Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo” jest najbardziej znaną modlitwą maryjną. Tekst przełożony z łacińskiego „Ave Maria” jest recytowany każdego dnia przez tysiące katolików od ponad tysiąca lat. Modlitwa ta pozwala wyrazić zarazem uwielbienie jak i prośby wobec Matki Kościoła

Słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo”

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

Błogosławionaś Ty między niewiastami,

I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

Teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen”

Odkryj tekst modlitwy w innych wersjach językowych: po niemiecku, angielsku, hiszpańsku, włosku, portugalsku i po łacinie.

Dlaczego warto modlić się do Matki Boskiej?

Każdego dnia tysiące katolików przychodzą w swych modlitwach przed oblicze Matki Boskiej. Dla wielu wierzących, zwracanie się do Maryji jest czymś zupełnie naturalnym. Dlaczego jednak kierujemy do Niej nasze modlitwy?

Jako Niepokalana, Matka Jezusa Chrystusa, Maryja zajmuje szczególne, nadrzędne miejsce w poczcie wszystkich świętych. Jest wzorem do naśladowania pod względem wiary, miłosierdzia i doskonałego zjednoczenia z Kościołem. Jest przykładem pokory, łagodności i cnoty. Maryja jest obecna u boku Jezusa, od Jego narodzin aż po śmierć, kiedy to towarzyszy Mu u stóp krzyża. W swej łagodności, towarzyszy również nam. Jezus jest drogą, którą Maryja pomaga nam odnaleźć. Nakierowuje nas i wspiera nas w podążaniu właściwymi torami.

Zdrowaś Maryjo”, z łacińskiego „Ave Maria”, jest najbardziej znaną modlitwą maryjną. Jej słowa wyrażają równocześnie uwielbienie jak i modlitwę błagalną do Matki Boskiej.

Kiedy odmawiać „Zdrowaś Maryjo” czy „Ave Maria”

„Zdrowaś Maryjo” jest najczęściej odmawiane w ramach modlitwy różańcowej. Bez względu na to czy odmawiamy tylko dziesiątkę, jedną cząstkę, czy cały różaniec, każde „Ave Maria” jest niczym róża złożona w geście podziękowania u stóp Matki Boskiej.

Modlitwa „Anioł Pański” jest odmawiana rano, w południe i wieczorem. Składa się w wersetów biblijnych wymienianych naprzemiennie przez prowadzącego modlitwę i zgromadzonych wiernych oraz z trzech „Zdrowaś Maryjo”. W ten sposób uhonorowuje tę piękną modlitwę od stuleci.

Tak naprawdę, nie potrzebujemy żadnego konkretnego powodu żeby modlić się słowami Pozdrowienia anielskiego. Możemy po prostu odmówić słowa modlitwy rano, wieczorem  lub o każdej innej porze dnia, by złożyć ją przed oblicze Matki Boskiej, poprosić Ją w danej chwili o pomoc lub wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa. Poprzez tę modlitwę, prosimy Maryję, by wstawiła się za nami w dwóch ważnych momentach naszego życia: teraz i w godzinę śmierci.

(Kliknij tutaj, by poznać znaczenie poszczególnych wierszy modlitwy!)

Pomódl się do Matki Bożej razem w Hozana!

Dzięki Hozana, możesz skorzystać z jednej z setek duchowych propozycji wspierających Cię w regularnej modlitwie do Matki Boskiej. Na naszej stronie znajdziesz wiele modlitw dedykowanych Maryji i Jej objawieniom, oraz wiele sposobów by modlić się razem z Nią. Możesz modlić się do Matki Boskiej Rozwiązującej Węzły, o misję Niepokalanej, lub zwrócić się do Matki Boskiej z Lourdes.