Modlitwa przebłagalna

Wszyscy jesteśmy grzesznikami, a nasze winy obciążają nasze serca i nie pozwalają zakosztować prawdziwej wolności, której pragnie dla nas Bóg. Jednak Bóg jest miłosierny i posłał swojego Syna na odpuszczenie naszych grzechów! Bez lęku, z całą ufnością prośmy Pana o przebaczenie, aby w pełni żyć Jego miłością: poprzez modlitwę skruchy i sakrament pojednania, podczas którego dokonujemy aktu żalu.

Modlitwa grzesznika

„Panie, chcę oddać Tobie wszystko, co ciąży mi na sercu, wszystkie moje grzechy i słabości.

Panie, kładę to wszystko u Twoich stóp i proszę o przebaczenie.

Wierzę w Twoje słowa, które mówią że choćby moje grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją.

Dziękuję Ci Panie za Twoją niekończącą się miłość do mnie!

Pomóż mi zacząć od nowa, abym już nigdy Ciebie nie obrażał i razem z Tobą szedł przez życie.

Proszę Ciebie o to w Twoje Imię, Jezu. Amen.”

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu o odpuszczenie grzechów        

„Do Ciebie, źródło miłosierdzia, Boże,

zbliżam się grzeszny,

więc zechciej obmyć mnie, zbrukanego.

O słońce sprawiedliwości, oświeć ślepego.

O lekarzu wieczysty, uzdrów zranionego.

O Królu królów, odziej ograbionego.

O Pośredniku Boga i ludzi, pojednaj winnego.

O Dobry Pasterzu, nawróć błędnego.

Daj, Boże, miłosierdzie nędznikowi,

przebaczenie zbrodniarzowi, życie martwemu,

usprawiedliwienie niezbożnemu,

namaszczenia łaski zatwardziałemu.

O Najłaskawszy, odwołaj uciekającego,

pociągnij opornego, podnieś upadającego,

podtrzymuj stojącego, prowadź idącego.

Nie zapominaj o zapominającym,

nie opuszczaj opuszczającego,

nie gardź grzeszącym.

Bowiem grzesząc, Ciebie, Boże mój,

obrażam, bliźniemu szkodzę, siebie nie oszczędzam.

Grzeszyłem, Boże mój, słabością przeciwko Tobie,

Ojcze wszechmocny, niewiedzą przeciwko Tobie,

Synu najmędrszy, złośliwością przeciwko Tobie,

Duchu Święty najłaskawszy, w tym wszystkim

Ciebie obraziłem, Trójco doskonała.

Jakoż dla słabości mojej błagam,

abyś nie wejrzał na moją nikczemność,

ale na Twoją dobroć niezmierzoną

i odpuścił łaskawie, co uczyniłem,

dając cierpienie za przeszłe

i czujność usilną w przyszłości. Amen.”

Znajdź więcej modlitw pokutnych jak ta świętego Tomasza z Akwinu.

Modlitwa o odpuszczenie grzechów i o Bożą opiekę - Psalm 25(24)

„Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę,

Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.

Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną,

nikt bowiem, kto Ci zawierzył,

nie będzie zawstydzony.

Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę

idąc za marnością.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,

na swoją miłość, która trwa od wieków.

Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,

lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,

ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy,

dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Pomaga pokornym czynić dobrze,

uczy ubogich dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski

dla strzegących Jego praw i przymierza.

Przez wzgląd na imię Twoje, Panie,

wybacz mi winy, które są tak wielkie.

Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana?

Pan ukaże mu drogę wybraną.

Będzie opływał w szczęście,

a jego potomstwo odziedziczy ziemię.

Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom

i objawia im swoje przymierze.

Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu,

bo On uwalnia moje nogi z sidła.

Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,

bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

Uwolnij moje serce od smutku,

wyzwól mnie od udręki.

Spójrz na mój ból i utrapienie,

wybacz mi wszystkie grzechy.

Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół,

jak zajadle mnie nienawidzą.

Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie,

by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.

Niech prawość i niewinność będą mą obroną,

skoro pokładam w Tobie nadzieję.

Boże, wybaw Izraela

od wszystkich jego niedoli.”