You are here:
Modlitwa w nerwicy, depresji i lęku

Modlitwa w nerwicy, depresji i lęku

Prowadzimy stresujące życie (zmartwienia w pracy, obciążenia psychiczne, konflikty...) i wielu z nas cierpi na różnego rodzaju lęki, a nawet zaburzenia lękowe. Tak jak w przypadku wszystkich naszych dolegliwości, fizycznych czy psychicznych, możemy modlić się do Pana o uzdrowienie. Modlitwa jest potężnym lekarstwem na stres i niepokój, które często wynikają z naszego pragnienia (i niemożliwości) kontrolowania wszystkiego. Bóg, jako kochający ojciec, zaprasza nas do złożenia przed nim naszego życia i problemów oraz do zaufania mu. Jak pisał Charles Péguy w utworze Le Porche du Mystère de la deuxième vertu, Bóg mógłby powiedzieć do nas z rozbawieniem: "Być może moglibyście, mędrcy, pozostawić swoje sprawy w moich rękach bez wielkiej szkody. Może jestem równie mądry jak wy. Może moglibyście przekazać mi je przez jedną noc. A następnego dnia rano może się okazać, że są niezbyt zniszczone."

Módlmy się więc i złóżmy wszystkie nasze lęki, troski i niepokoje u stóp Pana, jak zachęca nas do tego święty Paweł: “O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” (Flp 4, 6-7)

Dwie modlitwy na ukojenie lęków

Modlitwa świętej Teresy z Avili o pokój serca

Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża.

Wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny.

Cierpliwością osiągniesz wszystko,

a temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie.

Bóg sam wystarczy.”

Modlitwa do Opatrzności Bożej

“Boże, któryś się Danielowi za Obrońcę, Zuzannie za Opiekuna; Tobiaszowi za Wodza, Józefowi za Odkupiciela, przychodniom, sierotom, ubogim i wdowom dał za Ojca i stajesz się wybawcą wszystkim do Ciebie wołającym! Ciebie Panie, pokornie prosimy, abyśmy, jako się z Twojej radujemy Opatrzności w szczęściu, tak się też z onej weselili w przeciwnościach; a jaką nadzieją od Twej Opatrzności rzeczy pożądanych czekamy; z takąż cierpliwością wszystko co się Tobie podoba znosili; żebyśmy się w dobrem powodzeniu nie podnosili, a w nieszczęściach serca nie tracili. Daj nam Panie, umysł niezwyciężony, serce wierne, wolę we wszystkim zgadzającą się z Opatrznością Twoją. W Tobie samym serca nasze niech odpoczywają; niech nas nic nie miesza, co od Ciebie jest, ale nam wszystko niech miłe będzie dla Ciebie; niech nas nic nie wzrusza dla tego, że dolega, ale niech uspakaja serca nasze dla tego, że od Ciebie pochodzi, niech uznajemy tę prawdę, że nic nie jest małego, co od wielkiego Boga dane bywa, nic szkodliwego, co od najukochańszego Ojca, nic niesłusznego, .co od najsprawiedliwszego Pana przychodzi: Twoja albowiem Opatrzność wszystko na dobre rozporządza cokolwiek na nas przypuszcza, lubo się to nam zda być przeciwne, jednak do dobrego ściąga się końca. Więc cokolwiek na nas ześlesz i jakkolwiek nami rozrządzisz daj Panie , abyśmy to wdzięcznie przyjmowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.”

Wersety z Biblii przeciw stresowi

Choć żyjemy w społeczeństwie, w którym stres stał się bardziej powszechny, ludzkie lęki są stare jak świat. Cała Biblia przypomina nam o miłości i ojcowskiej opiece Boga nad nami oraz o tym, jak ważne jest zaufanie do Niego.

W chwilach niepokoju dobrze jest wybrać werset, który do nas przemawia i powtarzać go sobie przez cały dzień. Słowo Boże będzie działać jako pocieszający i kojący balsam w naszych niespokojnych sercach.

“Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.

Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.

Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników;

namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity.

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia

i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.”  (Ps 23)

“Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.”  (Ps 4,9)

“Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.” (Iz 14,10)

“Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” (J 14,27)

“Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31)

Uspokój swój umysł w modlitwie i powierz swoje troski Bogu z Hozaną!

Za pomocą propozycji grup modlitewnych na Hozanie poproś swojego anioła stróża, aby cię prowadził i pomagał ci we wszystkich trudnościach dnia; oprzyj się na tym towarzyszu, posłanym przez Boga dla ciebie, lub poproś Jezusa, aby uwolnił cię od tego, co cię gnębi i uniemożliwia ci życie jako dziecko Boże, wolne i radosne.