Pokuta

Akt żalu to modlitwa, w której uznajemy nasze grzechy i prosimy o ich przebaczenie. Modlitwa pokutna zaprasza nas wszystkich, grzeszników, do całkowitego zdania się na Boże Miłosierdzie.

Czym jest pokuta?

Pokuta jest nawróceniem serca i aktem wiary.

Pozwala nam nie tylko rozpoznać naszą grzeszność, ale także naszą grzeszną naturę oraz drogę do naszego zbawienia. Z pokorą i wiarą prosimy Boga, aby nam przebaczył przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który - jak wierzymy - odkupił grzechy ludzkości przez dar swojego życia.

Pokuta to prośba o przebaczenie, ale i prośba o łaskę umiejętności przebaczenia tym, którzy wyrządzili nam krzywdę. W istocie jedno nie może się obyć bez drugiego i tego nauczył nas Jezus w słowach Modlitwy Pańskiej.

Modlitwa o ducha pokuty świętego Wincentego Pallotti

„Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża i Ucieczko wszystkich biednych grzeszników. Przez nieskończone miłosierdzie Boże, przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa i przez zasługi całego dworu niebieskiego racz przejąć z Najświętszego Serca Jezusowego cierpienia, które znosił przez całe życie, a które przyprawiły Go o konanie i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym.

Racz je wyryć w sercu naszym i w sercach wszystkich ludzi; dla tych bowiem cierpień chcemy płakać i wyrzec się wszystkich grzechów, i za nie pokutować. Ofiarujemy też Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdyby nam już wyjednała łaskę, o którą Cię prosiliśmy. Amen.”

Psalm 51(50) - Wezwanie i prośba pokutnika 

„Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej.

W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,

Boże, mój Zbawco, niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość Panie,

otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest Duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem.

Wówczas przyjmiesz prawe ofiary i całopalenia, wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.”