You are here:
Koronka do świętego Michała Archanioła

Koronka do świętego Michała Archanioła

W objawieniu portugalskiej mniszce karmelitańskiej, Antoninie d'Astonac, św. Michał poprosił o modlitwę z pozdrowieniami dla dziewięciu chórów anielskich, które towarzyszą mu w walce z szatanem. W ten sposób w XVIII wieku narodziła się koronka św. Michała Archanioła zwana też koronką anielską.

Koronka do Świętego Michała: modlitwa o wyzwolenie i ochronę

Święty Michał jest niebiańskim wojownikiem. Wraz ze swoją armią aniołów i z Królową Aniołów - Najświętszą Maryją Panną - walczy przeciwko zbuntowanym aniołom i pokonuje smoka. To do Niego możemy zwracać się o pomoc w naszych duchowych zmaganiach i o ochronę przed złem.

Niezależnie od tego, jaką formę przybierze nasza walka, nie wahajmy się polegać na Jego potężnym wstawiennictwie. W naszych ziemskich doświadczeniach Bóg dał nam potężnych sprzymierzeńców. Jego aniołowie są z nami.

Święty Michał obiecuje modlącemu się, który odmawia tę koronkę, swoją opiekę, ale także uwolnienie go od czyśćca. Tym, którzy modlą się do niego przed przystąpieniem do Komunii, podczas Eucharystii będzie towarzyszyć dziewięciu aniołów.

Jak modlić się koronką do świętego Michała (koronką anielską)

Koronka i pozdrowienie dziewięciu chórów anielskich

Tą modlitwę odmawiamy na specjalnym różańcu złożonym z 39 paciorków:

 • dziewięć razy po trzy małe paciorki (na których odmawiamy 3 Zdrowaś Maryjo)
 • oddzielone jednym dużym paciorkiem (odpowiadający jednemu Ojcze Nasz)
 • przed medalikiem znajdują się 4 rozpoczynające paciorki.

Modlitwa:

 • Znak krzyża
 • rozpoczynamy modlitwą:
  “Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.”
 • Na czterech pierwszych paciorkach odmawiamy 4 “Ojcze Nasz”: po jednym na cześć każdego Archanioła (święci Michał, Gabriel i Rafał) i jeden na cześć naszego Anioła Stróża.
 • Przy każdym chórze anielskim odmawiamy:
  • Ojcze Nasz (na dużym paciorku)
  • 3 Zdrowaś Maryjo (na trzech małych paciorkach)
  • Pozdrowienie na cześć każdego w chórów

Pozdrowienie pierwsze na cześć Chóru Serafinów:

“Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas Panie, ogniem doskonałej miłości. Amen.”

Pozdrowienie drugie na cześć Chóru Cherubinów:

“Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.”

Pozdrowienie trzecie na cześć Chóru Tronów:

“Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.”

Pozdrowienie czwarte na cześć Chóru Panowań:

“Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam, Panie, łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.”

Pozdrowienie piąte na cześć Chóru Mocarstw:

“Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw zachowaj, Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana. Amen.”

Pozdrowienie szóste na cześć Chóru Potęg:

“Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru przedziwnych Potęg niebiańskich użycz nam, Panie, zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. Amen.”

Pozdrowienie siódme na cześć Chóru Księstw:

“Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.”

Pozdrowienie ósme na cześć Chóru Archaniołów:

“Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas, Panie, wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.”

Pozdrowienie dziewiąte na cześć Chóru Aniołów:

“Za przyczyną Świętego Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów spraw, Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej w niebie. Amen.”

Poznajcie również inne modlitwy do aniołów.

Antyfona koronki do świętego Michałą Archanioła

“Najchwalebniejszy Książę Święty Michale, Zwierzchniku i Wodzu zastępów niebieskich, obrońco dusz, pogromco zbuntowanych duchów, przyboczny sługo królewskiego Domu Bożego, a po Jezusie Chrystusie przedziwny nasz Hetmanie, racz w swej nadziemnej doskonałości i mocy ratować od złego nas, którzy z ufnością uciekamy się do Ciebie; spraw abyśmy pod skrzydłami Twej niezrównanej opieki codziennie postępowali w wiernej służbie naszego Boga.

Przybądź, św. Michale Archaniele, na pomoc ludowi Bożemu.”

Modlitwa na zakończenie koronki świętego Michała Archanioła

“Wszechmogący wieczny Boże, który cudem dobroci i miłosierdzia dla zbawienia wszystkich ludzi wybrałeś chwalebnego Archanioła Świętego Michała na Księcia swego Kościoła, dozwól błagamy, aby ten Święty Archanioł uwolnił nas swą dobroczynną prawicą od wszelkich nieprzyjaciół tak tych, którzy nas teraz dręczą, jak i tych którzy w godzinę śmierci czyhać będą na naszą zgubę oraz by zaprowadził nas przed oblicze Majestatu Twojego. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.”

Nabożeństwo do świętego Michała Archanioła

Święty Michał, archanioł unicestwiający smoka, przywódca wojsk niebiańskich przeciw szatanowi, jest przedmiotem wielkiego kultu. Istnieje wiele modlitw do św. Michała (hymn do św. Michała, akt poświęcenia, egzorcyzm itp.), których głównym celem jest prośba o ochronę i uwolnienie od zła. Możemy też modlić się do niego nowenną (tzn. przez dziewięć dni).