Modlitwa na Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to ważny dzień w Wielkim Tygodniu przed Wielkanocą. Wspominamy - podczas nabożeństwa Wielkiego Czwartku - ostatni posiłek Jezusa z apostołami: Ostatnią Wieczerzę. Dzieli się z nimi chlebem i winem i w ten sposób zapoczątkowuje tę komunię, którą możemy przeżywać podczas każdej Mszy Świętej poprzez sakrament Eucharystii. W tym dniu Jezus uczy nas dzielenia się i braterskiej miłości.

Trzy modlitwy na Wielki Czwartek

Modlitwa z modlitewnika z XIX w.

“Mój Boże! jakże wielka jest miłość Twoja dla ludzi, jaką nas ukochałeś do śmierci! Tak wiele wycierpiałeś przez nas i dla nas na ziemi, a jednak, kiedy nadeszła godzina odejścia do chwały Ojca Twojego, chciałeś o Panie między nami pozostać i pod tajemniczą chleba postacią dałeś nam Ciało i Krew Swą Przenajświętszą, aby nam była na ukojenie tęsknoty i ugaszenie pragnienia. 0 Jezu mój najdroższy ! upadam z wdzięcznością na kolana przed Tobą i dobroć Twą uwielbiając, błagam Cię, racz sprawić, aby serce moje godnem się stało przyjęcia tego anielskiego chleba! Bądź mi pomocą w zasłużeniu na szczęście uczestniczenia w tej świętej wieczerzy do jakiej zawezwałeś Twych uczniów i naucz mnie naśladować tę miłość i osobliwszą pokorę, jakiej tak wielki przykład nam dałeś. O Jezu pochylony u stóp Apostołów, strzeż duszę moją od wszelkiej wyniosłości pychy; stłum we mnie chęć każdą do szukania dla siebie pomiędzy ludźmi pierwszeństwa. Niechaj pamięć upokorzenia Twojego zatrze w mem sercu fałszywe pojęcie o mojej nad innymi wyższości i niech mnie zachęci do niesienia posług nie tylko rodzicom, którym miłość i uszanowanie należy się ode mnie, ale każdemu, kto zażąda mojej usługi. Nie dopuść tego mój Jezu, żebym się kiedy miał(a) od biednych usuwać i lekceważyć tych, którym Ty w osobach Swych uczniów nogi dziś umywałeś; ale owszem, niech staję przed ludźmi z tak cichem i pokornem sercem, aby się nikt do niego nie wahał zapukać i każdy biegł do nie z ufnością, a ja sam (a), abym się żadnego uniżenia nie lękał(a), gdy w Imię Twoje zażąda go kto ode mnie. O Panie! Panie! pamiętaj o mnie, jak o Swych uczniach myślałeś, gdyś im Przy tej wieczerzy dawał nauki, jak żyć mają pomiędzy ludźmi na świecie po Twojem od nich odejściu. Wlej także i w moje serce odwagę w trudnych okolicznościach życia i w zwyciężaniu wszystkich złych popędów i wad, jakie odzywają się we mnie, daj mi cierpliwość do zniesienia z pogodą i pokojem wszystkiego, co na mnie lub na ukochanych moich dopuścisz; wzmacniaj we mnie ufność bez granic w Twoją ojcowską opiekę; daj mi pożądać i pragnąć w całem życiu Ciała i Krwi Twojej Przenajświętszej i nie odmawiaj mi tego chleba żywota w ostatniej mojej godzinie, ażebym nim posilony(a) cieszył(a) się spełnieniem obietnic Twoich mój Jezu. Amen.”

Modlitwa przed posiłkiem w Wielki Czwartek

“Panie Jezu Chryste, Ty wypełniając wolę Ojca, stałeś się dla nas posłuszny aż do śmierci. Pobłogosław nas, którzy jako jedna rodzina gromadzimy się przy tym stole, i spraw, abyśmy zawsze szukając tego, co dobre, Bogu przyjemne i doskonałe, za Twoim przykładem żywili się duchowym pokarmem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.”

Możemy zostawić puste miejsce przy naszym stole podczas tej kolacji, aby pamiętać, że Jezus ma swoje miejsce przy rodzinnej wieczerzy.

Modlitwa chwalebna na Wielki Czwartek

“Panie Jezu, przy Twoim ostatnim posiłku, który stał się pierwszą Eucharystią, jest nawet miejsce dla tego, który ma Cię wydać. Dajesz więc wszystko, by wypełnić pustkę po nadchodzącej nieobecności Twojej. Chwała Tobie, Sługo uniżony!”

Modlitwy na Wielki Tydzień

Po Wielkim Czwartku możemy kontynuować czas modlitwy, aby w pełni przeżyć w naszych sercach kolejne dni i przygotować się do radości Świąt Wielkanocnych. Są modlitwy na Wielki Piątek, podczas którego możemy odprawić Drogę Krzyżową, aby rozważać mękę i śmierć Chrystusa. Oprócz uroczystości wielkanocnych w parafiach możemy modlić się także w domu modlitwami na Wigilię PaschalnąNiedzielę Wielkanocną.

Przygotuj swoje serce na wielkanocną radość z Hozaną!

Odkryj różne propozycje przeżywania Wielkiego Tygodnia dzięki internetowym grupom modlitewnym Hozany.