Modlitwa o ochronę i uwolnienie

Jesteśmy owocem historii rodzinnej, czasem ciężkiej do udźwignięcia. Aby z ufnością i radością podążać za Chrystusem, w kierunku Królestwa Bożego, być może będziemy musieli uleczyć pewne rany i uwolnić się od krępujących nas więzów przeszłości. Przed modlitwą o ochronę możemy prosić Pana, aby nas wyzwolił, pozwalając nam przebaczyć i w pełni przyjąć teraźniejszość.

Modlitwa o uwolnienie i uleczenie z ran historii rodzinnej

Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to,

aby uzdrowić serca zranione i udręczone,

proszę Cię, abyś uzdrowił

urazy powodujące niepokoje w moim sercu.

Proszę Cię w szczególny sposób,

abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu.

Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych,

które mnie dotknęły w dzieciństwie

i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia.

Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy,

składam je wszystkie w Twoim Sercu Dobrego Pasterza. Proszę Cię, odwołując się do Twej wielkiej rany, otwartej w Twoim Sercu,

abyś uleczył małe rany mojego serca.

Ulecz rany moich wspomnień,

aby nic z tego, co mi się przydarzyło,

nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień, niepokoju.

Ulecz, Panie, wszystkie te urazy,

które w moim życiu stały się przyczyną grzechu.

Pragnę przebaczyć wszystkim osobom,

które mi wyrządziły krzywdę.

Wejrzyj na te urazy wewnętrzne,

które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia.

Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz moje serce.

Ulecz, Panie Jezu, moje wewnętrzne urazy,

które są przyczyną chorób fizycznych.

Oddaję Ci moje serce.

Zechciej je przyjąć, Panie, i oczyścić.

Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca.

Pomóż mi być pokornym i cichym.

Ulecz mnie, Panie,

z bólu, który mnie przytłacza

z powodu śmierci drogich mi osób. Spraw, bym mógł odzyskać pokój i radość

dzięki wierze, że Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem. Uczyń mnie prawdziwym świadkiem Twego Zmartwychwstania,

Twego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas. Amen.

Inne modlitwy o uwolnienie

W walkach duchowych, które toczymy, w obliczu naszego bólu psychicznego i moralnego, Pan przychodzi nam z pomocą. Jest wiele modlitw, które pomagają nam zmierzyć się z ciemnością i iść w kierunku Światła Bożego. Oto niektóre z nich:

Doznaj wyzwolenia modląc się do Najświętszego Serca Pana Jezusa z Hozaną!

Dołącz do jednej z grup modlitewnych Hozany i zawierz swoje życie Najświętszemu Sercu Jezusa.