę w tej modlitwie (chwila cichej modlitwy).

Jako wyraz wdzięczności obiecuję ci naśladować przykład twoich cnót i szerzyć nabożeństwo do ciebie. Amen.”

 

W sytuacjach, które nas przerastają i wydają się przegrane, gdy musimy zmierzyć się z przeciwnościami losu, modlitwa jest bardzo ważnym sprzymierzeńcem. We wszystkich trudnych sytuacjach możemy prosić świętego Ekspedyta o zaniesienie naszej modlitwy do Boga, poprzez cudowną modlitwą do świętego Ekspedyta.

Modlitwa do świętego Ekspedyta w czasie egzaminów

O święty Expedycie, ty, który jesteś patronem uczniów, pełen ufności w twoje wierne wstawiennictwo, przychodzę prosić cię o uzyskanie dla mnie łaski powodzenia na egzaminie, którego się obawiam.

Myślę, że włożyłem w moje studia cały wysiłek, do jakiego byłem zdolny; ale wiem też, że dobry Bóg sam udziela wszystkiego dobrego tym, których kocha.

Dlatego, święty Ekspedycie, uciekam się do twojej pomocy, abyś modlił się za mnie do Pana i aby raczył być dla mnie przychylny.

Niech udzieli mi również łaski, abym przez całe życie służył Mu z taką miłością, z jaką Ty mu służyłeś.”

 

Istnieją też inne modlitwy do świętego patrona młodzieży, aby prosić o pomoc Ducha Świętego w sytuacjach egzaminowych: egzamin z prawa jazdy, sesje, rozmowa kwalifikacyjna, itd. 

Nabożeństwo do świętego Ekspedyta

Istnieją inne formy modlitwy do tego świętego męczennika i prosić Pana, aby czerpać z jego cech: odwagi, gotowości, pokory, wiary i nadziei.

Możemy się do niego modlić przez nowennęNowenna do świętego Ekspedyta tradycyjnie odbywa się między 10 a 18 kwietnia. Można ją jednak oczywiście podjąć w każdym innym momencie, gdy czujemy taką potrzebę.

Jest też litania do świętego Ekspedyta, modlitwa inwokacyjna na wzór litanii do wszystkich świętych.

Powierz wielkim świętym swoje zmartwienia i pilne sprawy z Hozaną

Aby nas prowadzić i pomagać w pokonywaniu trudności dnia codziennego, zwłaszcza w życiu zawodowym czy w szukaniu mieszkania, możemy liczyć na potężne wstawiennictwo świętego Józefa. Dołącz do wspólnoty modlitwy do świętego Józefa, która pozwoli Ci na codzienne spotkanie z opiekunem Jezusa.

W sytuacjach szczególnie trudnych możemy modlić się do świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych. Dołącz do wspólnot modlitwy do świętego Józefa, która pozwoli Ci na codzienne spotkanie z opiekunem Jezusa lub do świętej Rity, która jest szczególnie wrażliwa na nasze smutki.