You are here:
Modlitwa o cud uzdrowienia

Modlitwa o cud uzdrowienia

Wśród chrześcijańskich świętych jest wielu cudotwórców, którym przypisuje się cuda uzdrowień. Dotyczy to zwłaszcza świętej Rity z Cascia, "świętej od spraw beznadziejnych"świętego Antoniego z Padwy"świętego od cudów". To nie jest jakaś "magia"; ci święci, poprzez czystość serca, wielką wiarę i poddanie się woli Bożej, otrzymali od Boga dar uzdrawiania. Kiedy modlimy się o uzdrowienie bliskiej osoby lub nas samych, bierzmy przykład z ich wielkiej pobożności i prośmy Pana o ich wstawiennictwo.

Dwie modlitwy o wstawiennictwo świętych od cudownych uzdrowień

Modlitwa do świętej Rity, święta spraw beznadziejnych

“Boże Ty jesteś Dawcą Życia, w Tobie „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Do Ciebie przychodzę dzisiaj, Ciebie Panie błagam o łaskę zdrowia dla ciężko chorego (wymieniamy imię chorego).

Proszę o to, świadom mojej niedogodności i grzeszności. Twojej woli poddaję się całkowicie. Twoją wolę przyjmuję, bo Ty Boże najlepiej wiesz, co dla nas jest najlepsze. Twoim dzieckiem jestem Panie i dlatego Ciebie Najlepszy Ojcze ośmielam się prosić. Czynię to przez wstawiennictwo św. Rity – patronki spraw po ludzku beznadziejnych.

Św. Rito, ufam, ze to Bóg sam chce, abyś była dla nas wsparciem, opiekunką i obroną. Tobie zawierzam chorego (wymieniamy imię chorego). Ciebie błagam o wstawiennictwo przed Bożym tronem w jego intencjach. Jeśli jest taka wola Najwyższego, niech odzyska zdrowie. Proś wraz ze mną św. Rito, aby Bóg pozwolił mu, żyć na większą chwałę Boga i pożytek bliźnich.

Święta Rito, módl się za nami.”

Modlitwa do świętego Antoniego, “święty od cudów”

“Święty Antoni, za Twoim wstawiennictwem wielu chorych będących w niebezpieczeństwie śmierci odzyskało zdrowie. Ja także zostałem dotknięty chorobą i spoczywam na łożu boleści. Przekonałem się, że ludzie nie są w stanie mi pomóc. Dlatego zwracam się do Ciebie, mój święty patronie, byś błagał Boga o zdrowie dla mnie. Jeśli zaś wolą Bożą, abym w niej trwał, to chciej wyprosić mi cierpliwość i wytrwałość w moich cierpieniach, abym przez to stał się kiedyś uczestnikiem obietnicy, którą Jezus przyrzekł tym, którzy wytrwają do końca.

Wszystkim zaś opiekującym się mną wyproś niegasnącą miłość, nagrodę za wszelkie dobro, które mi wyświadczyli, czego ja nie jestem w stanie wynagrodzić.

Proszę Cię, w imię Twej miłości, którą żywisz dla wszystkich chorych i cierpiących, wstawiaj się za mną u Ojca, którego razem z Synem i Duchem Świętym chwalisz i wysławiasz przez wieki całe. Amen.”

Odkryj również modlitwę o cud do świętego Antoniego.

Inne cudowne modlitwy

Istnieje wiele tak zwanych cudownych lub niezawodnych modlitw. Szczególnie ważne jest, aby odmawiać je z całego serca, z żarliwością i pokładając całą ufność w Bogu... i nie zapominać, że Boże drogi są nieprzeniknione!

"Cierpliwość wszystko zdobywa; temu, kto posiada Boga, niczego nie brakuje" (św. Teresa z Avila)

Módl się do Matki Boskiej o cuda uzdrowienia z Hozaną!

Tak wiele cudów dokonało się dzięki modlitwom ofiarowanym Najświętszej Dziewicy. Powierz się Tej, której Bóg nie może niczego odmówić, modląc się do Matki Boskiej z Lourdes lub poprzez nowenny do Matki Bożej od Cudownego Medalika.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt