Różaniec - jak i dlaczego modlimy się na różańcu?

Różaniec jest tradycyjną formą modlitwy, do której Kościół gorąco zachęca. W tej modlitwie katolicy kontemplują tajemnicę życia Jezusa, powierzając jednocześnie swoje intencje Najświętszej Maryji Pannie. Oto kilka wskazówek, jak odmawiać różaniec, oraz wyjaśnienie, dlaczego należy go odmawiać. Można też znaleźć inne formy modlitwy różańcowe - tzw. koronki - np. koronka do Miłosierdzia Bożego, koronka do św. Michała Archanioła czy koronka wyzwolenia.

Na czym polega modlitwa różańcowa?

Różaniec jest modlitwą, która polega na :

 • Odmawianiu modlitw na paciorkach zgodnie z metodą różańcową
 • Rozważaniu tajemnic różańcowych, według momentów z życia Chrystusa
 • Powierzaniu intencji modlitewnych Matce Bożej

Metoda różańcowa

Modlitwa różańcowa odmawiana jest na różańcu. Różaniec składa się z 5 dziesiątek (5 serii po 10 paciorków oddzielonych od siebie osobnym paciorkiem), oraz końcówki złożonej z 5 paciorków i krzyżyka. Każdy paciorek odpowiada modlitwie, którą należy odmówić, zaczynając od krzyża i podążając za różańcem:

Po każdej dziesiątce, po Chwała Ojcu, można zmówić modlitwę fatimską:

“O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.”

oraz modlitwę świętego Maksymiliana Kolbe:

“O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.”

Tajemnice różańcowe

Tajemnice różańca to etapy życia Jezusa, na które patrzymy oczyma Maryi i rozważamy Jej sercem. Cały różaniec składa się z 20 tajemnic, po 5 w każdej części:

 • 5 tajemnic radosnychZwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, Nawiedzenie św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę, Narodzenie Pana Jezusa, Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni, Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni
 • 5 tajemnic światłaChrzest Pana Jezusa w Jordanie, Cud w Kanie Galilejskiej, Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, Przemienienie na górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii
 • 5 tajemnic bolesnychModlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, Biczowanie Pana Jezusa, Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa, Droga Krzyżowa Pana Jezusa, Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa
 • 5 tajemnic chwalebnychZmartwychwstanie Pana Jezusa, Wniebowstąpienie Pana Jezusa, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

Modląc się różańcem rozważamy jedną tajemnicę przy każdej dziesiątce. Możemy więc medytować 5 tajemnic jednej z 4 części, w zależności od dnia tygodnia:

 • poniedziałek i sobota: tajemnice radosne
 • wtorek i piątek: tajemnice bolesne
 • środa i niedziela: tajemnice chwalebne
 • czwartek: tajemnice światła

Należy zauważyć, że jeśli rozważanie tajemnic dnia pozwala na zjednoczenie się z modlitwą całego Kościoła, nie jest to obowiązkiem. Każdy może zdecydować się na medytację tajemnic zgodnie z przeżyciami danego momentu.

Cały różaniec składa się z 4 części, podczas których medytuje się wszystkie tajemnice.

Intencje modlitewne

Tak jak każda dziesiątka związana jest z rozważaniem jednej z tajemnic, tak też może być związana z intencją modlitewną. Różaniec, choć skupiony na Chrystusie, jest także modlitwą maryjną. Odmawia się go w towarzystwie Maryi, naszej Matki, która wprowadza nas w kontemplację życia swojego Syna i która wysłuchuje naszych modlitw, aby przedstawić je Jezusowi.

Intencje, które powierzamy wstawiennictwu Maryi Panny, mogą być :

 • intencjami osobistymi: Maryja przyjmuje wszystko, czego doświadczamy i czego doświadczają nasi bliscy
 • intencjami powszechnymi: Maryja nosi w swoim sercu modlitwy za świat, Kościół, chorych, ludzi oddalonych od Boga, zmarłych…

Dlaczego modlimy się na różańcu?

W XVI wieku święty Pius V ustalił format różańca, jaki znamy dzisiaj. Od tego czasu ani jeden papież nie omieszkał wzywać katolików do odmawiania różańca. Poświęcono mu też liczne encykliki.

Jan Paweł II, w liście apostolskim o Różańcu, mówi, że Różaniec jest jego "ulubioną modlitwą", " cudowną modlitwą, cudowną w swej prostocie i głębi". Dla niego różaniec wprowadza nas "w żywą komunię z Jezusem przez serce Jego Matki", ponieważ poprzez rozważanie tajemnic modlitwa różańcowa "płynie rytmem ludzkiego życia", towarzysząc nam "w chwilach radości i w chwilach próby". "W Nim znalazłem pociechę" - mówi Święty Papież. Zaprasza nas, abyśmy wstąpili "do szkoły Maryi", od której mamy się uczyć kontemplacji tajemnicy chrześcijańskiej, autentycznej "szkoły modlitwy" i "pedagogiki świętości".

Inne modlitwy na różańcu

Wielka popularność różańca od paru wieków doprowadziła do zróżnicowania jego form. Możemy na przykład: