Modlitwy za rodzinę

Życie rodzinne jest przygodą, która niesie ze sobą chwile radości, trudności i próby. Aby rodzina stała się "małym domowym Kościołem", jak nazwał ją św. Jan Chryzostom, domem, w którym wzrasta miłość, w którym wszyscy się rozwijają i który pozostaje otwarty na innych, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Modlitwa pozwala nam wzrastać i rozwijać się w roli rodzica, dziecka, brata lub siostry, aby budować obfite, radosne, czułe i bezpieczne życie rodzinne.

Modlitwy papieży za rodzinę

Modlitwa papieża Franciszka za rodziny

“Jezusie, Maryjo i Józefie, ku Wam, Świętej Rodzinie z Nazaretu, kierujemy dziś nasze spojrzenie z podziwem i ufnością; w Was kontemplujemy piękno jedności w miłości prawdziwej; Wam polecamy wszystkie nasze rodziny, aby odnowiły się w nich cuda łaski.

Święta Rodzino z Nazaretu, pociągająca szkoło świętej Ewangelii, naucz nas naśladować Twoje cnoty poprzez mądrą dyscyplinę duchową, daj nam jasne spojrzenie, umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności w codziennych realiach życia.

Święta Rodzino z Nazaretu, wierna strażniczko tajemnicy zbawienia, spraw, by odrodził się w nas szacunek dla milczenia, uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy i przemień je w małe Kościoły domowe, odnów pragnienie świętości, wspieraj w szlachetnym trudzie pracy, wychowania, słuchania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, obudź na nowo w naszym społeczeństwie świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić. Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla chorych i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy.

Jezusie, Maryjo i Józefie, z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy.”

(modlitwa z 27 października 2013 r.)

Modlitwa świętego Jana Pawła II za rodzinę

“Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,

Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,

spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi

przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty",

i przez Ducha Świętego,

stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości

dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków

ku dobru ich własnych rodzin

i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach

mocne oparcie dla swego człowieczeństwa

i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa

okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,

przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie - błagamy Cię o to

za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu -

ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi

mógł owocnie spełniać swe posłannictwo

w rodzinach i poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana Naszego,

który jest Drogą, Prawdą i Życiem,

na wieki wieków. Amen.”

Modlitwa za życie w rodzinie

“Boże nasz Ojcze,

Jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie Twoim Synu, Jedną rodziną w Duchu Twojej miłości.

Błogosław nam radością miłości.

Czyń nas cierpliwymi i dobrymi, łagodnymi i hojnymi.

Otwartymi na potrzebujących.

Pomagaj nam żyć Twoim przebaczeniem i pokojem.

Ochraniaj wszystkie rodziny swoją miłosną opieką,

szczególnie tych, za których teraz się modliwy:

(W chwili ciszy powierzamy członków rodzin i innych z imienia)

Przymnóż nam wiary,

Wzmocnij naszą nadzieję,

Zachowaj nas bezpiecznie w Twojej miłości,

Czyń nas zawsze wdzięcznymi za dar życia, który dzielimy.

O to prosimy, przez Chrystusa Pana naszego.

Amen

Maryjo, Matko i Przewodniczko, módl się za nami.

Świety Józefie, ojcze i opiekunie, módl się za nami.

Święci Joachimie i Anno, módlcie się za nami.

Święci Ludwiku i Zelio Martin, módlcie się za nami.”

Modlitwa oficjalna IX światowego spotkania rodzin w 2018 r.

Modlitwy za radości i zmartwienia rodzin

Życie rodzinne jest pełne wielkich radości, ale także cierpienia. Każde wydarzenie może być okazją do modlitwy:

Życie rodzinne powinno być zawsze źródłem otwartości na innych, dlatego nie zapominajmy w naszych modlitwach o modlitwie za inne rodziny, zwłaszcza te, które znamy, a które borykają się z trudnościami.

Jeśli ważna jest modlitwa za naszą rodzinę, to ważna jest także modlitwa rodzinna, zwłaszcza z dziećmi. Nie wahajmy się wspólnie z nimi przeżywać tego czasu!

Powierz swoją rodzinę Bożej miłości z Hozaną!

W Hozanie odkryjcie wiele wspólnot modlitewnych o tematyce rodzinnej i dołączcie już dziś do jednej z nich.