Modlitwa do Pana Jezusa o pomoc

Modlitwa ,,Kiedy cierpienie mnie przytłacza”

,,Panie Jezu,

Jak mogę się modlić,

kiedy cierpienie mnie przytłacza

i nie mogę więcej znieść…

Ty poznałeś głębie cierpienia,

Ty przeszedłeś przez to,

więc dziś bądź ze mną.

Ty, który zniosłeś to do końca,

pomóż mi wytrwać.

Ty, który jesteś żywy,

módl się we mnie za sprawą Twojego Ducha Świętego.

A gdy ja przechodzę przez tą próbę

niech tchnienie Twojego Zmartwychwstania przeniknie mnie.”

Modlitwa Kiedy cierpienie mnie przytłacza O. Pierre Lyonnet (Jezuita)