You are here:
Modlitwa do św. Charbela o uzdrowienie

Modlitwa do św. Charbela o uzdrowienie

“Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.”

(Odkryj również wiele innych modlitw o uzdrowienie na Hozanie).

Życie świętego Charbela naznaczone jest licznymi niezwykłymi wydarzeniami, które mnożą się po jego śmierci. Cuda, uzdrowienia, objawienia, otaczają życie tego świętego pustelnika z libańskich gór. Dziś wstawiennictwo świętego Charbela jest nadal tak samo skuteczne wobec wszystkich naszych próśb o uzdrowienie ciała i duszy.