Modlitwa o ochronę rodziny

Modlitwa za rodzinę oznacza powierzenie naszych bliskich Panu. Wszyscy chcemy tego, co najlepsze dla naszych dzieci, dla naszych rodziców, aby zło ich oszczędziło i aby mieli siłę przetrwać próby. A cóż może być lepszą ochroną niż powierzenie ich miłości i miłosierdziu Boga? Odkryjcie jak prosić Boga, by chronił tych, których kochamy, i jak otrzymać łaskę Bożej ochrony.

Modlitwa o ochronę swojej rodziny i domu

Modlitwa o ochronę swojej rodziny

“Wszechmogący Boże, który widzisz nasze nieszczęścia, chroń moją rodzinę i tych, których kocham.

Proszę o przychylne wysłuchanie próśb, które do Ciebie kieruję.

Jeśli moja prośba jest nieprzemyślana, wybacz mi; jeśli jest słuszna i pożyteczna w Twoich oczach, niech dobrzy aniołowie, którzy wypełniają Twoje rozkazy, pomogą mi w jej spełnieniu.

Cokolwiek by to było, mój Boże, niech się dzieje Twoja wola.

Jeśli moje pragnienia nie zostaną spełnione, to dlatego, że jest to część Twojego planu, próba której poddaję się bez szemrania.

Nie pozwól, by ogarnęło mnie zniechęcenie, nie pozwól, by zachwiała się moja wiara lub rezygnacja. Amen.”

Akt poświęcenia się rodziny Najświętszemu sercu Pana Jezusa

“Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Zbawcą i Królem miłosierdzia. Wejrzyj na naszą rodzinę zebraną u Twoich stóp. Chcemy dzisiaj poświęcić się Twemu Najświętszemu Sercu i obrać Cię za Króla, Ojca i Przyjaciela naszego domu.

Poświęcamy Ci nasze serca, rozum, wolę i całą istotę, oddajemy Ci w posiadanie nasze ognisko rodzinne. Pragniemy odważnie wyznawać naszą wiarę w Ciebie i zachować w życiu Twoje przykazania. Zachowaj nas od wszystkiego, co Ci się nie podoba, zwłaszcza usuń od nas nieczystość, gniew i pijaństwo. Chcemy zachować skarb łaski uświęcającej i umacniać w nas Twoje Królestwo przez wzorowe życie chrześcijańskie, uczestniczenie we Mszy świętej i częste przystępowanie do Sakramentów świętych.

Dopomóż, abyśmy byli Ci wierni. Bądź zawsze z nami, Najświętsze Serce Jezusa, nie opuszczaj nas w godzinach doświadczeń i pokus, bądź naszą pomocą we wszystkich troskach i potrzebach. Spełnij swoją obietnicę, że będziesz błogosławić tym domom, w których będzie czczony obraz Twego Serca. Obyśmy kiedyś wszyscy, zjednoczeni z Tobą, mogli się cieszyć radością wieczną. Niech cała nasza rodzina będzie całkowicie oddana Tobie, a nasza Ojczyzna niech się stanie Królestwem Twoim i Twojej Matki Najświętszej. Przyjmij nasz hołd czci, miłości i oddania i obdarz nas swoim błogosławieństwem. Amen.”

Psalm 91 : psalm o ochronę rodziny

“Kto przebywa w pieczy Najwyższego

i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.

Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła:

Jego wierność to puklerz i tarcza.

W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,

ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.

Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:

ciebie to nie spotka.

Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.

Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,

bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu,

wyzwolę go i sławą obdarzę.

Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.” 

Jak modlić się o ochronę rodziny?

Z ufnością, wiarą i oddaniem się woli Bożej!

Powierzenie swojej rodziny pod opiekę Bożą jest aktem zaufania i miłości. Nie jest to ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń, niebezpieczeństw czy chorób. Jest to prośba do Boga, aby był zawsze obecny, aby prowadził nas w naszych wyborach, umacniał nas w naszych zmaganiach, wspierał nas w naszych próbach, pocieszał nas w naszym cierpieniu. A tego udziela wszystkim, którzy się do niego modlą.

Pamiętajmy też, że niebezpieczeństwa, których boimy się w życiu, niekoniecznie są tymi, których Pan obawia się względem nas najbardziej. Choć może nas korcić, by prosić o ochronę przed tym, co niszczy nasze dobra materialne, naszą pozycję społeczną, a nawet zdrowie fizyczne, nasz Ojciec niebieski pragnie przede wszystkim chronić nasze dusze, abyśmy zostali wybawieni z ciemności i pewnego dnia weszli do Jego Królestwa.

Odkryj więcej modlitw o ochronę dla swojego domu i rodziny.

Inne modlitwy o ochronę

Jakiekolwiek są nasze obawy, powierzmy je Panu, który ochroni nas przed złem i poprowadzi, abyśmy nie upadli w drodze do Niego. Istnieje wiele modlitw ochronnych, niektóre z nich są niezawodne, zwłaszcza gdy odmawia się je z gorliwością.

Niektóre modlitwy są bardziej specyficzne: możemy prosić Boga, aby chronił nas w życiu zawodowym lub - w przypadku modlitw o ochronę i uwolnienie - aby chronił nas przed tym, co nam szkodzi, obciąża nas i nie pozwala nam żyć wolnością i radością dzieci Bożych.

Możemy też prosić o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę lub świętą Ritę, które zaniosą nasze modlitwy i będą się za nas modlić do Chrystusa.

Oddaj swoją rodzinę pod opiekę potężnych świętych z Hozaną!

Powierzcie swoje modlitwy wstawiennictwu świętych, których życie rodzinne jest wzorem dla każdego chrześcijańskiego domu. Na Hozanie znajdziecie rożne propozycje modlitewne przez które będziecie mogli powierzyć swoją rodzinę.