Jak odmawiać różaniec?

Różaniec Najświętszej Maryji Panny odmawiamy na różańcu. Jest on jak korona z róż (stąd jego nazwa: rosarium), którą ofiarujemy Pannie Maryi. Maryja nie jest jednak adresatką naszej modlitwy, ale Tą, która prowadzi nas ku swojemu Synowi, poprzez rozważanie tajemnic, które są wydarzeniami z życia Jezusa.

“[Różaniec] to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem.Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa.” (św. Jan Paweł II)

Czym jest modlitwa różańcowa?

Jest to modlitwa odmawiana z czterech części różańca (początkowo 3 z Psałterza Maryi, czwarta została dodana w 2002 r. przez papieża Jana Pawła II i obejmuje Tajemnice Światła). Różaniec pozwala nam na nowo przeżywać wielkie wydarzenia z życia Chrystusa (zwane tajemnicami) i przyjmować je do naszych serc, tak jak czyniła to Jego święta Matka. Pozwalając im przeniknąć nasze serca, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy prosimy Pana, aby zakwitnęły w nas owoce tych tajemnic.

Modlitwa ta jest więc połączeniem modlitwy kontemplacyjnej (odmawianie modlitw) i medytacji (rozważanie tajemnic).

Oprócz medytacji różańca możliwe jest także powierzenie w modlitwie konkretnej intencji; można więc odmawiać różaniec za pokój, różaniec za dusze czyśćcowe, różaniec o powołania...

Jak odmawiać?

Porządek modlitwy różańcowej

Przy modlitwie różańcem Najświętszej Maryji Panny rozważa się tajemnicę przy każdym dziesiątku (5 tajemnic do w jednej części różańca).

Przy każdej tajemnicy:

 • Treść tajemnicy
 • Ojcze Nasz
 • Dziesiątka Zdrowaś Maryjo
 • Chwała Ojcu

Jak rozważać tajemnice?

Każda tajemnica jest ogłaszana przed każdym dziesiątkiem. Możemy kontemplować obraz przedstawiający tajemnicę lub przeczytać odpowiadający jej fragment Ewangelii, aby się w niej zagłębić. Możemy sobie wyobrazić Jezusa przeżywającego to wydarzenie. Odmawiając dziesiątkę "Zdrowaś Maryjo" pogłębiamy tą tajemnicę. Powtarzanie modlitwy "Zdrowaś Maryjo" pomaga utrzymać nas w tym stanie medytacji kontemplacyjnej, pod warunkiem, że jest odmawiana powoli.

Nie spieszmy się. Lepiej jest odmówić mniej tajemnic, ale mieć czas na ich rozważanie, aby zaowocowały.

Kiedy modlić się na różańcu?

Możemy odmawiać różaniec kiedy tylko chcemy, lecz nie zawsze mamy czas na odmówienie tej pięknej i długiej modlitwy w całości. Różne części tajemnic różańcowych odpowiadają różnym dniom tygodnia, można więc zdecydować się na rozważanie tajemnic danego dnia:

Jest to podział, który może nam pomóc w podjęciu regularnej modlitwy różańcowej; regularność rozważania tajemnicy pozwala nam coraz bardziej się nią nasycać. Nigdy nie kończymy poznawać tajemnicy! Możemy też poprosić Ducha Świętego, aby nas poprowadził w wyborze tajemnic, które mamy rozważać.

Październik jest tradycyjnie miesiącem Różańca Świętego, a 7 października obchodzimy święto Matki Bożej Różańcowej.

Owoce tajemnic różańcowych

Istnieją cztery części tajemnic różańcowych, a każda z nich obejmuje pięć wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa, co w sumie daje 20 tajemnic.

Tajemnice radosne

Są to tajemnice wspominające narodzenie i dzieciństwo Jezusa.

 • Pierwsza tajemnica radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.Tajemnica ta wzywa nas do pokory i zachęca do odpowiedzenia "tak" woli Bożej.
 • Druga tajemnica radosna: Nawiedzenie św. Elżbiety. Owocem tej tajemnicy jest gościnność, miłość i otwarcie na innych.
 • Trzecia tajemnica radosna: Narodzenie Pana Jezusa. Owocem tej tajemnicy jest duch ubóstwa.
 • Czwarta tajemnica radosna: Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni. Owocem tej tajemnicy jest duch posłuszeństwa i czystość.
 • Piąta tajemnica radosna: Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni. Ta tajemnica wzywa do gorliwości i gotowości szukania Boga.

Tajemnice światła

Tajemnice światła - dodane do pierwotnego Różańca przez Jana Pawła II - przywołują epizody z życia publicznego Jezusa.

