Niezawodna modlitwa Ojca Pio

Święty Ojciec Pio, włoski mistyk XX wieku, który był odpowiedzialny za wiele cudów, napisał wiele modlitw. Szczególnie jedna jest bardzo popularna i określana jako "niezawodna". Tę modlitwę kapucyn oparł na trzech wielkich obietnicach, które Chrystus złożył ludzkości. Tak więc odmawiana z wiarą, żarliwością i całkowitym zaufaniem do Jezusa, ta modlitwa nie może być nie wysłuchana! Szczególnie odmawia się ją w intencji chorych, aby wyprosić łaskę uzdrowienia. Może być również podstawą nowenny do Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwanej nowenną niezawodną.

Tekst niezawodnej modlitwy

Pierwsza obietnica“O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…(wymień prośbę)

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

“Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.”

Druga obietnica: “O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę…(wymień prośbę)

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

“Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.”

Trzecia obietnica“O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…(wymień prośbę)

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu…

“Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.”

Niezawodna nowenna Ojca Pio do Najświętszego Serca Jezusa

Ta nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą lubił odmawiać święty Ojciec Pio, składa się z modlitwy niezawodnej, którą odmawia się przez dziewięć dni. Kończymy nasz czas modlitwy dołączając dwie inne modlitwy:

  • Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa: “O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Święty Józefie opiekunie Najświętszego Serca Jezusa, módl się za nami. Amen.”
  • Salve Regina:Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!”

Módlcie się do Ojca Pio z Hozaną

Odkryjcie grupy modlitewne Hozany i ich propozycje nowenn i modlitw wokół różnych tematów lub świętych. Razem z nimi pogłębiajcie swoje życie modlitewne i relację z Bogiem.