Modlitwa o wyproszenie łask

Niezależnie od tego, czy jesteśmy w strapieniupotrzebujemy pomocy w konkretnej sytuacji, czy czegoś bardzo pragniemy, modlitwa do Boga jest dobroczynna i kojąca. Bóg, nasz niebiański Ojciec, który kocha nas nieskończenie, wysłuchuje nas i chce, abyśmy byli szczęśliwi. Jezus, Jego Syn, uczy nas w całej Ewangelii o sile i konieczności modlitwy w każdych okolicznościach. Są tam modlitwy o ochronębłogosławieństwo uzdrowienie. Ale tak konkretnie, czym jest modlitwa prośby? Czy możemy prosić o wszystko? Czy na pewno otrzymamy odpowiedź na nasze prośby? Czy istnieją modlitwy, dzięki którym możemy uzyskać to, czego pragniemy?

W jaki sposób zwracać się z prośbą w modlitwie do Boga?

Niezależnie od naszych trosk, niezależnie od naszych pragnień, możemy je otwarcie przedstawić Panu, powierzyć Mu w modlitwie.

Oczywiście nie chodzi o to, by " żądać", szantażować czy "testować" Boga.

Modlitwa prośby odbywa się w duchu pokory, szczerości i oddania. Oto kilka ważnych elementów, gdy chcemy o coś prosić Boga:

  • We wszystkich sprawach należy szukać - i przyjmować - Wolę Bożą:
    • W modlitwie, której nauczył nas Jezus, Modlitwie Pańskiej, prosimy Boga, aby zapewnił nam to, czego potrzebujemy, ale najpierw zaczynamy naszą modlitwę od "Bądź wola Twoja". Możemy prosić Ducha Świętego o dar rozeznawania, co zgodne jest z tą Bożą wolą, a co nie.

“Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33)

  • Oczywiście nasza prośba musi być również zgodna z przykazaniem miłości do Boga, bliźniego i siebie samego, które dał nam Chrystus.

“Jezus powiedział do niego: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem i całą swoją duszą, i całym swoim umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” (Mt 22; 37-38)

  • Musimy też być cierpliwi. Tak, Ojciec nas słyszy i wysłuchuje. Ale jego czas to nie nasz czas i nie wszystko dzieje się od razu i w sposób, jaki sobie wyobrażaliśmy. Bóg, który wszystko widzi, działa z mądrością, którą często rozumiemy po fakcie.

"Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi." (Iz 55,8-9).

  • Nasze modlitwy należy wypowiadać z wiarą, głęboką i żywą wiarą. 

"Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie." (Mk 11,22-24). 

Jesteśmy wezwani do skonkretyzowania tej wiary poprzez akty wiary. Zacznijmy działać w kierunku tego o co prosimy, a łaska Boża sama zrodzi się w sercu naszych działań. Na weselu w Kanie Jezus nie sprawił, że pojawiło się wino; zamienił w wino wodę w dzbanach, które słudzy zadali sobie trud, aby najpierw napełnić.

  • Na koniec nie zapominajmy o dziękczynieniu, czyli o dziękowaniu Bogu. Ważne jest, abyśmy byli świadomi tego wszystkiego, co już dla nas uczynił, i byli wdzięczni za to, że nas wysłuchał i za Jego dobroć.

Dwie potężne modlitwy, aby nasza prośba była wysłuchana

Niezawodna modlitwa Ojca Pio

Ta modlitwa, którą napisał święty Ojciec Pio, zwraca się do Najświętszego Serca Jezusa. Nazywana jest “niezawodną” ponieważ streszcza trzy wielkie obietnice Jezusa dla ludności: 

“I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.” (Łk 11,9-10)

“A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.” (J 14,13)

“Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.” (Mt 24,35)

Poznaj tekst tej modlitwy oraz niezawodną nowennę, przez którą zostaniesz napełniony Bożą łaską.

Modlitwa w zmartwieniu (za wstawiennictwem świętej Rity)

“O potężna i sławna święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana.

Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc Ciebie wybieram sobie, święta Rito, ponieważ Ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O droga święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę … (wymienić ją).

Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby On odrzucić Twą prośbę i nie wysłuchać jej?

Cała moja nadzieja jest więc w Tobie i za Twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica święta Rita.

O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś Jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić Jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska, o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.”

Proście Boga o pomoc poprzez nowenny na Hozanie 

Hozana to społecznościowa platforma modlitewna, która umożliwia tworzenie lub dołączanie do internetowych grup modlitewnych skupiających różne propozycje duchowe. Odkryj wiele nowenn i rekolekcji modlitewnych online, dzięki którym złożysz swoje prośby w sercu Boga.