 • Pierwsza tajemnica światła: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Owocem tej tajemnicy jest duch dziecięctwa Bożego.
 • Druga tajemnica światła: Cud w Kanie Galilejskiej. Owocem tej tajemnicy jest ufność w wolę Bożą.
 • Trzecia tajemnica światła: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ta tajemnica przynagla nas do nawracania się.
 • Czwarta tajemnica światła: Przemienienie na górze Tabor. Owocem jest kontemplacja, łaska życia duchowego.
 • Piąta tajemnica światła: Ustanowienie Eucharystii. Owocem tej tajemnicy jest miłość do Eucharystii i pragnienie jedności.

Tajemnice bolesne

Tajemnice bolesne otwierają nas na misterium Męki Pańskiej.

 • Tajemnica pierwsza bolesna: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Owocem tej tajemnicy jest żal za grzechy.
 • Tajemnica druga bolesna: Biczowanie Pana Jezusa. Owocem tej tajemnicy jest umartwienie ciała (panowanie nad zmysłami i ciałem).
 • Tajemnica trzecia bolesna: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Owocem tej tajemnicy jest poskromienie pychy (umartwienie duchowe).
 • Tajemnica czwarta bolesna: Droga Krzyżowa Pana Jezusa. Owocem tej tajemnicy jest cierpliwość w doświadczeniach.
 • Tajemnica piąta bolesna: Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Owocem tej tajemnicy jest duch wynagrodzenia i miłości do naszego Zbawiciela.

Tajemnice chwalebne

Tajemnice chwalebne wspominają Zmartwychwstanie Chrystusa.

 • Tajemnica pierwsza chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Owocem tej tajemnicy jest wiara.
 • Tajemnica druga chwalebna: Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Owocami tej tajemnicy są nadzieja i pragnienie Nieba.
 • Tajemnica trzecia chwalebna: Zesłanie Ducha Świętego. Owocem tej tajemnicy jest duch apostolski.
 • Tajemnica czwarta chwalebna: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Owocem tej tajemnicy jest łaska dobrej śmierci.
 • Tajemnica piąta chwalebna: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Owocem tej tajemnicy jest ufność Bogarodzicy.

Dlaczego odmawiamy Różaniec?

Modlitwa która uczy nas kontemplować Chrystusa i dążyć do świętości.

“Różaniec to modlitwa, która zawsze towarzyszy mojemu życiu; jest to też modlitwa ludzi prostych i świętych... to modlitwa mojego serca.” (Papież Franciszek)

« Przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce » (Mt 17, 2). Ewangeliczną scenę przemienienia Chrystusa, w której trzej apostołowie, Piotr, Jakub i Jan, zdają się jakby porwani pięknem Odkupiciela, można przyjąć za ikonę chrześcijańskiej kontemplacji. Utkwić wzrok w Chrystusowym obliczu, rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej, bolesnej drodze Jego człowieczeństwa, aż ujrzy się Boski blask, objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym, zasiadającym w chwale po prawicy Ojca, to zadanie każdego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie. Kontemplując to oblicze, otwieramy się na przyjęcie tajemnicy życia Trójcy Przenajświętszej, by doznawać wciąż na nowo miłości Ojca i cieszyć się radością Ducha Świętego. W ten sposób urzeczywistniają się również dla nas słowa św. Pawła: « wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu » (2 Kor 3, 18). 

(Jan Paweł II, list apostolski Rosarium Virginis Mariae)

"Różaniec pozwala nam kontemplować życie Chrystusa i najważniejsze momenty z życia Jego Matki. Jest to wspaniały album rodzinny. Przechodzi od radości do cierpienia, a kończy się olśniewającym blaskiem: Zmartwychwstaniem.” (O. Guy Gilbert)

Modlitwa niosąca nadzieję

“Pokój w ujęciu ludzkim i chrześcijańskim oznacza przenikanie do dusz prawdy, sprawiedliwości, doskonałego braterstwa pomiędzy narodami w tym właśnie znaczeniu, że rozprasza on wszelkie niebezpieczeństwo niezgody, zamieszania, że wolę wszystkich i każdego z osobna skłania ku śladom nauki ewangelicznej, a przez rozważanie tajemnic i wzorów Jezusa i Maryi zżywają się ludzie z ogólną pobożnością; pokój polega również na wysiłku, podejmowanym przez pojedyncze dusze i przez wszystkie dusze dla doskonałego wypełnienia świętego prawa, które porządkując tajemnice serca, prostuje czynności każdego człowieka i kieruje je ku wypełnieniu warunków chrześcijańskiego pokoju, czyni przyjemnym ludzkie życie, dając przedsmak niezawodnych radości wiecznych.” (Papież Jan XXIII, list apostolski Il Religioso Convegno)

„Jeśli pragniecie, aby pokój królował w waszych rodzinach i waszej ojczyźnie odmawiajcie wspólnie codzienny Różaniec. Różaniec jest doskonałym streszczeniem Ewangelii i zsyła pokój na wszystkich, którzy go odmawiają”. (Pius X, Testament)

Inne modlitwy na różańcu

Istnieje wiele innych modlitw różańcowych. Niektóre skupione są na konkretnych intencjach. Oto niektóre z nich:

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt