You are here:
Modlitwa o zdrowie dziecka

Modlitwa o zdrowie dziecka

W obliczu choroby rodzica, dziecka, przyjaciela czy współmałżonka czujemy się czasem bezradni. Modlitwa o uzdrowienie pozwala nam powierzyć Panu bliskich nam chorych.

"Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz." (J 11,3)

Każda modlitwa odmawiana z żarliwością przynosi owoce i choć nie zawsze jest to powrót do zdrowia, to nasze modlitwy mogą wesprzeć chorego i podnieść na duchuprzynieść pocieszenie pokój w jego męce.

Modlitwa o zdrowie chorego w rodzinie

“Ojcze niebieski, spójrz na N., członka mojej rodziny, który zachorował. Popatrz na jego duchowe i cielesne cierpienia. Pozwól mu doznać Twojej pomocy, aby służył Ci w zdrowiu duszy i ciała, jeśli to się zgadza z Twoją wolą. Racz więc sprawić, by znalazł siłę w zaufaniu do ojcowskiej Twej ręki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Modlitwa w intencji chorego dziecka

“Boże, dla Ciebie wszystko dorasta, a dorósłszy, od Ciebie otrzymuje moc; wyciągnij swą prawicę nad tym sługą Twoim, który (nad tą służebnicą Twoją, która) w zaraniu życia choruje. Niech odzyskawszy zdrowie i siły, dojdzie do pełni lat i po wszystkie dni życia swojego niech z wdzięcznością Ci służy.

Boże, Ty w przedziwny sposób wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw miłościwie, aby na ziemi strzegli życia tego dziecka ci, którzy służąc Tobie w niebie zawsze Cię otaczają.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Módlcie się za chorych z Hozaną

Dołączcie do jednej z grup modlitewnych na Hozanie, aby łączyć się w modlitwie z innymi, wypraszając łaski u Pana w naszych intencjach.