You are here:
Modlitwa za syna

Modlitwa za syna

Zwykło się mówić: małe dzieci, mały kłopot - duże dzieci, duży kłopot... Bycie rodzicem to ogromna radość, ale towarzyszy jej również ból i zmartwienie. Niezależnie od wieku naszych dzieci, chcemy, aby były szczęśliwe, ale cała nasza miłość i uwaga nie wystarczą, aby uchronić je przed cierpieniem. Jednym ze sposobów towarzyszenia im, uczynienia ich na tyle silnymi i wolnymi, by mogli stawić czoła niebezpieczeństwom tego świata, ale także rozkwitnąć i promienieć w ich życiu, jest modlitwa. Powierzając je Bogu, powierzamy Mu również naszą rolę jako rodziców, powierzamy Mu naszą rodzinę, oddajemy się pod opiekę jedynego Ojca, który może zrobić wszystko dla swoich dzieci.

Jak modlić się za swoje dziecko?

Modlić się za swoje dziecko to prosić Pana, aby czuwał nad nim, chronił je. Jest to ufność w Boży plan miłości wobec naszego syna lub córki; jak święta Monika, która tak bardzo modliła się o nawrócenie swojego syna. Bóg odpowiedział na jej modlitwy: jej syn, święty Augustyn, został jednym z największych świętych!

Bóg słyszy modlitwy rodziców, ale zna też drogi, którymi każdy z nas ma podążyć, by stać się tym, kim naprawdę jest. Musimy więc być ufni i cierpliwi.

Najważniejsza jest systematyczna modlitwa za dziecko, niezależnie od okoliczności. Może to być każdego ranka lub wieczoru, jako rodzina lub w rozmowie z Panem w sercu, aby prosić Go o błogosławieństwo i ochronę dziecka. Jeśli nasze dziecko przeżywa szczególnie trudny czas, możemy też modlić się do Pana nowenną lub bardziej konkretną modlitwą, np. o nawrócenie lub uzdrowienie.

Możemy również prosić Go o umocnienie i oświecenie naszych serc jako rodziców, aby pomógł nam towarzyszyć naszemu dziecku w jego drodze przez życie.

Trzy piękne modlitwy za swoje dziecko

Modlitwa ojca za syna

“Uformuj mi syna. 

Panie, który będzie dość silny, by wiedzieć, kiedy jest słaby, dość odważny, by stawić czoło samemu sobie, kiedy będzie się bał...

Uformuj mi syna, którego pragnienia nie zastąpią uczynków... 

prowadź go, proszę, nie ścieżką wygodną i bezpieczną, ale pod naciskiem i ostrogą trudności i śmiałych wyzwań.

Niechaj nauczy się mocno stać w czasie burzy; Niechaj nabierze współczucia dla tych, co upadli.

Uformuj mi syna, którego serce jest czyste, a cele wzniosłe, syna, który będzie umiał zapanować nad sobą, zanim spróbuje podporządkować sobie innych, który będzie sięgał w przyszłość, nie zapominając o przeszłości.

A kiedy dasz mu już to wszystko, dodaj, proszę, dość poczucia humoru, by zawsze umiał zachować powagę, ale nie traktował zbyt poważnie samego siebie...

Wtedy ja, jego ojciec, ośmielę się wyszeptać: "Nie żyłem na próżno".”

Generał Douglas MacArthur

Modlitwa za dziecko za wstawiennictwem świętej Moniki

“Zwracam się do Ciebie, św. Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko, o pomoc i radę. W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko (dzieci)......, aby dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu mogło(-y) ono(-e) otrzymać łaskę szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana. Proszę Cię również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana ducha takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił On Tobie. Proszę o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.”

Błogosławieństwa dla dziecka (modlitwa Matki Teresy)

“Życie jest szansą, schwyć ją.

Życie jest pięknem, podziwiaj je.

Życie jest radością, próbuj ją.

Życie jest snem, uczyń je prawdą.

Życie jest wyzwaniem, zmierz się z nim.

Życie jest obowiązkiem, wypełnij go.

Życie jest grą, zagraj w nią.

Życie jest cenne, doceń je.

Życie jest bogactwem, strzeż go.

Życie jest miłością, ciesz się nią.

Życie jest tajemnicą, odkryj ją.

Życie jest obietnicą, spełnij ją.

Życie jest smutkiem, pokonaj go.

Życie jest hymnem, wyśpiewaj go.

Życie jest walką, podejmij ją.

Życie jest tragedią, pojmij ją.

Życie jest przygodą, rzuć się w nią.

Życie jest szczęściem, zasłuż na nie.

Życie jest życiem, obroń je.” 

Matka Teresa z Kalkuty

Którym świętym powierzyć swojego syna?

Możemy prosić o wstawiennictwo świętych, aby nieśli nasze rodzicielskie modlitwy. Możemy powierzyć nasze dzieci pewnym świętym i błogosławionym, których młodość czyni ich uprzywilejowanymi orędownikami: św. Teresie z Lisieux, bł. Carlosowi Acutis, bł. Klarze z Castelbajac, Chiarze Luce Badano...

W zależności od okoliczności i tego, co przeżywa nasze dziecko, możemy odwołać się konkretniej do pewnych świętych:

- Święty Ekspedyt podczas egzaminów

- Święty Benedykt, by odpędzić zło

- Święta Monika o nawrócenie swojego dziecka

Na koniec możemy również modlić się do świętej Anny - matki Maryi i babci Jezusa - lub Ludwika i Zelii Martin - rodziców świętej Teresy - aby pomogli nam w naszej roli rodziców.

Módlcie się za swoje dziecko z Hozaną!

Na Hozanie znajdziesz wiele propozycji nowenn - do świętej rodziny, czy do innych świętych - którymi możesz modlić się za swoje dziecko.