You are here:
Modlitwa o uwolnienie

Modlitwa o uwolnienie

Wśród modlitw o uzdrowieniemodlitwy za choroby duszy, które nazywane są modlitwami uwolnienia. Modlitwy te - odmawiane z wiarą i żarliwością - mają na celu uwolnienie ducha od wszystkich złych duchowych więzów, które mogą mu przeszkodzić w pełnym życiu w pokoju i świetle Boga. Złość, uraza, traumy z przeszłości, uzależnienia to rany, przez które może wejść zło. Ale nie jesteśmy sami w tej duchowej walce, którą musimy prowadzić. Chrystus, pogromca szatana, przyszedł, aby nas zbawić i uwolnić!

Charyzmatyczne grupy modlitewne w niektórych parafiach organizują wieczory modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie. Aby towarzyszyć temu procesowi, ważne jest korzystanie z sakramentów, zwłaszcza z sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi), a także z Eucharystii.

Modlitwa o uwolnienie i odbudowanie

“O Jezu dobry pasterzu, tak dobry pasterzu, to są rany mojej duszy.

Twoje spojrzenie widzi wszystko, jest żywe i skuteczne. Sięga ono nawet do podziału duszy i ducha. Widzisz ślady moich grzechów oraz bezpośrednie zagrożenia i powody do obawy o przyszłość. Ty to wszystko widzisz, Panie, i moim pragnieniem jest, abyś to widział.

Wiesz dobrze, Ty, który prześwietlasz moje serce, że w mojej duszy nie ma nic, co chciałbym ukryć przed Twoimi oczami. Spójrz na mnie, słodki Jezu, spójrz na mnie... Nadzieję pokładam w Twojej litości, o najmiłosierniejszy...

Jak dobry lekarz szukasz uzdrowienia, jak wyrozumiały nauczyciel korekty, jak pobłażliwy ojciec przebaczenia.

O to proszę, ufając w Twoje wszechmocne miłosierdzie, w Twoją miłosierną wszechmoc: przez Twoje słodkie i skuteczne imię i przez tajemnicę Twojego świętego człowieczeństwa, proszę o odpuszczenie moich grzechów i uleczenie języków mojej duszy.

Jeśli chodzi o słabości i namiętności, które wciąż mnie nękają przez skutki nawyku lub niezliczonych codziennych zaniedbań, niech Twoja łaska da mi siłę i cnotę konieczną, by się na nie nie zgadzać.

Niech Twój duch dobroci i łagodności zstąpi do mojego serca i przygotuje w nim mieszkanie, oczyszczając je z wszelkiego skalania ciała i ducha oraz udzielając mu wzrostu wiary, nadziei i miłości, uczuć współczucia i czułości.

Niech da mi zapał i dyskrecję w pracy i czuwaniu. Niech mi udzieli wspaniałomyślnej woli i mocy, abym Cię kochał, chwalił, modlił się do Ciebie, rozważał, działał i myślał we wszystkim według Ciebie. Niech sprawi, bym wytrwał w tym wszystkim do końca życia. Amen”

Modlitwa Aelreda z Rievaulx

Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem

“Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył.

Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.

Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją.

Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.

Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem "Któż jak Bóg" - przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem.”

Modlitwa o wyzwolenie w Piśmie Świętym

Biblia, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie, często odwołuje się do Bożych dzieł wyzwolenia. Przy kilku okazjach Jezus wypowiada słowa autorytetu, aby uwolnić torturowane dusze.

“Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.” (Łk 4,18-19)

Już w psalmach rozumiemy, że Pan jedynie pragnie naszej wolności i przychodzi, aby nas uwolnić od tego, co przeszkadza nam jej doznać.

“Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności. Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.” (Ps 34)

Księga Apokalipsy mówi nam o bitwie między Dobrem a Złem z Archaniołem Michałem prowadzącym niebiańską armię, zabijającym smoka, który próbuje zaatakować Dziewicę. Możemy prosić świętego Michała o jego wstawiennictwo w celu uwolnienia nas od mocy zła.

Uwolnij się od zła modląc się z Hozaną

Dołącz do wspólnot modlitewnych na Hozanie, które pomogą Ci oczyścić serce, powierzając swoje smutki Panu i uwolnić się, walcząc z tym, co Cię niszczy.  Módl się z aniołami, wysłannikami Boga, którzy nas chronią i wskazują nam drogę.