Modlitwa na Wielki Piątek

Wielki Tydzień - kończący Wielki Post - poprzedza Wielkanoc. Wielki Piątek jest jednym z dni Triduum Paschalnego, które upamiętnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jeśli nie możemy uczestniczyć w nabożeństwie wielkopiątkowym, jak modlić się w ten szczególny czas? Oto kilka przykładów modlitw, aby przeżyć tajemnicę miłości śmierci Jezusa na krzyżu.

Modlitwa do Chrystusa na krzyżu z Dzienniczka świętej Siostry Faustyny

“O, Jezu na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają: stań się wola Twoja, Panie. O, Zbawicielu świata, Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak strasznej boleści katuszy zapomnisz o sobie, a myślisz o dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego...

O, Jezu miłosierny rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci! O, najmiłosierniejsze Serce Jezusa otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę! O, Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie w mojej śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzinie.

O, Jezu mój, niechaj ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej najświętszej woli. Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją świętą i ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz, które są w domach naszych. Ufam mocno i zdaję się całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie.”

Modlitwa dziękczynienia Chrystusowi na Krzyżu świętej Mechtyldy

“O najłaskawszy Baranku Boży! któryś przez trzy godziny na krzyżu wisiał, dziękuję Ci w imieniu i z miłością wszystkich stworzeń, za tę, nieznośną boleść, którą wycierpiał, gdy Cię rozciągnięto na krzyżu z taką gwałtownością, iż wszystkie kości Twoje można było policzyć i proszę Cię, abyś mi dla tej boleści odpuścił wszystkie grzechy ułomnością ciała popełnione, przez które nieskończoną Twoją dobroć znieważyłem. Amen.

O najniewinniejszy Baranku Boży, wdzięcznością wszystkich stworzeń dziękuję Ci za gorzkie pragnienie, któreś dla zbawienia świata cierpiał na Krzyżu, kiedyś z jękiem bolesnym wołał „pragnę“, a Tobie tylko żółć i ocet podano. Przez gorycz tego pragnienia, proszę Cię, abyś mi odpuścił grzechy popełnione przez nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Amen.

O Przenajświętszy Baranku Boży, przez wzajemną miłość i wdzięczność, która Cię z najchwalebniejszą Trójcą Świętą jednoczy, dziękuję Ci za to okrutne męczeństwo, jakieś poniósł wówczas, gdy ręce i nogi Twoje tak niemiłosiernie do Krzyża gwoździami przybijano, że serce Twoje drżało od bólu, a wszystkie żyły gwałtownie się ściągały. Przez tę niewypowiedzianą boleść i gorzką śmierć Twoją, proszę Cię, o mój Jezu, abyś grzechy rąk i nóg moich zmazał i Ojcu Przedwiecznemu przedstawiał rany Twoje dla przebłagania Go za mnie. Amen.”

Modlitwa o uwolnienie 33 dusz z czyśćca

“Wielbię Cię Krzyżu Święty, który byłeś ozdobiony 

Najświętszym Ciałem mojego Pana, 

Pokryty i zbroczony Jego Drogocenną Krwią. 

Wielbię Cię, mój Boże 

Dla mnie przybity do Krzyża 

Wielbię Cię Krzyżu Święty przez miłość 

Ku temu, który jest moim Panem. Amen”

Wielki Piątek to dzień, w którym tradycyjnie modlimy się za te wszystkie dusze, które czekają na odpoczynek w ramionach Ojca. Jezus umarł, aby otworzyć drogę do swojego Ojca. Ofiarując mu w Wielki Piątek tę modlitwę, odmówioną 33 razy, klęcząc przed Jego Krzyżem, przyczyniamy się do uwolnienia z czyśćca 33 dusz.

Inne modlitwy na Wielki Tydzień

Każdy dzień Wielkiego Tygodnia to czas modlitwy w drodze ku Wielkanocy i zmartwychwstaniu Chrystusa:

  • Modlitwy w Wielki Czwartek na pamiątkę ostatniego posiłku Jezusa z uczniami.
  • W Wielki Piątek poprzez Drogę Krzyżową możemy na nowo przeżyć mękę i śmierć Chrystusa.
  • Możemy modlić się podczas Wigilii Paschalnej w sobotę wieczorem przed Wielkanocą.

Wielki Piątek to także dobry czas na modlitwę do Świętych Ran Pana Jezusa, zwłaszcza Koronką do Świętych Ran.

Przygotuj swoje serce na Wielkanoc, przeżywając czas Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia z Hozaną!

Odkryj różne propozycje, jak przeżyć ten ważny dla chrześcijan czas i jak przygotować się do świąt zmartwychwstania Chrystusa!