Modlitwa wielkanocna

Wielkanoc to najważniejsze święto w liturgii chrześcijańskiej. Katolicy, protestanci i prawosławni świętują zwycięstwo Syna Bożego nad śmiercią. Przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Chrystus nas zbawia i otwiera drogę do życia wiecznego. Modlitwy podczas uroczystości Wielkanocnych są promienne, pełne nadziei i radości; wzywają nas do pełnego życia obietnicami z naszego chrztu.

Trzy modlitwy na Wielkanoc

Krótka modlitwa na poranek Wielkanocny

“Panie Jezu Chryste, dzięki swemu Zmartwychwstaniu pokonałeś śmierć i szatana, a nam dałeś nadzieję na wieczne życie przed Twoim tronem w Niebie. Spraw, abyśmy i my jaśnieli chwalebnym blaskiem Twojego Zmartwychwstania. Amen.”

Choć poranek Wielkanocny jest jedyny w swoim rodzaju, to każdy poranek jest okazją do modlitwy i uwielbienia Boga. Poznaj inne piękne poranne modlitwy.

Modlitwa dziękczynna na Wielkanoc

“Panie Jezu Chryste! z największą radością poświęcamy dzień dzisiejszy pamiątce Zmartwychwstania Twego. Niemasz w dziele odkupienia ludzkiego, któreś dokonał, pamiątki, którąby kościół Twój okazalszym czcił obrządkiem, nad dzień dzisiejszy; jest to bowiem pamiątka tajemnicy, która jest założeniem wiary, utwierdzeniem objawienia, początkiem nowego prawa, cudem łaski i pomocy boskiej, a dokonaniem powszechnej szczęśliwości. Jeśli umierając za nas na krzyżu, dałeś nam dowód najwyższej Twojej dobroci, to zmartwychwstając okazałeś razem Twą dobroć i nieograniczoną potęgę. Niechaj Ci będzie wieczna chwała, boski Pośredniku! za wszystkie te dobrodziejstwa. Oby całe życie nasze było podziękowaniem za wszystkie te dobra, którycheś nam udzielił, i teraz udzielasz, i które dla wiernych Tobie w przyszłem przeznaczyłeś życiu. Nie opuszczaj nas, Panie! ale spraw, abyśmy grzechom umarli, a cnocie jedynie żyli. Za Twoją pomocą tylko zdołamy się przygotować godnie, abyśmy w królestwie niebieskiem Tobie służyć, Ciebie wychwalać mogli po wszystkie wieki. Amen.”

(z Modlitwy dla użytku chrześcijan katolików, 1835)

Piękna modlitwa do Chrystusa Zwyciężającego 

“Jezus Chrystus zmartwychwstał! zwyciężył śmierć, wrócił do życia nieśmiertelnego i nieprzemijającego w wieczności! 0 duszo moja! jeśliś rzeczywiście umarła z swym Zbawicielem, powinnaś dziś z Nim zmartwychwstać... jeżeli rzeczywiście byłaś z Nim pogrzebioną, powinnaś wyjść dzisiaj z grobu z Nim razem, powinnaś nowem życiem odetchnąć... życiem miłości i doskonałości wszelakiej... Pragnę tego, o Panie! więc ozwij się w duszy mojej! zmartwychwstań w sercu mojem i wyprowadź mię z grobu śmierci wraz z Tobą. Przyjdź, o Boski Zbawicielu mój, złamać zapory tego więzienia: spuść promień Twojej chwały do tej ciemnicy straszliwej; skrusz okowy trzymające nas w niewoli namiętności naszych; daj nam udział w Twem zmartwychwstaniu chwalebnem; przyjdź ożywić mnie Twojem duchem i życiem; przyjdź mi dać święty spokój, który jest owocem trudów Twoich, symbolem Twego duchownego zmartwienia w naszych sercach i pocieszeniem ducha Twojego. Przez nieśmiertelność Twoją, daj mi wytrwałość w miłości dla Ciebie; przez Twoją niecierpiętliwość, daj mi odważną cierpliwość w trudach i pracach moich; przez jasność Twoją daj mi żywą wiarę w poznawaniu Boskich Tajemnic Twoich; przez Twoją szybkość daj mi prędkie i doskonałe posłuszeństwo Twej woli; na koniec przez subtelność Twoją, obudź wstręt we mnie do rzeczy ziemskich i zmysłowych, abym ukochał jedynie wszystko duchowe i Boskie. O zmartwychwstały Jezu! uświęć tę duszę, odnów to ciało, ażebym żył zupełnie nowem życiem; oświeć mój rozum, ogarnij serce moje i pochłoń mnie ogniem Twojej miłości. Amen.”

(z "Ucieczko Grzesznych módl się za nami", 1928)

Przykłady intencji modlitwy wiernych ma Wielkanoc

Podczas uroczystości wielkanocnych - Wigilii Paschalnej, Mszy Świętej w Niedzielę Wielkanocną - intencje modlitwy wiernych pozwalają nam modlić się wspólnie, aby przez każdego ochrzczonego promieniowała Dobra Nowina dla zbawienia całego świata.

Intencja modlitwy za nowo ochrzczonych z Wigilii Paschalnej

“Módlmy się za nowo ochrzczonych, aby przez całe życie w Sakramentach odnajdywali Pana, który ich wybrał i uczynił swoimi dziećmi.”

Intencja modlitwy o ponowne przeżycie swojego chrztu w Niedzielę Wielkanocną

“Dawco wszelkiej łaski, strzeż nas samych na drogach wiary. Niech

paschalna radość umacnia naszą chrześcijańską nadzieję i prowadzi

nas ku zbawieniu. Ciebie prosimy …”

Inne modlitwy na czas wielkanocny

Wielki Tydzień, który przygotowuje nas do Świąt Wielkanocnych, to czas niezwykle ważny w życiu chrześcijanina. Trzy dni Triduum Paschalnego możemy przeżyć na modlitwie:

Przeżyj czas wielkanocny w komunii z chrześcijanami na Hozanie

Dołącz do jednej ze wspólnot modlitewnych, aby przygotować się do Wielkanocy w okresie Wielkiego Postu.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt