Modlitwy do św. Ekspedyta w czasie konfliktu lub procesu

Możemy powierzyć nasze modlitwy świętemu Ekspedytowi w przypadku konfliktu lub rozprawy, aby wstawiał się za nami u Pana. Ten święty, który w swoim życiu wykazywał się szybkością i mądrością w podejmowanych decyzjach, jest skutecznym ratunkiem w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

Modlitwa o sprawiedliwy przebieg sytuacji konfliktowych

W przypadku sporu często szukamy pomocy lub rady: święty Ekspedyt, a za jego pośrednictwem Chrystus, wydają się najwłaściwsi! Gdy dialog staje się niemożliwy, możemy czuć się bezradni i ulegać pokusie działania z gniewu i urazy, zwłaszcza gdy stawka jest wysoka. Trudno jest wtedy zachować współczujące i miłosierne serce, o co prosi nas Chrystus, wobec ludzi, którzy zdają się nie respektować naszych praw.

Poprzez nasze modlitwy do świętego Ekspedyta prosimy nie o zwycięstwo, które służy sukcesowi finansowemu lub osobistym ambicjom, ale o wynik, który jest pełen szacunku dla wszystkich, sprawiedliwy i zgodny z wolą Bożą.

“O święty Ekspedycie, Ty, który dla miłości Pana zostałeś zamęczony po nieprawym wyroku, uzyskaj dla nas, aby w miłości i przebaczeniu naszym przeciwnikom, mogli być oświeceni, i my również, abyśmy mogli wzajemnie uznać nasze błędy i krzywdy, i pokonaną samolubność, i położyć łagodzący koniec temu sporowi, który obraża nieskończone miłosierdzie Pana, i za który ofiarujemy Mu całą próbę w całkowitej uległości i pokorze. Niech tak będzie.

O Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, pośredniku w procesach, módl się za nami.”

Są też modlitwy w obliczu przeciwności i zła, gdy w ludzkich rywalizacjach możemy czuć się bezbronni i słabi.

Możemy też ofiarować nowennę do świętego Ekspedyta, czyli modlitwę odmawianą przez dziewięć dni.

Modlitwa o szybkie rozwiązanie sprawy

Święty Ekspedyt jest wsparciem w sprawach pilnych, więc można się do niego modlić także w pewnych sytuacjach, gdy trzeba podjąć szybką decyzję lub gdy konflikty się przeciągają. Czasem trudno jest działać z rozeznaniem, gdy zbliża się upływ terminów. Święty Ekspedyt może nam pomóc otworzyć nasze serca na działanie Ducha Świętego, abyśmy mogli być przez Niego prowadzeni i otrzymać łaskę, aby z ufnością oddać się woli Bożej.

“Panie Jezu, uciekam się do Ciebie! Najświętsza Maryjo, dopomóż mi! Święty Ekspedycie, Ty, który odważnie otworzyłeś swoje serce na łaskę Bożą i odparłeś pokusę zwlekania z oddaniem się Bogu, pomóż mi nie odkładać na jutro tego, co mam uczynić dzisiaj z miłości do Chrystusa. Wspomóż mnie z nieba w walce z wszelkimi słabościami i pokusami, mocą, jakiej udziela Jezus. Obym był gorliwy, odważny i sumienny w służbie Panu. I nie trwożył się w chwili próby. Tobie, który jesteś patronem w pilnych sprawach, przedstawiam moją prośbę (tu wymieniamy intencję). Przede wszystkim proszę Cię jednak o wstawiennictwo, abym wytrwał w wierze i dotarł do bram Nieba, gdzie zaznam wiecznej radości z Chrystusem, Najświętszą Panną, aniołami i świętymi. Amen.”

W nagłych wypadkach lub gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, można również odmówić cudowną modlitwę do świętego Ekspedyta.

Módl się do świętych wstawienników z Hozaną

Trudności naszej codzienności możemy powierzyć świętemu Józefowi, który - jako ojciec - umie przyjąć nasze domowe, zawodowe, relacyjne i rodzinne smutki. Możemy też z Hozaną zawierzyć się naszemu aniołowi stróżowi lub innym świętym, jak świętej Ricie, czy jeszcze Maryi rozwiązującej węzły.