Ojcze Nasz

Modlitwa Pańska jest jedną z głównych modlitw chrześcijańskich, wraz z modlitwą Wierzę w Boga. Odmawiana przez katolików, protestantów i prawosławnych, jest pięknym wyrazem oddania się w ręce Boga. Jest to jedna z najczęściej odmawianych modlitw przez katolików na całym świecie, jak i modlitwa Zdrowaś Maryjo. Jest to pierwsza i jedyna modlitwa, której Chrystus nauczył bezpośrednio swoich uczniów i która została nam przekazana.

(Aby przeżyć tę modlitwę jeszcze głębiej, odkryj znaczenie każdego jej zdania, przez wyjaśnienie tekstu Ojcze Nasz)

Modlitwa Pańska - Ojcze Nasz po polsku

“Ojcze nasz, 

któryś jest w niebie, 

święć się imię Twoje, 

przyjdź królestwo Twoje, 

bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj 

i odpuść nam nasze winy, 

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. 

I nie wódź nas na pokuszenie, 

ale nas zbaw ode złego. Amen.”

Odkryj modlitwę Ojcze Nasz po łaciniepo aramejskupo hebrajskupo niemieckupo angielskupo hiszpańskupo włosku.

Kiedy i jak odmawiać Modlitwę Pańską?

Ojcze Nasz to piękna modlitwa, w której zawarty jest zarówno akt oddania się Bogu, jak i prośby, które do Niego kierujemy. Może ona rozpoczynać nasz poranny lub wieczorny czas modlitwy, albo być odmawiana w celu powierzenia Bogu jakiejś intencji.

Modlitwę Ojcze Nasz spotykamy również w innych rodzajach modlitw: na przykład w modlitwach różańcowych lub w nowennach.

Ta modlitwa jest również modlitwą komunii między chrześcijanami (mówimy "Ojcze Nasz", a nie "Ojcze Mój"). Ważne jest, aby móc ją odmawiać we wspólnocie, co ma miejsce podczas Mszy Świętej. 

Modlitwa do Ojca Niebieskiego z Hozaną

Wszystkie nasze modlitwy odnoszą się do Boga: kiedy w religii katolickiej modlimy się do świętego Józefaświętej Rityświętego Michała lub w innych nowennach, po prostu prosimy o wstawiennictwo świętych, aby przekazali naszą modlitwę Ojcu. Niezależnie jednak od tego, czy jesteśmy katolikami, protestantami czy prawosławnymi, możemy zwracać się bezpośrednio do Ojca, aby mu podziękować lub wyprosić łaski.