Ojcze Nasz

Modlitwa Pańska jest jedną z głównych modlitw chrześcijańskich, wraz z modlitwą Wierzę w Boga. Odmawiana przez katolików, protestantów i prawosławnych, jest pięknym wyrazem oddania się w ręce Boga. Jest to jedna z najczęściej odmawianych modlitw przez katolików na całym świecie, jak i modlitwa Zdrowaś Maryjo. Jest to pierwsza i jedyna modlitwa, której Chrystus nauczył bezpośrednio swoich uczniów i która została nam przekazana.

(Aby przeżyć tę modlitwę jeszcze głębiej, odkryj znaczenie każdego jej zdania, przez wyjaśnienie tekstu Ojcze Nasz)

Modlitwa Pańska - Ojcze Nasz po polsku

“Ojcze nasz, 

któryś jest w niebie, 

święć się imię Twoje, 

przyjdź królestwo Twoje, 

bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj 

i odpuść nam nasze winy, 

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. 

I nie wódź nas na pokuszenie, 

ale nas zbaw ode złego. Amen.”

Odkryj modlitwę Ojcze Nasz po łaciniepo aramejskupo hebrajskupo niemieckupo angielskupo hiszpańskupo włosku.

Kiedy i jak odmawiać Modlitwę Pańską?

Ojcze Nasz to piękna modlitwa, w której zawarty jest zarówno akt oddania się Bogu, jak i prośby, które do Niego kierujemy. Może ona rozpoczynać nasz poranny lub wieczorny czas modlitwy, albo być odmawiana w celu powierzenia Bogu jakiejś intencji.

Modlitwę Ojcze Nasz spotykamy również w innych rodzajach modlitw: na przykład w modlitwach różańcowych lub w nowennach.

Ta modlitwa jest również modlitwą komunii między chrześcijanami (mówimy "Ojcze Nasz", a nie "Ojcze Mój"). Ważne jest, aby móc ją odmawiać we wspólnocie, co ma miejsce podczas Mszy Świętej. 

Modlitwa do Ojca Niebieskiego z Hozaną

Wszystkie nasze modlitwy odnoszą się do Boga: kiedy w religii katolickiej modlimy się do świętego Józefaświętej Rityświętego Michała lub w innych nowennach, po prostu prosimy o wstawiennictwo świętych, aby przekazali naszą modlitwę Ojcu. Niezależnie jednak od tego, czy jesteśmy katolikami, protestantami czy prawosławnymi, możemy zwracać się bezpośrednio do Ojca, aby mu podziękować lub wyprosić łaski.

 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt