Akt żalu - jak, kiedy i dlaczego go odmawiać

Akt żalu to katolicka modlitwa wyrażająca żal za grzechy i pragnienie pokuty przed Bogiem. Mocno związana z sakramentem pokuty i pojednania, może być też jednak odmawiana prywatnie lub wspólnotowo w świetle uznania naszych grzechów. Dowiedz się, dlaczego i jak modlić się aktem żalu.

Akt żalu

„Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.”

Dlaczego odmawiamy akt żalu?

„Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć.” Psalm 32(31)

Każdy grzech jest raną zadaną Chrystusowi i powiększa ciężar, który musimy dźwigać. Uznanie swoich win, wyrażenie prawdziwej skruchy, pozwala nam zbliżyć się do Pana, doświadczyć Jego nieskończonej miłości i miłosierdzia oraz poczuć się prawdziwie wolnym.

Jesteśmy grzesznikami, ale nie jesteśmy skazani na to, by pozostać więźniami naszych grzechów. Jezus umarł, aby je odkupić. Akt żalu pozwala nam złożyć je u stóp Jego krzyża. Jest on zatem ściśle związany z aktem wiary, aktem miłości i aktem nadziei, ponieważ prosząc o łaskę przebaczenia, prosimy również Boga - z wiarą i nadzieją - o siłę i odwagę, by podjąć pokutę i nie popełniać więcej tego grzechu.

„Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.” (Łk 15,7)

Kiedy i gdzie wyznajemy żal za grzechy

W modlitwie codziennej, na mszy lub na spowiedzi

Akt żalu stanowi integralną część sakramentu pojednania i jest odmawiany przed spowiedzią. Istnieją również:

Akt żalu i skruchy może być odmawiany także w innych okolicznościach. Poprzez modlitwę przebłagalną możemy wieczorem wyznać nasze słabości i niepowodzenia z całego dnia i w ten sposób rozpocząć modlitwę wieczorną od modlitwy pokutnej.

Poza tym, na początku każdej Mszy świętej, całe zgromadzenie wyznaje że jest grzeszne i wspólnie odmawiamy żal za grzechy poprzez modlitwę „Spowiadam się Bogu”.

Inne modlitwy wyrażające żal za grzechy

„Ojcze miłosierdzia, czym odpłaciłem Tobie za Twoją miłość? Grzechami, zaniedbaniem, niewdzięcznością. Obym był nigdy nie zgrzeszył. Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, mojego Stworzyciela i odkupiciela. Żałuję, że znieważyłem Ciebie, Dobro najwyższe i najgodniejsze miłości. Żałuję, że zmarnowałem zasługi męki mojego Zbawiciela i zdeptałem Krew za mnie przelaną. Żałuję, że obraziłem sprawiedliwość Twoją, Panie, i zasłużyłem na słuszną karę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie. Nie jestem godzien zwać się dzieckiem Twoim. Brzydzę się wszystkimi grzechami i odwracam się od nich. Mocno postanawiam przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów i okazji do nich.

Najświętsza Panno, Aniele Stróżu mój i moi Święci Patronowie, wyproście mi u Boga przebaczenie moich grzechów.”

„Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą.

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu do poprawy dążącemu.

Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.”

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt