Nowenna do Ojca Pio

Nowenna to modlitwa, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni z rzędu modlitwy z prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej lub świętego, w celu wyproszenia łaski, której szczególnie pragniemy. Ojciec Pio, który sam napisał wiele modlitw, w tym Nowennę do Najświętszego Serca Pana Jezusa na podstawie własnej modlitwy niezawodnej, jest świętym, który wysłuchuje naszych próśb. Powierzmy mu nasze modlitwy, aby mógł je złożyć w sercu Chrystusa.

Nowenna do świętego Ojca Pio z Pietrelciny

Tekst nowenny

Nowennę do Ojca Pio można zacząć kiedy chcemy, przez dziewięć dni modlimy się w intencjach własnych i wspólnotowych.

Każdego dnia modlitwa składa się z:

Można również dodać modlitwę o wstawiennictwo Ojca Pio.

Modlitwy na poszczególny dzień

Rozpoczynamy znakiem krzyża: “W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

Dzień 1

“Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów, prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie (wymieniam prośbę), którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.”

Dzień 2

“Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w męce Chrystusa, aby wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga. Ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji, którą ci przedkładam (wymieniam prośbę).”

Dzień 3

“Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka i wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda Ci rękę i obdarzy mocą. Proszę, módl się za mną w moich trudnościach, wysłuchaj mojej prośby (wymieniamy prośbę) i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.”

Dzień 4

“Święty Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, które przyjmowałeś jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia. Wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś mi łaskę (wymieniamy prośbę).”

Dzień 5

“Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że nasz Zbawiciel jest Bo­giem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja, bądź ze mną w moim doświadczeniu w którym proszę o (wymieniam prośbę). Pomóż mi też, abym zawsze ufał w miłość Bożą.”

Dzień 6

“Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze. Wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, nie ma dobra i nie ma miłości; a gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do Nieba. Bądź moim orędow­nikiem u Boga, gdy proszę o łaskę (wymieniamy prośbę)

Dzień 7

“Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa. Wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości, módl się za mną, gdy błagam Boga o ła­skę (wymieniamy prośbę).”

Dzień 8

“Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go; w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w Niebie dar (wymieniamy prośbę), o który cię z ufnością proszę.”

Dzień 9

“Święty Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na Niebie i na ziemi, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie (wymieniamy prośbę).”

Kończymy znakiem krzyża: “W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

Modlitwa końcowa

“Święty Ojcze Pio, wstawiaj się u Boga w sprawie, którą tobie przedstawiam w tej nowennie i uproś jej wysłuchanie, jeśli jest taka Wola Boża.

Święta Ojcze Pio, módl się za nami.”

Modlitwa o wstawiennictwo świętego Ojca Pio

“O Boże,Ty, który dałeś świętemu Pio z Pietrelciny, kapucynowi, wielki przywilej uczestnictwa, w cudowny sposób, w męce Twojego Syna, udziel mi, za jego wstawiennictwem, łaskę...której żarliwie pragnę; a przede wszystkim, spraw, abym mógł się upodobnić w śmierci do Jezusa, by potem dojść do chwały zmartwychwstania. Amen.”

(Vincenzo D’Addario - Arcybiskup Manfredonii)

Kończymy tą modlitwę trzema Chwała Ojcu.

Modlitwa Ojca Jana Pawła II do świętego Ojca Pio z Pietrelciny

« Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: Prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa.

Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy.

Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa.

Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania.

Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.

Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. »