You are here:
Modlitwa rodziców za dzieci

Modlitwa rodziców za dzieci

Kiedy się modlimy, często powierzamy w modlitwie naszą rodzinę. Cóż bowiem może być bardziej naturalnego niż oddanie naszych bliskich w ręce Bożej miłości? Jako rodzice otrzymaliśmy łaskę, aby wychowywać dzieci. Jest to piękny, zachwycający, ale i wymagający dar od Boga. Nie jesteśmy jednak sami. Podczas chrztu rodzice mogą odmówić modlitwę rodziców. Może to być zarówno dziękczynienie, jak i okazja, by prosić Pana, by prowadził nas w roli ojców i matek oraz by towarzyszył naszym dzieciom przez całe ich życie. 

Modlitwa za moje dzieci

“Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece.

Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, a by bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego. Amen.”

Modlitwa rodziców do Najświętszej Maryi Panny

“Matko, przybądź z pomocą moim dzieciom! O Maryjo! Usłysz, jak od świtu z głębi serca wołam do Ciebie. Niech Twoje błogosławieństwo im towarzyszy, strzeże ich i będzie dla nich tarczą! Niech je ożywia i wspiera na każdym kroku i w każdej sprawie.

Kiedy przed obliczem Pana wychwalają Go, i w modlitwie przedstawiają Mu swoje potrzeby, a także błagają o Jego miłosierdzie, Matko moja, przybądź im z pomocą! 

Kiedy udają się do pracy, by wykonywać swoje obowiązki, czuwaj nad nimi przy każdej czynności, w każdym ich ruchu i na każdym kroku, jaki stawiają, we wszystkim, za co się zabierają. 

Także w momencie próby dla ich słabej woli, kiedy stoi przed nimi kielich cierpienia, gdy Bóg w Swym Miłosierdziu przez cierpienie pragnie je pouczyć i oczyścić, Matko, bądź dla nich ratunkiem! 

Kiedy rozszalałe piekło wabi je przyjemnościami, i zwodzi potężnymi pokusami oraz złym przykładem, Matko, przyjdź im z pomocą i zachowaj od wszelkiego zła!

Kiedy ze skruchą próbują naprawić wyrządzone zło i szukają leku na swoje rany w sakramencie pojednania i pokoju, Matko moja, bądź dla nich ratunkiem! 

Kiedy przystępują do Stołu Pańskiego, aby się nakarmić Anielskim Chlebem i Słowem, które dla nas stało się Ciałem w Twoim dziewiczym łonie, Matko moja, błogosław moim dzieciom! 

Kiedy wieczorem udają się na spoczynek, aby kolejnego dnia z niegasnącym zapałem nadal podążać do wiecznej ojczyzny, Matko moja, błogosław moim dzieciom! 

Niech Twe błogosławieństwo, o Matko, spoczywa na nich w dzień i w nocy, w radości i w smutku, w pracy i w odpoczynku, w zdrowiu i w chorobie, w życiu i w śmierci. Uchroń ich od nagłej i wiecznej śmierci. Amen.

Zdrowaś, Maryjo × 3”

Inne intencje modlitewne rodziców

Jako rodzice stajemy przed różnymi wyzwaniami w ciągu całego życia naszych dzieci. Módlmy się za matkimódlmy się za ojców, aby Bóg im pomagał i towarzyszył w tej pięknej misji, która została im powierzona.

Jako rodzice, przy każdej okazji zwracajmy się do Ojca przedwiecznego i módlmy się za nasze dzieci (modlitwą matek lub modlitwą ojców) i z naszymi dziećmi. Możemy modlić się wspólnie rano, aby powierzyć nasze dni Panu, lub wieczorem, aby je Mu ofiarować.

Nie wahajmy się prosić o pomoc wielkich świętych, którzy będą wiedzieli, jak wstawiać się za nami i naszymi dziećmi:

Jest też wiele modlitw za małżeństwa, które pragną mieć dzieci. Złóżmy to oczekiwanie, które może być cierpieniem, w kochającym Sercu Jezusa.

Rodzice, dajcie się prowadzić Ojcu z Hozaną!

Aby kochać, wzrastać, budować i wychowywać nasze dzieci, sami musimy kochać i uczyć się naszej pięknej i intensywnej roli matek i ojców. Dołączcie już dziś do grup modlitewnych proponowanych na Hozanie.