Modlitwy przed spowiedzią

sakramencie pokuty i pojednania - inaczej spowiedzi - jesteśmy wezwani do wyznania naszych grzechów i złożenia przed Bogiem aktu żalu. Czasami trudno jest nam rozpoznać grzech w naszym życiu. Przed przystąpieniem do spowiedzi może nam w tym pomóc modlitwa. Oto trzy przykłady modlitw przygotowujących do sakramentu pojednania.

Modlitwy przed rachunkiem sumienia

„Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach.”

„Duchu Święty, Ty znasz wszystkie moje grzechy. Dopomóż mi je sobie dokładnie przypomnieć, abym mógł za nie Boga przeprosić, szczerze je na spowiedzi wyznać i z nich się poprawić. Matko Boża, Aniele Stróżu mój i Ty, – święty Patronie, uproście mi łaskę dobrej spowiedzi świętej. Amen.”

Modlitwa o dobrą spowiedź

„Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość. Niech Duch święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.”

Modlitwa za spowiednika

„Panie Jezu, modlę się za kapłana postawionego na mojej drodze, aby mi przewodził. Oświeć go i umocnij w jego sercu miłość, napełnij go swoim słowem i Duchem Prawdy, przygotuj jego serce na przyjęcie mnie jako syna marnotrawnego. Ześlij łaskę na tego, który wysłuchuje braci i siostry poszukujących miłości i przebaczenia. Pobłogosław wszystkim kapłanom odczuwającym ciężar trudności, kiedy stają się znakiem i narzędziem Twojej miłości w sakramencie pokuty.

O Matko Boża, błagam Cię o błogosławieństwo dla serc łączących się z Twoim miłosiernym Synem, Jezusem Chrystusem czekającym, na spotkanie ze mną w sakramencie pojednania. Spraw, aby ten kapłan stał się narzędziem Bożej miłości i Twojej najczulszej miłości matczynej. Amen.”

Powierzmy się Bożemu Miłosierdziu z Hozaną

Odkryj moc Bożego Miłosierdzia i nieskończoną miłość Jezusa, która wyzwala nas z naszych grzechów, przez modlitwę do Bożego Miłosierdzia.