Modlitwa Chwała Ojcu

Choć krótka, Chwała Ojcu (po łacinie Gloria Patri) jest w tradycji chrześcijańskiej ważną modlitwą, która wyznacza doksologię, oddającą chwałę Trójcy Świętej. Można ją znaleźć w Liturgii Godzin i w wielu modlitwach, także nowennach. Odkryj tekst Chwała Ojcu i kiedy jest odmawiany.

Tekst modlitwy Chwała Ojcu

“Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.”

Wersja Chwała Ojcu z Księgi Apokalipsy

“Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.”

Jak i kiedy odmawiamy Chwała Ojcu

W Liturgii Godzin Chwała Ojcu jest częścią modlitw poszczególnych oficjum.

Modlitwa ta jest również obecna w modlitwie różańcowej, gdyż kończy każdy dziesiątek, po Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Mario.

Często spotykamy też w nowennach modlitwę Chwała Ojcu, po modlitwie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Tak jest na przykład w przypadku Nowenny do Świętej Rodziny, czy Nowenny do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Tę modlitwę można odmawiać po łacinie, angielsku, hiszpańsku, włosku i w wielu innych językach!

Oddajcie chwałę Trójcy Świętej z Hozaną!

By oddać chwałę Bogu Trójjedynemu, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, znajdźcie na Hozanie propozycje modlitw i nowenn do Trójcy Świętej lub Ducha Świętego.


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt